maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category Dźwięki
 • Assigned To
  tmj
 • Operating System wszystkie
 • Severity Low
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by mareczek - 25.06.2018
Last edited by tmj - 27.06.2018

FS#170 - 303E-409 kabina B dźwięk ogrzewanie

Nie odtwarza się dźwięk hebelka od ogrzewania pociągu, pomimo prawidłowego zdefiniowana w *.mmd (w kabinie A jest ok).

Closed by  tmj
27.06.2018 11:58
Reason for closing:  Rozwiązano
Additional comments about closing:  

fixed in build 180626

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing