maszyna

 • Status Niepotwierdzone
 • Percent Complete
  0%
 • Task Type Błąd
 • Category EXE
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Low
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Marconi - 08.04.2019

FS#229 - Poprawka semafora ss6zpcpb-zpy.inc

Usunięcie drobnego błędu w sterowaniu tarczą ostrzegawczą.

Eqest commented on 25.04.2019 20:56

Jakiego konkretnie błędu?

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing