maszyna

 • Status Oczekuje
 • Percent Complete
  50%
 • Task Type Błąd
 • Category Tabor -> Modele 3D
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Low
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Zuger - 25.06.2019

FS#251 - Kabina B w ST43

Nad sygnalizacją pożarową w kabinie B widać jakiś dziwny fragment (możliwe że reflektor) z całą teksturą ST43. Widać też barierki z czoła rumuna, które lewitują przy oknie. Do tego w obu kabinach dzieją się dziwne rzeczy z oknem na drzwiach maszynowni.

Admin
Stele commented on 16.03.2020 23:26

Reflektory poprawione.
Kabina A i B w inny sposób nie leżą w pudle. Stąd w B wystawały elementy niewadzące w A.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing