maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category Tekstury
 • Assigned To No-one
 • Operating System Windows
 • Severity Critical
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Matip0698 - 08.09.2020
Last edited by Turbokibel - 10.09.2020

FS#411 - Czarne dziurawe tekstury

gfx.resource.sweep yes usuwanie nieużywanych tekstur z opengl, zalecane wyłączenie gdy pamięć karty graficznej jest wystarczająca
gfx.resource.move yes
tryb konserwacji pamięci przy usuwaniu nieużywanych tekstur, może powodować problemy na niektórych kartach

Mam nadzieję przez to, ewentualnie posiadam kartę graficzną NVIDIA, ma 4gb VRAM. Obstawiam, że to nie wina karty graficznej..
Nie mam pojęcia.. Czarne tekstury w kabinie turbokibla po załączeniu oświetlenia prędkościomierza oraz pulpitu kabiny natomiast bez oświetlenia jest w normie. W niektórych sceneriach są na prawdę dziwne znikające tekstury przez niektóre modele, tamte są w normie.

Closed by  Turbokibel
10.09.2020 15:56
Reason for closing:  Rozwiązano
Turbokibel commented on 08.09.2020 18:26

Przyczyną jest to: gfx.resource.move yes, daj na "no".

Matip0698 commented on 08.09.2020 19:13

Obecnie oba ustawiłem na "no". Zobaczymy jak problem to rozwiąże :)
Mamy tutaj swoje ustawienia w eu07.ini..

// ustawienia (w nawiasie wartości domyślne, gdy nie ma wpisu)
sceneryfile td.scn		// domyślny plik ze scenerią, chyba że w linii komend będzie: -s filename
humanctrlvehicle EP07-424		// domyślny pojazd sterowany przez gracza, chyba że w linii komend będzie: -v vehiclename
// Parametry użytkowe - jak komu wygodniej:
width 1920		// (800) szerokość ekranu
height 1080		// (600) wysokość ekranu
fullscreen yes		// (no) yes: tryb pełnoekranowy
mousescale 1.5 0.5		// (3.2 0.5) czułość myszy, można dawać ujemne dla odwrócenia kierunku
brakestep 1.0		// (1.0) prędkość przesuwania kranu hamulca innych niż FV4a
brakespeed 0.6		// prędkość przesuwania FV4a
inactivepause no		// (yes) zatrzymanie programu, jeśli nie jest aktywnym oknem
pause no		// (no) yes: zatrzymanie symulacji zaraz po wczytaniu
feedbackmode 0		// (1) 0 - wyłączone, 1 - załączone sterowanie diodami klawiatury (Caps Lock - CA/SHP, Scroll Lock - jazda na oporach rozruchowych), 2 - (Caps - CA, Scroll -SHP), 3 - LPT, 4 - PoKeys55, 5 - COM
feedbackport 888		// adres (dziesiętnie) bazowy portu LPT dla feedbackmode 3 (zapalanie kontrolek wyjściami LPT)
friction 1.0		// (1.0) mnożnik dla współczynnika tarcia
lang pl		// (pl) język dla napisów
fieldofview 45		// (45) 15-75 kąt widzenia kamery w pionie
ui.bg.opacity 0.65		// (0.65) 0-1 przeźroczystość UI
uitextcolor 255, 255, 255		// (255, 255, 255) kolor napisów diagnostycznych pod ekranami Fx w formacie RGB
input.gamepad yes		// (yes) no: ignorowanie sygnału z gamepada, przydatne dla użytkowników PoKeys
glutfont no		// alternatywny sposób wyświetlania napisów
sound.volume 1.5		// globalna głośność dźwięków
sound.volume.radio 0.6		// mnożnik głośności radiotelefonu
screenshotsdir screenshots		// (screenshots) lokalizacja zapisywania zrzutów ekranu
captureonstart yes		// (yes) przechwyć mysz przy uruchamianiu
movelight 0		// numer dnia w roku dla obliczeń astronomicznych i pogodowych; 0 - synchronizacja z kalendarzem systemowym
// Parametry wydajnościowe - zmiana może poprawić FPS:
vsync no		// (no) ogranicznik klatek go 60 lub 30 fps zaleznie od wydajności
maxtexturesize 4096		// (16384) skalowanie zbyt dużych tekstur do podanego rozmiaru
multisampling 2		// (2) wygładzanie krawędzi (poprawia obraz, ale obniża FPS): 0 - wyłaczone, 1 - dwukrotne, 2 - czterokrotne, 3 - ośmiokrotne
usevbo yes		// (yes) Tryb renderowania VBO lub DisplayList
defaultext tga		// (dds) domyślne rozszerzenie tekstur
convertmodels 0		// (135) tworzenie plików modeli binarnych E3D z T3D: 0 - wyłączone, +1 - nowe Opacity, +2 - z optymalizacją, +4 - z bananami, +128 - rozszerzony pod exe C++, niekompatybilny ze starymi
anisotropicfiltering 16		// (8) 1-16 jakość filtrowania anizotropowego tekstur
dynamiclights 7		// (7) 1-7 ilość świateł OpenGL przydzielanych pojazdom w scenie; przy starych kartach graficznych zmiejszyć do 3
pyscreenrendererpriority normal		// (normal, lower, lowest, idle) priorytet wątku pythonowego renderera. Odciąża procesor zmniejszając odświeżanie ekranów w lokomotywach.
shadows yes		// (yes) renderowanie cieni
shadowtune 2048 250 150 300		// parametry shadowmapy (rozdzielczość, nieużywany, promień projekcji, nieużywany)
splinefidelity 4		// (1) 1-4 dodatkowy podział trajektorii na łukach, zwiększający krągłość
gfxrenderer full		// (full/legacy/simple) Pełny z shaderami, stary lub uproszczony tryb renderowania, może poprawić wydajność
fullphysics yes		// obliczanie fizyki ze zwiększoną dokładnością. wyłączenie może spowodować dziwne zachowania
gfx.resource.sweep no		// usuwanie nieużywanych tekstur z opengl, zalecane wyłączenie gdy pamięć karty graficznej jest wystarczająca
gfx.resource.move no		// tryb konserwacji pamięci przy usuwaniu nieużywanych tekstur, może powodować problemy na niektórych kartach
gfx.skippipeline no		// (no) Ustawia uproszczony tryb renderowania bezpośrednio do backbuffera. Wyłącza prawidłową implementację HDR i wszystkie efekty takie jak motionblur. Ustawienia z kategorii framebuffer, format i postfx będą ignorowane.
gfx.framebuffer.width 1920		// Szerokość renderowanego obrazu (nie okienka!)
gfx.framebuffer.height 1080		// Wysokość renderowanego obrazu (nie okienka!)
gfx.shadowmap.enabled yes		// (yes) renderowanie cieni w rendererze shaderowym
gfx.extraeffects yes		// (yes) Dodatkowe efekty realizowane przez shadery (np. mapowanie paralaksy)
gfx.shadows.cab.range 50		// Promień zasięgu źródeł cieni z zewnątrz kabiny, w metrach. Wpływa odwrotnie proporcjonalnie na ostrość cieni
gfx.envmap.enabled yes		// (yes) Odbicia realizowane globalną cubemapą
gfx.reflections.framerate 3		// (1/300) Częstotliwość odświeżania odbić otoczenia
gfx.postfx.motionblur.enabled no		// (yes) Rozmycie powodowane ruchem
gfx.postfx.chromaticaberration.enabled no		//(yes) Postproces aberacji chromatycznej
gfx.smoke yes		// (yes) Wyświetlanie dymu
gfx.smoke.fidelity 2		// (1) 1-4 Mnożnik ilości cząstek dymu
python.mipmaps yes		// (yes) Tworzenie mipmap dla tekstur generowanych skryptami pythona
compresstex yes		// (yes) Kompresja tekstur tga podczas wczytywania
python.threadedupload no		//(yes) wysylanie wygenerowanych obrazow ekranow przy uzyciu osobnego watku
python.enabled yes		//(yes) wylacza w ogole generowanie tekstur przy uzyciu pythona
gfx.skiprendering no		//(no) wylacza w ogole wizualizacje symulacji, pozostawiajac jedynie ui
// Parametry testowe - przydatne przy testowaniu scenerii i modeli:
debugmode no		// (no) yes: wyłącza logikę rozmytą służącą do detekcji awarii, włącza klawisze pomocnicze
soundenabled yes		// (yes) no: wyłącza odgrywanie dźwięków przestrzennych
enabletraction yes		// (yes) no: wyłącza łamanie pantografu
livetraction yes		// (yes) no: lokomotywy elektryczne będą miały zasilanie, jeśli tylko podniosą pantografy
loadtraction yes		// (yes) no: wyłącza ładowanie elementów trakcji elektrycznej
physicslog no		// (no) yes: włącza zapisywanie parametrów fizycznych dla wszystkich obsadzonych przez AI lub człowieka pojazdów
debuglog 1		// (3=yes) informacje o uruchamianiu i przebiegu działania symulacji: +1 - do pliku log.txt, +2 - wyświetlanie w oknie, +4 - nazwy torów
multiplayer 1		// (0) tryb współpracy z innym programem: 0 - wyłączony, 1 - WM_COPYDATA (blokada pauzy)
multiplelogs no		// (no) zapisywanie logów do katalogu /logs/ bez nadpisywania po każdym uruchomieniu symulacji
//parametry przejsciowe
scalespeculars yes		// skalowanie składowej specular materiałów dla kompatybilności ze starymi modelami
crashdamage yes		//(domyslnie yes) włącza uszkodzenia sprzęgów i wykolejenia od zderzeń
//network.server tcp 127.0.0.1:42400		//
Turbokibel commented on 09.09.2020 16:00

I co?

Matip0698 commented on 09.09.2020 22:25

Problem został rozwiązany, te oba najlepiej ustawić na "no", jeśli mamy dobrą kartę graficzną, sporo pamięci "VRAM" w karcie graficznej. :)

Matip0698 commented on 09.09.2020 22:29

Przydzielam do betatestera naszego ukochanego Turbokibelka na 100% zaawansowania. Dziękuję bardzo :)

Turbokibel commented on 10.09.2020 15:52

W takim razie zamykam zgłoszenie.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing