maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category Tabor
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity High
 • Priority Medium
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by gg - 19.08.2020
Last edited by Turbokibel - 19.08.2020

FS#401 - DB/Uaaikks_v1 , model 764 - błąd z szybkością obracania się kół.

Podczas jazdy koła obracają się za wolno, przez co nie jest to realistyczne.
Przy ruszaniu wygląda to prawie tak jakby sunęły po szynach, a nie toczyły.

Closed by  Turbokibel
19.08.2020 21:04
Reason for closing:  Rozwiązano
Additional comments about closing:  

rev. 6127

Turbokibel commented on 19.08.2020 21:04

Rev. 6127.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing