maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category Tabor -> Modele 3D
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity High
 • Priority Medium
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by gg - 31.10.2020
Last edited by DieselPower - 02.04.2021

FS#426 - Połączenia wężyków w wagonach Sis

Podczas łączenia 2 wagonów Sis wężyk odstaje od drugiego i tworzy się nierealistyczna przerwa.

Closed by  DieselPower
02.04.2021 16:31
Reason for closing:  Rozwiązano
DieselPower commented on 02.04.2021 16:31

Naprawiono rev. 6916

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing