maszyna

  • Status Oczekuje
  • Percent Complete
    80%
  • Task Type Błąd
  • Category Scenerie
  • Assigned To No-one
  • Operating System wszystkie
  • Severity Low
  • Priority Low
  • Reported Version
  • Due in Version Undecided
  • Due Date Undecided
  • Votes
  • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Hubertnator23 - 15.04.2021
Last edited by Hubertnator23 - 18.04.2021

FS#462 - Podmiana sygnalizatorów SBL na Bałtyku na Pitkowe

Trzeba podmienić modele semaforów sbl na te nowe (Pitkowe), w incach baltyk/mod/sbl(...).inc. Przy okazji trzeba sprawdzić czy tych starych nie ma na innych scenariuszach, i czy można usunąć (przynajmniej część) starych modeli semków (katalogi models/sem/drabinki i models/sem/glowice).

Admin
Stele commented on 18.04.2021 17:39

Drawinowo, l053, l61 i Moczniki mają własne warianty semaforów jeszcze.

Admin
Stele commented on 18.04.2021 17:42

Bałtyckie zrobione w r.6975.

Admin
Stele commented on 18.04.2021 20:28

Pozostałe w r.6976. Usuwać ciężko jak nie wszystkie typy semaforów są wymienione, bo trzeba by każdy jeden model sprawdzać pod kątem wykorzystania.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing