maszyna

 • Status Oczekuje
 • Percent Complete
  0%
 • Task Type Błąd
 • Category Tabor
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Medium
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by WENTYLATOR - 18.05.2022

FS#516 - ET22 Sygnalizacja otwarcia żaluzji

Lampka otwarcia żaluzji gaśnie po włączeniu sprężarek głównych po osiągnięciu mniej więcej 5 barów w zbiorniku głównym.

WENTYLATOR commented on 18.05.2022 16:28

Sprawdzane na et22 - 468 , et22 - 1141

Admin
Stele commented on 26.05.2022 16:30

i-voltbrake: i-zaluzje
Podrutowane z lampki zasilania hamulca ED. :P
Jest lanpka i-vent_trim: ale ona działa tylko w dieslach. Elektryki nie mają żadnej termodynamiki.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing