maszyna

 • Status Analiza
 • Percent Complete
  0%
 • Task Type Błąd
 • Category EXE
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Low
 • Priority Medium
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Stele - 12.04.2021

FS#460 - Gaszenie reflektorów po stronie składu

W pojazdach z programatorem (testowane na 6dg) przy jeździe z nawrotnikiem do tyłu, gaśnie światło z tyłu kierunku jazdy a nie ze strony do której podczepiony jest skład.

Admin
Stele commented on 12.04.2021 21:12

W rzeczywistości ponoć programator wysterowuje tylko swoje czoło i ustawia się sygnały niezależnie.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing