maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category Tabor
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Low
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Marconi - 23.09.2018
Last edited by Stele - 23.09.2018

FS#185 - Brak animacji włączników końcówek w 303-ep-zez_hist.

Brak wpisów w 303-ep-zez_hist.mmd dla końcówek, co skutkuje błędną animacją włączników świateł.

Closed by  Stele
23.09.2018 21:49
Reason for closing:  Rozwiązano
Admin
Stele commented on 23.09.2018 21:49

Problem dotyczył wszystkich wersji z tą kabiną, czyli jeszcze 303e-zez_hist i 303e-tv_hist. Wystarczyło dopisać hebelki końcówek.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing