maszyna

 • Status Niepotwierdzone
 • Percent Complete
  0%
 • Task Type Błąd
 • Category EXE
 • Assigned To No-one
 • Operating System Windows
 • Severity Low
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Paul - 18.03.2019

FS#223 - Błędna interpretacja trackbed dla zwrotnicy

Wpis trackbed dla zwrotnicy jest nierozpoznawany, jeżeli zwrotnica z takim wpisem zostanie umieszczona w głównym pliku scn - skutkiem jest brak wczytania zwrotnicy. Natomiast gdy jest w zagnieżdżonym pliku przez include, działa poprawnie.

tmj commented on 17.04.2019 22:47

Nie obserwuje tego u siebie, wpis trackbed dla zwrotnicy umieszczonej w pliku td.scn dziala prawidlowo. Wklej tutaj jesli mozesz wpis ktory sprawia takie klopoty.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing