maszyna

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category Tekstury
 • Assigned To
  matek123
 • Operating System wszystkie
 • Severity Low
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by jakisrandomowynoob - 24.01.2022
Last edited by matek123 - 13.06.2022

FS#500 - EP05 - brzydkie białe ścianki wyspy gniazd sterowania ukrotnionego, dziury.

Wszystkie EP05: dziwnie jasna jedna ze ścianek gniazd sterowania ukrotnionego (ta sama we wszystkich)
EP05-22: dziury w teksturach, biały prostokąt wystający ze ścian czołowych, dziury w teksturze
EP05-23’17: białe spody przykrywek przy podłączonych przewodach sterowania, biały pas na tych przewodach
Załączam screeny z błędami (jasna ścianka pokazana tylko przy EP05-23’17)

Closed by  matek123
13.06.2022 20:49
Reason for closing:  Rozwiązano

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing