maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category Scenerie -> Scenariusze
 • Assigned To
  macius5991
 • Operating System wszystkie
 • Severity Medium
 • Priority Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Stele - 12.03.2018
Last edited by Stele - 10.04.2021

FS#145 - Godzina przyjazdu na stację początkową w rozkładach

Należy uzupełnić rozkłady o godzinę przyjazdu na stację początkową, by ai wiedziało, że ma na niej przyjmować pasażerów. Nie ma konsekwencji tutaj w paczce.

Closed by  Stele
10.04.2021 11:32
Reason for closing:  Rozwiązano
Additional comments about closing:  

Wpisane w r.6942

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing