maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category Tabor
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Low
 • Priority Medium
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by DieselPower - 17.05.2020
Last edited by DieselPower - 20.08.2020

FS#371 - Błędne numery w zespołach Bhp

2 czteroczłony mają pomieszaną numerację, a jeden zespół ma ten sam numer na każdym członie. W załączniku porównanie aktualnej numeracji z prawidłową.

Closed by  DieselPower
20.08.2020 12:44
Reason for closing:  Rozwiązano
DieselPower commented on 20.08.2020 12:44

Do testów trafi już paczka z poprawionymi numerami przy okazji wycinania okien do lp.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing