maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category Tabor
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Medium
 • Priority Medium
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Stele - 24.01.2020
Last edited by Stele - 05.03.2020

FS#320 - Poprawić wizualizację SOD na ekranach elfów z kabiny B

Dla członów środkowych pomieszane są indeksy zmiennych i/lub współrzędne malowania w bloku kodu odpowiedzialnym za rysowanie przy obsadzonej kabinie B.

Closed by  Stele
05.03.2020 13:00
Reason for closing:  Rozwiązano
Additional comments about closing:  

Zrobione przez @jakubg1

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing