Plik tekstur (textures.txt)

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Definicja pliku

Nagłówek pliku

W każdym przypadku tworzenia pliku textures.txt pierwsza linia powinna zawierać informację o typie pojazdu oraz ogólny obrazek miniaturki reprezentujący dany typ pojazdu trakcyjnego (dla przykładu oznaczony jako MINI). Zachowanie takiej struktury pliku textures.txt pozwala na prawidłowe rozpoznanie zainstalowanego taboru oraz jego tekstur przez aplikację startową symulatora MaSzyna tj. Starter.exe a w rezultacie podziału pojazdów na pojedyncze grupy. Wpis w pliku textures.txt powinien wyglądać następująco:

!=X,MINI
gdzie:
X - jest literą umieszczaną bez spacji po znakach != i ma następujące znaczenia:
e - lokomotywa elektryczna,
s - lokomotywa spalinowa,
p - parowóz,
z - elektryczny zespół trakcyjny,
a - szynobus (w tym motorowe wagony osobowe),
d - drezyna (ręczna lub motorowa, raczej coś małego),
r - pojazdy robocze (inne niż drezyny i wózki motorowe),
x - prototyp (lokomotywy, wagony i inne wyprodukowane w pojedynczych egzemplarzach - do wstawienia pojedynczej sztuki na scenerię),
t - tramwaj,
o - samochód osobowy,
b - autobus (w tym samochody do przewozu większej ilości osób),
c - samochód ciężarowy,
h - ludzie,
f - zwierzęta,
A..Z - wagony poszczególnych typów (wielkie litery).
inne małe litery (inne niż: a, b, c, d, e, f, h, n, o, p, r, s, t, x oraz z) - kategoria inne.
UWAGA!!! Dla pojazdów z napędem i pojazdów technicznych oznaczenie podajemy małą literą, natomiast dla wszelkich wagonów wielką.
MINI - jest plikiem graficznym (format BMP 24 bpp bez palety w nagłówku) dla domyślnego typu pojazdu trakcyjnego lub plików zespołu pojazdów trakcyjnych (ukrotnionych).

Przykładowy wpis pierwszej linii pliku textures.txt dla Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych EN57 i EN71:

!=z,EN57-RA,EN57-S,EN57-RB,EN71-RA,EN71-RB,EN71-SA,EN71-SB

Opis tekstury

Opis tekstury składa się z nazwy pliku *.mat lub *.tga, nazwy pliku multimediów danego typu pojazdu trakcyjnego, na który przygotowana została tekstura, nazwy pliku mini z katalogu textures\mini, nazwy pliku mini dla danej tekstury (może być wspólny dla kilku tekstur) oraz komentarza do tekstury według następującego klucza:

  • Znacznik wersji opisu,
  • Oznaczenie eksploatacyjne pojazdu trakcyjnego, którego dotyczy tekstura,
  • Identyfikator literowy (fragment numeru EVN) - lista: Polska Europa,
  • Stację macierzystą / lokalizację bazy przewoźnika prywatnego,
  • Datę rewizji w formacie dd.mm.rrrr; dla nieznanej daty wstawiamy: "?"; dla daty nieznanej częściowo wstawiamy: "xx.xx.2000",
  • Zakład dokonujący rewizji lub cyfry/litery po "REV.",
  • Autora tekstury,
  • Autora zdjęć,
UWAGA!!! W miejsce nieznanych tokenów wstawiamy "?", by parser aplikacji startowej "Starter.exe" dobrze rozpoznawał dane moduły. Jeśli w którymś polu wprowadzamy autorów, oddzielamy ich znakiem "&".
UWAGA!!! Między mini a komentarzem nie stawiamy spacji.

Przykładowy wpis tekstury dla pojazdu trakcyjnego w pliku textures.txt:

4E-117.mat=4E,EU07,EU07-117//v2,EU07-117,PKPC,Zakład_Taboru_w_Krakowie,30.01.2007,NEWAG_Nowy_Sącz,EU05,AIR

Ukrotnienia pojazdów trakcyjnych

Aplikacja startowa Starter.exe automatycznie umieści kompletny Elektryczny Zespół Trakcyjny, czy też wieloczłonową lokomotywę jako pojazd trakcyjny w menu tworzenia składu gdy zostanie wybrany tylko jeden z członów ukrotnionego zespołu pojazdów trakcyjnych. Dzieje się to poprzez umieszczenie chronologicznie dla poszczególnych członów pojazdu tekstur w pliku textures.txt pod znacznikiem wieloczłonowści pojazdów tj.:

^x
gdzie:
x - liczba członów w danym zestawie pojazdów trakcyjnych

Przykładowy wpis tekstury dla wieloczłonowego pojazdu trakcyjnego w pliku textures.txt:

^3
EN57-1149'08RA.mat=6baiv_led4,EN57-RA,EN57-1149'08RA//v2,EN57-1149,SKMT,Gdynia_Cisowa,30.06.2008,SKM_Trójmiasto_Gdynia_Cisowa,RafaPolska424,eu07-001
EN57-1149'08S.mat=6bsiv_led3,EN57-S,EN57-1149'08S//v2,EN57-1149,SKMT,Gdynia_Cisowa,30.06.2008,SKM_Trójmiasto_Gdynia_Cisowa,RafaPolska424,eu07-001
EN57-1149'08RB.mat=6bbiv_led4,EN57-RB,EN57-1149'08RB//v2,EN57-1149,SKMT,Gdynia_Cisowa,30.06.2008,SKM_Trójmiasto_Gdynia_Cisowa,RafaPolska424,eu07-001
lub
^2
41-154-A.mat=203E-A,ET41-A,ET41-154-A//v2,ET41-154,PKPC,Południowy_Zakład_Spółki,31.12.2004,ZNTKiM_Gdańsk,Patrykos,CTL
41-154-B.mat=203E-B,ET41-B,ET41-154-B//v2,ET41-154,PKPC,Południowy_Zakład_Spółki,31.12.2004,ZNTKiM_Gdańsk,Patrykos,CTL