maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Propozycja funkcji
 • Category Tabor -> Fizyka
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Low
 • Priority Medium
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Stele - 22.01.2020
Last edited by Stele - 05.03.2020

FS#317 - Przypisać flagę w pojazdach z dwukierunkowym wałem kułakowym

Cntrl. Camshaft=Yes a w jakich pojazdach to trzeba się zastanowić i przetestować zachowanie.

Closed by  Stele
05.03.2020 16:38
Reason for closing:  Zaimplementowano
Additional comments about closing:  

r5348

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing