maszyna

 • Status Przypisane
 • Percent Complete
  0%
 • Task Type Błąd
 • Category Tabor -> Modele 3D
 • Assigned To No-one
 • Operating System Windows
 • Severity Medium
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Piotr93 - 11.04.2019
Last edited by Piotr93 - 11.04.2019

FS#232 - Błędy kabiny SU45

Hasler ma niepoprawną tarczę, tarcze w haslerze w SU45 powinny być Vmax 120km/h jest obecnie 80km/h
Hebelek od załącznika boczników nie animuje się, boczniki załączają się samoczynnie.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing