maszyna

 • Status Oczekuje
 • Percent Complete
  0%
 • Task Type Propozycja funkcji
 • Category Tabor -> Dźwięki
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Low
 • Priority Medium
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Stele - 12.10.2019

FS#297 - Przypisać dźwięki shutdown w spalinówkach

W spalinówkach, zwłaszcza nie spal-ele dźwięk gaszenia silnika ma być pod kluczem shutdown: w sekcji internaldata a nie w silniku. Funkcja obsługiwana od roku, ale pominięta w dokumentacji i nikt o niej nie wiedział...

Admin
Stele commented on 10.04.2021 12:11

Tylko nowe tem2 mają wpisane.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing