maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Low
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Milek7 - 30.09.2017
Last edited by Kermit - 02.03.2018

FS#110 - Niezerowe przebiegi w nowych Haslerach

[przeniesione z trackera forum]
Historia:

macius5991:
Należy wpisać w miarę realne przebiegi w plikach MMD pojazdów, w których obecny jest aktywny licznik przebiegu kilometrów.

Closed by  Kermit
02.03.2018 21:07
Reason for closing:  Rozwiązano
Additional comments about closing:  

Rozwiazano w commicie 2321.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing