maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Propozycja funkcji
 • Category Scenerie
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Low
 • Priority Medium
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Stele - 18.07.2020
Last edited by Stele - 30.07.2020

FS#393 - Przypisać wskaźniki W28

Wyprowadzić numer kanału do (p8). Nadać unikalne nazwy jako (p1). Przypisać zdarzenia do torów.

Closed by  Stele
30.07.2020 20:09
Reason for closing:  Zaimplementowano
Additional comments about closing:  

Przypisane w r.6058

Admin
Stele commented on 19.07.2020 11:22

W r.6008 Nadałem im unikalne nazwy i przeniosłem numer do P8. Zostało przypisać do torów.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing