maszyna

 • Status Nowe
 • Percent Complete
  0%
 • Task Type Propozycja funkcji
 • Category EXE
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Medium
 • Priority Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Turbokibel - 24.04.2020

FS#355 - Syrena działa jak jest pusty zbiornik główny.

Syrena działa jak jest pusty zbiornik główny, nie ma prawa działać, bo skąd, jak nie ma powietrza.

jakubg1 commented on 30.12.2023 08:48

Idealnie trzeba by było dodać rodzaj zasilania syreny do fiz, bo syreny elektryczne (podpięte pod gwizdawki w SM42) nie wymagają powietrza do działania.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing