maszyna

  • Status Oczekuje
  • Percent Complete
    0%
  • Task Type Propozycja funkcji
  • Category Tabor -> Dźwięki
  • Assigned To No-one
  • Operating System wszystkie
  • Severity Low
  • Priority Medium
  • Reported Version
  • Due in Version Undecided
  • Due Date Undecided
  • Votes
  • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Stele - 12.10.2019

FS#297 - Przypisać dźwięki shutdown w spalinówkach

W spalinówkach, zwłaszcza nie spal-ele dźwięk gaszenia silnika ma być pod kluczem shutdown: w sekcji internaldata a nie w silniku. Funkcja obsługiwana od roku, ale pominięta w dokumentacji i nikt o niej nie wiedział...

Admin
Stele commented on 10.04.2021 12:11

Tylko nowe tem2 mają wpisane.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing