maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category Tabor -> Modele 3D
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Medium
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Joachimowicz - 24.10.2020
Last edited by DieselPower - 24.10.2020

FS#423 - ET22 v3 - znikające szyby na lodzie

Tak jak widać na screenie, po odpowiednim oddaleniu, szyby znikają, widać przez nie niebo, chociaż w rzeczywistości jest tam maszynownia i nawet czarna plama byłaby lepsza.

   1.jpg (18.3 KiB)
Closed by  DieselPower
24.10.2020 16:05
Reason for closing:  Rozwiązano
DieselPower commented on 24.10.2020 16:05

Po zwiększeniu zasięgu problem już nie występuje, naprawiono At revision: 6432

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing