maszyna

 • Status Niepotwierdzone
 • Percent Complete
  0%
 • Task Type Błąd
 • Category Tabor
 • Assigned To No-one
 • Operating System wszystkie
 • Severity Low
 • Priority Very Low
 • Reported Version
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: maszyna
Opened by WENTYLATOR - 29.11.2022

FS#535 - Odluźniacz i załączanie styczników liniowych na eu07 i et22

Przy uruchamianiu lokomotyw na zimno (eu07 i et22 tych na pewno) przy pierwszym popełnieniu przewodu głównego odluźniacz się blokuje, jest on wciśnięty na pulpicie ale przestaje popełniać
taki sam objaw kiedy chce się szybciej napełnić zbiornik sterujący odluźniaczem, wtedy to bez znaczenia kiedy się to zrobi przycisk po ułamku sekundy przestaje działać

et22 i eu07 lampka sygnalizacyjna styczników liniowych gaśnie przy ciśnieniu w cylindrach około 1 bar a faktyczna granica odcięcia (w symulatorze) jazdy jest przy około 2 barach

WENTYLATOR commented on 10.12.2022 21:49

Jedyne powiązanie jakie odkryłem to gdy zbiornik sterujący jest pusty to odluźniacz się blokuje, ale nie robi tego gdy celowo opróżniałem zbiornik sterujący z kranem zespolonego na nagłe i wciśniętym odluźniaczu.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing