maszyna

  • Status Nowe
  • Percent Complete
    0%
  • Task Type Propozycja funkcji
  • Category Dźwięki
  • Assigned To No-one
  • Operating System wszystkie
  • Severity Medium
  • Priority Low
  • Reported Version
  • Due in Version Undecided
  • Due Date Undecided
  • Votes
  • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Turbokibel - 06.09.2020

FS#408 - Usunąć zdublowane dźwięki tła

Niektóre dźwięki tła, szczególnie nature_smalltown są zdublowane np. na l053, baltyku, przez co powstaje dźwięk jakby samolotu.

Admin
Stele commented on 30.12.2020 23:52

Trzeba rozrysować zakres dźwięków tła (ujemny maxdist) na mapie i zredukować je tak, by się nie nakładały.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing