maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Propozycja funkcji
 • Category EXE
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity High
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Turbokibel - 31.07.2019
Last edited by Turbokibel - 28.08.2019

FS#265 - Tempomat

Czy dałoby się zrobić tak, że jeśli naciśniemy / to tempomat w pojeździe np. ELFie też się załączy, bo aktualnie tak nie ma :/ Klawiatura swoje i pojazd swoje.

Closed by  Turbokibel
28.08.2019 20:13
Reason for closing:  Rozwiązano
Additional comments about closing:  

tempomattoggle none // przelaczenie stanu tempomatu

Admin
Stele commented on 14.08.2019 11:44

Fizycznie działa. I guzik i klawisz zmieniają stan tempomatu. Jedynie klawisz nie aktualizuje stanu guzika w modelu.

Turbokibel commented on 14.08.2019 11:50

Właśnie oto mi chodzi, by to zsynchronizować.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing