maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category Tabor -> Fizyka
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity High
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by PARKA - 13.03.2021
Last edited by DieselPower - 14.03.2021

FS#451 - Brak wpisów AllowedFlag w 9-110.8.fiz

W .fiz tego wagonu (dynamic/cd/9-110_v1/9-110.8.fiz) brakuje wpisu AllowedFlag, przez co starter nie łączy automatycznie sprzęgów, a przy próbie połączenia za pomocą checkboxów wyskakuje błąd “Niedopuszczalny rodzaj połączenia między tymi pojazdami”.

Closed by  DieselPower
14.03.2021 14:35
Reason for closing:  Rozwiązano
PARKA commented on 13.03.2021 19:28

*chodziło oczywiście o to, że nie można połączyć sprzęgu mechanicznego i powietrznego

DieselPower commented on 14.03.2021 14:35

Naprawiono w rev. 6822 Teraz już można je łączyć w starterze.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing