maszyna

 • Status Analiza
 • Percent Complete
  0%
 • Task Type Błąd
 • Category Modele 3D
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Medium
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by EP08_015 - 10.02.2018
Last edited by Stele - 10.08.2018

FS#135 - Szybkosciomierz 181/182

Nie działa drugi szybkościomierz w lokomotywach serii 181/182.

EP08_015 commented on 10.02.2018 21:22

Można zastosować wpis:

tachometerb: a rot -0.00161 0 0.0

Admin
Stele commented on 18.02.2018 10:00

Kwestia czy czeski szybkościomierz powinien działać w polskich?

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing