maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category Tabor -> Fizyka
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Medium
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Miłosz Dorsz - 29.09.2019
Last edited by Turbokibel - 20.11.2019

FS#295 - Ukrotnienie SU45 - błąd

Gdy ukrotnimy dwie SU45 jedna z nich zawsze ma załączone ogrzewanie. Próbowałem przejść do tej z włączonym i ręcznie wyłączyć ogrzewanie, ale po powrocie z powrotem do naszej kabiny druga znów wchodzi na obroty.

Closed by  Turbokibel
20.11.2019 12:02
Reason for closing:  Rozwiązano
Additional comments about closing:  

W najnowszych exe rozwiązane.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing