maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Propozycja funkcji
 • Category Tabor -> Fizyka
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Low
 • Priority Medium
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Stele - 31.01.2021
Last edited by Turbokibel - 01.02.2021

FS#443 - Zdefiniować konfigurację pantografów

Uzupełnić Power: PhysicalLayout= zgodnie ze stanem na dachu. W szczególności dla pojazdów z jednym pantografem.

Closed by  Turbokibel
01.02.2021 09:14
Reason for closing:  Rozwiązano
Additional comments about closing:  

rev. 6724

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing