maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category Tabor -> Modele 3D
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity High
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by gg - 11.02.2020
Last edited by Stele - 16.03.2020

FS#330 - Dziury i degeneracja w modelu ST43

W modelu występują dziury, które bardzo zmniejszają poziom estetyczności modelu. Dodatkowo w okolicy schodka występuje degeneracja pewnego fragmentu (zał.)

Closed by  Stele
16.03.2020 23:27
Reason for closing:  Rozwiązano

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing