maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  0%
 • Task Type Błąd
 • Category Tabor -> Modele 3D
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Low
 • Priority Defer
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by koszalinianin - 22.04.2019
Last edited by Eqest - 22.04.2019

FS#239 - Dziury w Warsie.

Dostrzegłem dziury w wagonach Warsu (Wrbd itp.). Są one widoczne wewnątrz pudła wagonu.

   1111.jpg (103.1 KiB)
   2222.jpg (45.7 KiB)
Closed by  Eqest
22.04.2019 22:35
Reason for closing:  Odmowa poprawki
Additional comments about closing:  

Poprawka mająca zostać wykonana jest nieistotna.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing