maszyna

 • Status Nowe
 • Percent Complete
  0%
 • Task Type Błąd
 • Category EXE -> Dźwięki
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Medium
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by Turbokibel - 15.04.2022

FS#513 - Błąd: sound: al error: AL_INVALID_NAME

W niewyjaśnionych okolicznościach w errors/log wypisuje błąd “sound: al error: AL_INVALID_NAME”.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing