maszyna

 • Status Analiza
 • Percent Complete
  0%
 • Task Type Błąd
 • Category Tabor -> Modele 3D
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Low
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Joachimowicz - 06.03.2019
Last edited by Wiggle - 09.03.2019

FS#220 - Podzielenie podświetlenia na podświetlenie stricte przyrządów i podświetlenie deski rozdzielczej

Dotyczy e6act i eu07-15xx

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing