Plik charakterystyki: Różnice pomiędzy wersjami

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Cntrl. (Sekcja sterowania))
(Dodany opis linijki tempomatu)
Linia 566: Linia 566:
  
 
:'''MotorBlowersSpeed=''' +X to mnożnik względem obrotów silnika głównego, a -X to stała wartość
 
:'''MotorBlowersSpeed=''' +X to mnożnik względem obrotów silnika głównego, a -X to stała wartość
 +
 +
----
 +
 +
==== SpeedControl: (Sekcja konfiguracji tempomatu) ====
 +
:'''SpeedCtrl=Yes''' Wpis potwierdzający działanie tempomatu
 +
:'''SpeedButtons=prędkość1|prędkość2|prędkość3|...|prędkość10''' Predefiniowane prędkości dostępne pod klawiszami (max 10 wartości), w km/h
 +
:'''OverrideManual='''(yes/no) Czy tempomat ingeruje w ustawienia ręczne mocy
 +
:'''InitPwr=''' Początkowy procent mocy (0..1)
 +
:'''MaxPwrVel=''' Prędkość zakończenie fazy początkowej i przejścia na pełną moc, w km/h
 +
:'''StartVel=''' Prędkość, do której należy potwierdzać fakt ruszenia pojazdem (nastawnik na ostatniej pozycji), w km/h
 +
:'''VelStep=''' Krok zmiany prędkości przyciskami + i -, w km/h
 +
:'''PwrStep=''' Krok zmiany zadanej mocy przyciskami + i -, w zakresie 0..1
 +
:'''MinPwr=''' Minimalna zadana moc tempomatu, w zakresie 0..1
 +
:'''MaxPwr=''' Maksymalna zadana moc tempomatu, w zakresie 0..1
 +
:'''MinVel=''' Minimalna prędkość zadana do ustawienia, w km/h
 +
:'''MaxVel=''' Maksymalna prędkość zadana do ustawienia, w km/h
 +
:'''Offset=''' Docelowy błąd ustawienia prędkosci, w km/h
 +
:'''kPpos=''' Współczynnik proporcjonalności ustawionej mocy napędu przy niedoborze prędkości 1 km/h
 +
:'''kPneg=''' Współczynnik proporcjonalności ustawionej mocy hamowania przy nadmiarze prędkości 1 km/h
 +
:'''kIpos=''' Współczynnik (stała czasowa) całkowania błędu niedoboru prędkości, w km/h/s
 +
:'''kIneg=''' Współczynnik (stała czasowa) całkowania błędu nadmiaru prędkości, w km/h/s
 +
:'''BrakeIntervention=''' (yes/no) Czy tempomat może wspomagać się hamulcem pneumatycznym samoczynnym, gdy inne środki zmniejszenia prędkości zawiodą
 +
 +
UWAGA: aktualnie współczynnik kIneg nie jest wykorzystywany - zamiast tego tymczasowo w obliczeniach używany jest kIpos.
  
 
----
 
----

Wersja z 20:54, 12 paź 2019

Plik charakterystyki (*.fiz, dawniej *.chk) zawiera parametry fizyczne pojazdu, które są wykorzystywane przez symulator do symulowania jego ruchu.

Wstęp

Poprawny wpis wygląda następująco:

Param. Category=train M=40000 Vmax=160 HeatingP=20 LightP=0.56

Wpisy są zapisane czytelniej poniżej. Należy stosować poprawny format przy pisaniu pliku fizyki. W przypadku podania tabelki jako przykładu, należy nie wpisywać literek na samej górę, one są tylko w celu lepszej ilustracji. Zostawienie literek może skutkować wysypaniem programu!

Wartości w [ ] są wartościami domyślnymi, a wartości w ( ) to są możliwe wartości

Wspólne wpisy dla wszystkich typów


Param. (Sekcja parametrów)

Z kropką na końcu, a nie dwukropiem!

Category= (train / road / ship / airplane)
Type= [none] (none / pseudodiesel / ezt / sn61 / et22 / et40 / et41 / et42 / ep05 / 181 / 182 / dmu) Typ pojazdu kolejowego
dmu to szynobusy i szt
M= Masa służbowa w kG
Mred= Masa zredukowana w kG
Vmax= Prędkość maksymalna w km/h
PWR= Moc własna pojazdu w kW - Tylko jednostki z własnym napędem, tzn lokomotywy oraz zestawy trakcyjne
SandCap= Masa piasku w kG
HeatingP= Moc użyta do ogrzewania w kW
LightP= Moc użyta do oświetlenia w kW

Load: (Sekcja ładunków)

MaxLoad= Maksymalna ilość ładunku
LoadQ= (pieces, tonns) Sposób liczenia ładunku, jednostki czy tony ładunku
OverLoadFactor= Procentowa możliwość przeładowania pojazdu (całkowita ilość miejsc/ilość miejsc siedzących)
LoadAccepted= Typ ładunku (pantstate - na start z podniesionym pantografem na elektrowozie) Listę odseparujemy "," bez spacji.
LoadMinOffset= Przesunięcie, w metrach, modelu ładunku, przy minimalnym załadowaniu. Minus to przesunięcie w dół. Jeśli ładunków jest więcej niż wartości przesunięcia, ostatnia podana wartość będzie użyta dla pozostałych ładunków. Listę odseparujemy "," bez spacji.
LoadSpeed= Prędkość ładowania na sekundę
UnLoadSpeed= Prędkość rozładowania na sekundę

Dimensions: (Sekcja wymiarów)

L= Długość, w m
H= Wysokość, w m
W= Szerokość, w m
Cx= Współczynnik czołowego oporu aerodynamicznego
Floor= Wysokość podłogi nad główką szyny; do pozycjonowania uniwersalnych ładunków.

Wheels: (Sekcja kół)

D= Średnica kół napędowych, w m
Dl= Średnica kół tocznych, w m (gdy inna od napędowych; dla parowozów)
Dt= Średnica kół tocznych, w m (gdy inna od napędowych; dla parowozów)
AIM= Moment bezwładności kół, w kGm^2
Tw= Rozstaw szyn, w m
Axle= (2'2' / 3'3' / Bo'Bo' / Co'Co') Układ osi
Ad= Rozstaw osi na wózku
Bd= Rozstaw czopów, w m
Rmin= Minimalny promień łuku po którym może się dany pojazd poruszać, w m
BearingType= (Roll / Slide) Typ łożysk używany w danym pojeździe

Brake: (Sekcja hamulcowa)

BrakeValve= ( , W, W_Lu_VI, W_Lu_L, W_Lu_XR, K, Kg, Kp, Kss, Kkg, Kkp, Kks, Hikg1, Hikss, Hikp1, KE, SW, EStED, NESt3, ESt3, LSt, ESt4, ESt3AL2, EP1, EP2, M483, CV1_L_TR, CV1, CV1_R, Other) Podtyp hamulca zespolonego / Typ zaworu hamulca
NBpA= (0 / 1 / 2 / 4) Ilość elementów ciernych na os:
MBF= Maksymalna siła hamowania (głównie dla hamulców uproszczonych)
Size= Rozmiar zaworu rozrządczego z rodziny ESt
TBF= Siła hamowania magnetycznego hamulca szynowego, w kN
MaxBP= Maksymalne ciśnienie w PG, w bar
MaxASBP= Ciśnienie przyhamowania przeciwpoślizgowego, w bar
BCN= Ilość cylindrów hamulcowych, w sztukach
MaxLBP= Maksymalne ciśnienie hamulca dodatkowego, w bar
TareMaxBP= Maksymalne ciśnienie hamulca przy nastawie próżny, w bar
MedMaxBP= Maksymalne ciśnienie hamulca w stanie średni (ładowny I), w bar
BCR= Średnica cylindra hamulcowego, w m
BCD= (brakecyldist) Skok tłoka cylindra hamulcowego przy hamowaniu, w m
BCS= (brakecylspring) Siła nacisku sprężyny powrotnej cylindra hamulcowego, kN
BSA= (brakeslackadj) Siła nacisku nastawiacza skoku tłoka, kN
BRE= (brakerigeff) Sprawność przekładni hamulcowego w czasie jazdy
BCM= Przełożenie przekładni hamulcowej od cylindra do wszystkich obsługiwanych kół - gdy jest niezmienna
BCMlo= Przełożenie przekładni hamulcowej w stanie próżnym
BCMHi= Przełożenie przekładni hamulcowej w stanie ładownym
BVV= (brakevvolume) Pojemność zbiornika pomocniczego, w l
BM= (brakemethod) (P10-Bg / P10-Bgu / FR513 / FR510 / Cosid / P10yBg / P10yBgu / Disk1 / Disk1+Mg / Disk2] Rodzaj materiału pary ciernej hamulca
RM= (rapidmult) Stosunek ciśnienia wysokiego do niskiego stopnia hamowania przy trybie Rapid
RV= Prędkość przełączania wysokiego stopnia hamowania Rapid, w km/h
HiPP= Maksymalne robocze ciśnienie w PG, w bar
LoPP= Minimalne robocze ciśnienie w PG, w bar
Vv= Pojemność zbiornika głównego pojazdu, w m3
MinCP= Ciśnienie załączania sprężarki, w bar
MaxCP= Ciśnienie wyłączania sprężarki, w bar
CompressorSpeed= Wydajność sprężarki, w m3/s
CompressorPower= Zasilanie sprężarki
main Z obwodu WN. Nie wymaga przetwornicy.
converter Automatycznie, po załączeniu przetwornicy.
engine Automatycznie, wraz z chodem silnika.
coupler1 Zasilane z przetwornicy w innym pojeździe od strony sprzęgu 1.
coupler2 Zasilane z przetwornicy w innym pojeździe od strony sprzęgu 2.
AirLeakRate= modyfikator prędkości wycieku powietrza z elementów układu hamulcowego; prędkość standardowa = 1.0
MaxEVP= Ciśnienie otwarcia (wyższe) zaworu bezpieczeństwa zbiornika głównego, w bar
MinEVP= Ciśnienie zamknięcia (niższe) zaworu bezpieczeństwa zbiornika głównego, w bar
EVArea= Przekrój wylotowy zaworu bezpieczeństwa zbiornika głównego, l/m
UBB1= (brak wpisu) Istnienie uniwersalnego guzika hamulcowego 1
1 Odluźniacz
2 Odblok PG / mostkowanie hamulca bezpieczeństwa
4 Impuls wysokiego ciśnienia
8 Przycisk asymilacji / kontrolowanego przeładowania
16 Przycisk przyhamowania przeciwpoślizgowego
UBB2= (brak wpisu) Istnienie uniwersalnego guzika hamulcowego 2
UBB3= (brak wpisu) Istnienie uniwersalnego guzika hamulcowego 3
LPOn= -1 Ciśnienie zablokowania przewodu głównego
LPOff= -1 Ciśnienie odblokowania przewodu głównego
HandlePipeUnlockPos= -3 Minimalna pozycja kranu odblokowująca przewód główny

SpringBrake: (Sekcja hamulca sprężynowego)

Volume= Objętość komór siłowników sprężynowych, l
MBF= Współczynnik siły nacisku, kN/bar
MaxSP= Maksymalne ciśnienie napełniania siłowników sprężynowych, bar
ResetP= Ciśnienie zazbrojenia siłowników sprężynowych, bar
MinFP= Ciśnienie pełnego zrównoważenia nacisku sprężyny, bar
PressOff= Ciśnienie przełączenia sygnalizacji hamulca w stan wyluzowania, bar
PressOn= Ciśnienie przełączenia sygnalizacji hamulca w stan zahamowania, bar
ValveOnArea= Przekrój zaworu opróżniającego siłownik, l/m
ValveOffArea= Przekrój zworu napełniającego siłownik, l/m
ValvePNBArea= Przekrój zaworu łączągo z hamulcem pneumatycznym, l/m
MTC= Flaga bitowa wymaganego sposobu łączenia sprzęgu, aby przesyłać sygnały sterujące hamulcem w trakcji wielokrotnej, np. 132 dla konieczności połączenia wózkiem Jacobsa - umożliwia to przesyłanie komend np. w obrębie jednostki (połączonej na stałe), ale nie przesyłania ich do kolejnych ukrotnionych jednostek

Blending: (Sekcja łączenia trybów hamowania)

MED_Vmax= Prędkość maksymalna dla obliczeń chwilowej siły hamowania EP w MED, w km/h
MED_Vmin= Prędkość minimalna dla obliczeń chwilowej siły hamowania EP w MED, w km/h
MED_Vref= Prędkość referencyjna dla obliczeń dostępnej siły hamowania EP w MED, w km/h
MED_amax= Maksymalne opóźnienie hamowania służbowego w MED, m/s2
MED_EPVC= (Yes, No) Czy korekcja hamowania EP z uwzględnieniem prędkości jazdy gdy przestaje działać hamulec ED
MED_Ncor= (Yes, No) Czy korekcja hamowania EP z uwzględnieniem wpływu nacisku klocków na współczynnik tarcia

DCEMUED: (Sekcja konfiguracji hamulca EP+ED dla pojazdów z silnikami szeregowymi)

CouplerCheck= W których sprzęgach sprawdzać stan hamowania ED zespołu - suma bitowa z 1 (przód) i 2 (tył)
EP_min_Im= Prąd hamowania ED, przy którym już zostaje wyłączony z działania hamulec EP członu, w A - wartość polecana dla członów silnikowych
EP_max_Vel= Prędkość, poniżej której załącza się hamulec EP członu przy hamowaniu ED, w km/h - wartość polecana dla członów tocznych
EP_delay= Czas zwłoki ewentualnego zadziałania hamulca EP przy hamowaniu ED, w s

Doors: (Sekcja drzwi)

OpenCtrl= Sposób kontroli otwierania drzwi
Passenger - typ domyślny przy braku definicji; drzwi są otwierane ręcznie, ignorują ewentualne zdalne komendy
AutomaticCtrl - drzwi działają automatycznie
DriverCtrl - drzwi kontrolowane są przez mechanika prowadzącego skład, i reagują tylko na zdalne komendy
Conductor - drzwi kontrolowane są przez kierownika pociągu, reagują tylko na zdalne komendy
Mixed - drzwi mogą być otwierane zarówno ręcznie, jak i zdalnie
CloseCtrl= Sposób kontroli zamykania drzwi
Passenger - typ domyślny przy braku definicji; drzwi są zamykane ręcznie, ignorują ewentualne zdalne komendy
AutomaticCtrl - Drzwi działają automatycznie
DriverCtrl - Drzwi kontrolowane są przez mechanika prowadzącego skład, i reagują tylko na zdalne komendy
Conductor - Drzwi kontrolowane są przez kierownika pociągu, reagują tylko na zdalne komendy
Mixed - Drzwi mogą być zamykane zarówno ręcznie, jak i zdalnie
DoorStayOpen= Czas przez jaki drzwi automatyczne pozostają otwarte, w sekundach
OpenSpeed= Prędkość animacji otwierania drzwi
CloseSpeed= Prędkość animacji zamykania drzwi
DoorMaxShiftL= Szerokość (lub kąt) pełnego otwarcia drzwi lewych
DoorMaxShiftR= Szerokość (lub kąt) pełnego otwarcia drzwi prawych
DoorOpenMethod= Typ drzwi
Shift Przesuwne
rotate Obrotowe domyślne
Fold Obrotowo-składane
Plug Odskokowo-przesuwne
DoorClosureWarning= [no] (Yes, no) Buczek przed zamknięciem drzwi
DoorClosureWarningAuto= [no] (yes, no) Przy wciśnięciu przycisku zamykania drzwi, załącza się buczek, po puszczeniu, następuje zamykanie drzwi
DoorCloseDelay= Opóźnienie zamykania drzwi, w sekundach.
DoorBlocked= (Yes, No) Czy jest blokada drzwi
DoorMaxShiftPlug= Wielkość odskoku dla drzwi typu Plug (odskokowi-przesuwnych), w metrach
DoorPermitList=konfiguracja|konfiguracja|konfiguracja|etc // konfiguracja programatora drzwi. Liczba w zakresie 0-3 gdzie 0=brak zezwoleń, 1=zezwolenie obsługi drzwi lewych, 2=prawych, 3=wszystkich
DoorPermitListDefault= Domyślnie ustawiona pozycja pokrętła z zestawu zdefiniowanego przez wpis DoorPermitList, pozycje numerowane są od 1
DoorAutoCloseRemote= [No] (Yes, No) Automatyczne zamykanie drzwi otwartych centralnie po upływie czasu
PlatformMaxSpeed= ?
PlatformMaxShift= Wartość przesunięcia w metrach lub kąt obrotu dla całkowicie rozłożonego stopnia
PlatformSpeed= Prędkość animacji stopnia, gdzie 1.0 odpowiada animacji trwającej jedna sekundę, wartość 0.5 dwom sekundom, itp
PlatformOpenMethod= (Shift, Rot) Typ animacji stopnia
MirrorMaxShift= Kąt obrotu dla całkowicie rozłożonego lusterka

BuffCoupl. (Sekcja sprzęgów)

Kropka na końcu, a nie dwukropek!

CType= Typ sprzęgu
Automatic Sprzęg automatyczny, np Schafenbega, BSI, SA3, AAR, itd.
Screw Sprzęg śrubowy
Chain Łańcuch
Bare Hak samochodowy (ignoruje wartości z fiz)
Articulated Połączenie stałe (ignoruje wartości z fiz)
kB= Stała sprężystości zderzaka, % tłumienności (1.0)
DmaxB= tolerancja ścisku zderzaka (0.1)
FmaxB= tolerancja rozciągania zderzaka (1000.0)
kC= Stała sprężystości sprzęgu, % tłumienności (1.0)
DmaxC= tolerancja ścisku sprzęgu (0.1)
FmaxC= tolerancja rozciągania sprzęgu (1000.0)
beta= tłumienie (0.0)
AllowedFlag= Numer sprzęgowy (Suma następujących: tzn 7 to Sprzęg, PG i ukrotnienie)
1 Mechaniczne
2 Przewód hamulcowy
4 Ukrotnienie
8 Wysokie Napięcie
16 Przejście
32 Powietrze 8bar
64 Ogrzewanie
128 Blokada rozprzęgnięcia

Light: (Sekcja Oświetlenia)

Light= (Generator) ?
LGeneratorEngine= (WheelsDriven) ?
LMaxVoltage= Maksymalne napięcie, w Woltach
AlterLight= (Accu) ?
AlterLMaxVoltage= (24) ?
AlterLCap= (495) ?
AlterLRS= (Generator) ?

Clima: (Sekcja Ogrzewania)

Heating= (Transducer / Generator / Accumulator / CurrentCollector / PowerCable / Heater / Internal / Main) Źródło zasilania dla ogrzewania
Parametry dla Heating=Generator (zasilanie z prądnicy)
HGeneratorEngine= (Main) Typ silnika napędzającego prądnice; na ten moment faktycznie obsługiwany jest tylko typ Main oznaczajacy spięcie z 'głownym' silnikiem pojazdu
HGeneratorMinRPM= Dolna wartość zakresu 'roboczego' prądnicy, w obrotach na minutę
HGeneratorMinVoltage= Napięcie generowane przy dolnej roboczej prędkosci obrotowej
HGeneratorMaxRPM= Górna wartość zakresu 'roboczego' prądnicy, w obrotach na minutę
HGeneratorMaxVoltage= Napięcie generowane przy górnej roboczej prędkości obrotowej
Parametry dla Heating=PowerCable (Zasilanie z przewodu)
HPowerTrans= ( ElectricPower / SteamPower ) Postać dostarczanej energii, gdzie Electric...=Prąd, Steam...=Para wodna)
HMaxVoltage= Napięcie elektrycznego ogrzewania, w Woltach

Security: (Sekcja Systemu Bezpieczeństwa)

AwareSystem= (Active, CabSignal) ?
AwareDelay= Czas pomiędzy aktywacjami czuwaka, w sek.
SoundSignalDelay= Czas do aktywacji sygnału dźwiękowego, w sek.
EmergencyBrakeDelay= Czas od aktywacji sygnału dźwiękowego do aktywacji hamulca nagłego, w sek.
RadioStop= (Yes, No) Czy działa RadioStop

Cntrl. (Sekcja sterowania)

Kropka na końcu, a nie dwukropek!

FuelStart= [Manual] (Automatic, Manual) Sposób uruchomienia pompy paliwowej
OilStart=[Manual] (Automatic, Manual, Mixed) Sposób uruchomienia pompy olejowej
WaterStart= (Manual, Battery) Metoda uruchomienia pompy wodnej, z hebla, czy wraz z baterią
MainInitTime= Czas, w sek., od otrzymania wysokiego napięcia do możliwości uruchomienia wyłącznika szybikego/głównego obwodu
BrakeSystem= [individual] (Pneumatic / ElectroPneumatic / individual) ?
BCPN= (brakectrlposno) ?
BrakeDelays= Możliwe nastawy opóźnienia hamulca
GPR
GPR+Mg
GP
G
PR
PR+Mg
P
R
BrakeDelay1= ?
BrakeDelay2= ?
BrakeDelay3= ?
BrakeDelay4= ?
BrakeOpModes= Tryby pracy hamulca
PN Tylko kontrola pneumatyczna i próba szczelności
PNEPMED Kontrola pneumatyczna, elektropnumatyczna, MED, i próba szczelności
BrakeHandle= (FV4a, D2, MHZ_EN57, MHZ_K5P, MHZ_K8P, MHZ_6P, M394, Knorr, Westinghouse, FVel6, St113, FVE408) Typ kranu na hamulcu pociągowym
HAO=[N/A] Asymilacja się automatycznie włącza na pozycji FS
HMO= [N/A] Uderzeniowe na przycisk
HGDP1= [N/A] parametr ogólny, dla MHZ to wielkość impulsu wysokiego ciśnienia
HGDP2= [N/A] Handle_GenericDoubleParameter2
MaxBPMass= ?
ASB= (Manual / Automatic / Yes) ?
LocalBrake= (ManualBrake / PneumaticBrake / HydraulicBrake) Sposób przenoszenia siły na hamulcu pomocniczym
LocBrakeHandle= (FD1 / Knorr / Westinghouse) Typ kranu na hamulcu pomocniczym
MBrake= [Yes] (Yes / No) ?
DynamicBrake= (Passive / Switch / Reversal / Automatic) ?
DBAM= Amperomierz hamulca dynamicznego ?
MCPN= Ilość pozycji nastawnika jazdy, nie licząc pozycji początkowej, tzn 0
SCPN= Ilość pozycji nastawnika bocznikowania, nie licząc pozycji początkowej, tzn 0
SCIM= [N/A] (yes) Bocznik jako pozycje w kole nastawnika jazdy
DirChangeMaxPos= [N/A] Maksymalna pozycja zadajnika jazdy, dla której dozwolona jest zmiana kierunku
SpeedCtrlATOF= [N/A] Flaga bitowa warunków samoczynnego wyłączania tempomatu
1 Jakiekolwiek ruchy nastawnikiem wyłączają tempomat
EIMCtrlAddZeros= [No] (Yes, No) Czy nastawnik ma dzielone pozycje neutralne, na 0 Jazdy i 0 Hamowania
AutoRelay= [no] (Optional / Yes / no) ?
CoupledCtrl= [no] (Yes / no) ?
EIMCtrlType= [0] (0/1/2/3) Typ zadajnika jazdy
LocalBrakeTraxx= [N/A] (Yes) Traxxowy hamulec pomocniczy
ScndS= [no] (Yes / no) ?
IniCDelay= Opóźnienie pomiędzy 'wejściem' pozycji 1 i dalszych, bądź, pomiędzy 1% i resztą, w sekundach.
SCDelay= (ctrldelay) Zwiększenie pozycji nastawnika o ile w ciągu sekundy.Exe
SCDDelay= (ctrldowndelay) ?
FSCircuit= [no] (es / no) ?
SBD= (stopbrakedecc) ?
ConverterStart= [Manual] (Manual/ Automatic) Sposób załączenia przetwornicy
ConverterStartDelay= W przypadku automatycznego załączania przetwornicy, czas opóźnienia załączenia, w sekundach.
PantCompressorStart= [Manual] (Manual/ Automatic/ Mixed) Sposób załączenia sprezarki pantografow
PantAutoValve= [EZT=Yes, Reszta=No] (Yes,No) Czy zawór sprężarki pantografów jest automatyczny.
MotorBlowersStart= Sposób uruchomienia wentylatorów motorów trakcyjnych
Manual Start z hebla
Automatic Start wraz z silnikiem
Mixed Start albo z heble, albo wraz z silnikiem
Battery Start wraz z załączeniem baterii
Converter Start wraz z załączeniem przetwornicy

Tabelka hamulcowa na nowej lini, bezpośrednio poniżej sekcji Cntrl.

A  B  C    D  E
-1 0.7 	-1	15 Pneumatic
 0 0.5	-1	9 Pneumatic
 1 0.46 -1	9 Pneumatic
 2 0.42 -1	9 Pneumatic
 3 0.38	-1	9 Pneumatic
 4 0.34	-1	9 Pneumatic
 5 0.29	-1	9 Pneumatic
 6 0	-1	15 Pneumatic

A - Nr pozycji kranu

B - Ciśnienie w PG, w MPa

C - Ciśnienie w cylindrze hamulcowym ( -1 - nie dotyczy) ??

D - Szybkość napełnienia ??

E - [Pneumatic / ElectroPneumatic] Typ ??


Circuit: (Sekcja elektrycznego obwodu napędowego)

Do użycia tylko w pojazdach elektrycznych i spalinowych z przekładnią elektryczną.

CircuitRes= Rezystancje silnika i obwodu, w Omach
ImaxLo= Maksymalne natężenie prądu na "niskim rozruchu", w Amperach
ImaxHi= Maksymalne natężenie prądu na "wysokim rozruchu", w Amperach
IminLo= Prąd przełącznika automatycznego rozruchu, oraz używane przez AI
IminHi= Prąd przełącznika automatycznego rozruchu, oraz używane przez AI
TUHEX_Sum= Nastawiona suma prądu wzbudzenia i prądu wirnika przy hamowaniu ED
TUHEX_Diff= Próg (dokładność) regulacji TUHEX_Sum
TUHEX_MaxIw= Maksymalny prąd wzbudzenia, jaki może nastawić regulator (wpływa na ograniczenie siły hamowania ED przy małych prędkościach)
TUHEX_MinIw= Minimalny prąd wzbudzenia wynikający z charakterystyki magnesowanie silnika trakcyjnego (fi0)
TUHEX_Stages= Liczba różnych stopni hamowania ED; gdy wartość jest większa od 0 należy zdefiniować poszczególne poziomy TUHEX_Sum1, TUHEX_Sum2 i TUHEX_Sum3

Engine: (Sekcja Napędowa)

EngineType= Typ przekładni mocy z silnika na koła
DieselElectric Pojazd spalinowy z przekładnią elektryczną
DieselEngine Pojazd spalinowy z przekładnią mechaniczną
ElectricInductionMotor Pojazd elektryczny z silnikiem asynchroniczny, z napędem z falownika
ElectricSeriesMotor Pojazd elektryczny, z rozruchem oporowym
Trans= Stosunek przekładni w formacie [X:Y]
Ftmax= Maksymalna siła trakcyjna, w kN
MotorBlowersSpeed= +X to mnożnik względem obrotów silnika głównego, a -X to stała wartość

SpeedControl: (Sekcja konfiguracji tempomatu)

SpeedCtrl=Yes Wpis potwierdzający działanie tempomatu
SpeedButtons=prędkość1|prędkość2|prędkość3|...|prędkość10 Predefiniowane prędkości dostępne pod klawiszami (max 10 wartości), w km/h
OverrideManual=(yes/no) Czy tempomat ingeruje w ustawienia ręczne mocy
InitPwr= Początkowy procent mocy (0..1)
MaxPwrVel= Prędkość zakończenie fazy początkowej i przejścia na pełną moc, w km/h
StartVel= Prędkość, do której należy potwierdzać fakt ruszenia pojazdem (nastawnik na ostatniej pozycji), w km/h
VelStep= Krok zmiany prędkości przyciskami + i -, w km/h
PwrStep= Krok zmiany zadanej mocy przyciskami + i -, w zakresie 0..1
MinPwr= Minimalna zadana moc tempomatu, w zakresie 0..1
MaxPwr= Maksymalna zadana moc tempomatu, w zakresie 0..1
MinVel= Minimalna prędkość zadana do ustawienia, w km/h
MaxVel= Maksymalna prędkość zadana do ustawienia, w km/h
Offset= Docelowy błąd ustawienia prędkosci, w km/h
kPpos= Współczynnik proporcjonalności ustawionej mocy napędu przy niedoborze prędkości 1 km/h
kPneg= Współczynnik proporcjonalności ustawionej mocy hamowania przy nadmiarze prędkości 1 km/h
kIpos= Współczynnik (stała czasowa) całkowania błędu niedoboru prędkości, w km/h/s
kIneg= Współczynnik (stała czasowa) całkowania błędu nadmiaru prędkości, w km/h/s
BrakeIntervention= (yes/no) Czy tempomat może wspomagać się hamulcem pneumatycznym samoczynnym, gdy inne środki zmniejszenia prędkości zawiodą

UWAGA: aktualnie współczynnik kIneg nie jest wykorzystywany - zamiast tego tymczasowo w obliczeniach używany jest kIpos.


LightsList: (Sekcja programatora reflektorów)

Size= Ilość pozycji tabelki
Wrap= (yes/no) Czy pokrętło obraca się w pełnym zakresie
Default= Startowe położenie pokrętła (id z tabelki)
A B

A - suma bitowa zapalonych reflektorów na czole A dla danej pozycji

B - suma bitowa zapalonych reflektorów na czole B dla danej pozycji

Wartości:

-1 Domyślna wartość
0 Brak zapalonych świateł
1 Lewy reflektor
2 Lewe światło czerwone
4 Górny reflektor
16 Prawy reflektor
32 Prawe światło czerwone
64 Tabliczki końca składu
endL Wpis końcowy tabelki

Przykład:

//Przełącznik na 2 pozycje, może się obracać o 360', domyślna pozycja nr 2
LightsList: Size=2 Wrap=Yes Default=2 
21	34	//3 białe na czole A, 2 czerwone na czole B
34	0	//2 czerwone na czole A, nic na czole B
endL


UCList: (Zadajnik jazdy i hamowania)

Działa tylko na pojazdach typu: DieselElectric i ElectricInductionMotor

Size: Ilość pozycji, nie licząc 0

IntegratedBrakePN= [n/a=yes] (yes, no) Czy hamulec pneumatyczny (pociągowy) jest obsługiwany na tym zadajniku

IntegratedBrake= [n/a=yes] (yes, no) Czy hamulec ED/HD/pneumatyczny pomocniczy jest obsługiwany na tym zadajniku

Przykład: (218md.fiz)

UCList: Size=5
//A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
0	3	0	0	0	0.15	0.15	0	1	0
1	2	0	0	0	0.15	0.15	1	3	0
2	1	-1	0	-1	0.15	0.15	3	3	1
3	1	-1	1	0	0.00	0.15	3	4	1
4	0	-1	1	0	0.15	0.00	4	5	3
5	0	0	1	1	0.15	0.15	4	5	3
END-UCL 

A Numer Pozycji

B Numer pozycji hamulca pneumatycznego powiązanego z tym zadajnikiem (z tabelki hamulcowej)

C Minimalna wartość procentów

D Maksymalna wartość procentów

E Wartość docelowa

F Szybkość wzrostu

G Szybkość spadku

H Pozycja do której odskakuje (Nie zaimplementowane w exe190909)

J Najbliższa pozycja stablina w dół

K Najbliższa pozycja stablina w górę

END-UCL Wpis końcowy tabelki


Pojazdy elektryczne

Należy też wpisać odpowiednie wpisy ze wspólnych sekcji, powyżej!

Power: (Sekcja zasilania)

EnginePower= [CurrentCollector] (CurrentCollector) Źródło zasilania to pantograf
CollectorsNo= Ilość pantografów
MaxVoltage= Maksymalne napięcie, w Voltach
MaxCurrent= Maksymalne natężenie prądu, w Amperach
MinH= Minimalne podniesienie pantografu, od pozycji złożonej, w m
MaxH= Maksymalne podniesienie pantografu, w m
CSW= Szerokość robocza ślizgu pantografu, w m
MinV= Minimalne napięcie do zamknięcia WS, w Woltach
MinPress= Minimalne ciśnienie w Zbiorniku Pantografów (ZP) do podniesienia pantografu, w MPa
MaxPress= Maksymalne ciśnienie w ZP, w MPa

Zmienne silnika asynchronicznego z falownikiem

Engine: (Sekcja Napędowa - Kont.)

dfic= Stosunek prądu silnika do różnicy prędkości pola i silnika
dfmax= Maksymalny poślizg silnika
p= liczba par biegunów silnika
cfu= znamionowy stosunek U/f silnika
cim= przełożenie prądu na moment silnika
icif= przełożenie prądu silnika na trzy fazy
Uzmax= napięcie zasilania maksymalne
Uzh=: napięcie zasilania przy hamowaniu
DU= spadek napięcia na falowniku
I0= prąd jałowy
fcfu= nastawa U/f falownika
F0= siła początkowa
a1= spadek siły w kN/km/h
Pmax= moc maksymalna
Fh= siła hamowania
Ph= moc hamowania
Vh0= prędkość zaniku ED
Vh1= prędkość początku zaniku ED (minimalna prędkość pełnej siły hamowania)
Imax= nastawa maksymalnego prądu członu

Zmienne dla pojazdów elektrycznych z rozruchem oporowym

Engine: (Sekcja Napędowa - Kont.)

Należy też wpisać odpowiednie wpisy ze wspólnej sekcji, powyżej!

Volt= Napięcie znamionowe silnika, w Woltach
WindingRes= Rezystencja uzwojenia silnika, w Omach
nmax= ?

MotorParamTable:

Przykład:

/A B   C  D  E   F  G
MotorParamTable0:    
0 21.4 105 0.12 141.5 105 0.12
1 19.57 140 0.07 129.3 140 0.07
2 20.42 190 0.09 134.7 190 0.09
3 22.97 160 0.25 152.1 160 0.25
4 22.12 255 0.16 145.8 255 0.16
5 24.18 170 0.35 158.2 170 0.35
6 22.76 800 0.02 149  800 0.02
END-MPT 

A=fin ?

B=bl ?

C=mfi= ?

D=mIsat ?

E=fi ?

F=Isat ?

MPTRelay[k].Iup= ?

MPTRelay[k].Idown= ?

END-MPT Wpis końcowy tabelki

RList:

Size= Ilość pozycji, nie wliczając pozycji 0
RVent=(Automatic, Yes, No) Napędzanie wentylatorów chłodzenia rezystorów
RVentnmax= Maksymalne obroty wentylatorów chłodzących w obr/min
RVentCutOff= Wartość oporów poniżej której wentylatory nie pracują, w
RVentMinI= Minimalny prąd przy którym się załączają wentylatory, w Amperach
RVentSpeed= [0.5] (0 - 1) Zmiana prędkości obrotowej wentylatorów
DynBrakeRes= Rezystancja przy hamowaniu ED w przeliczeniu na dwa silniki, w Ω - w przypadku, gdy na trzeciej nastawie pojazd ma dwa poziomy rezystancji, należy użyć wpisów DynBrakeRes1 (podstawowy) i DynBrakeRes2 (dla małych prędkości przy trzecim stopniu)

END-RL Wpis końcowy tabelki

Przykład:

RList: Size=4
//A   B        C    D     E   F
 0	0		0	0		0
 1   24.891		1	4		0
 2   16.821		1	4		0
 3   12.301		1	4		0
 4    9.771		1	4		0
END-RL

A Numer pozycji rozruchu samoczynnego

B Opory rozruchowe na danej pozycji, w Omach

'C Ilość gałęzi

D Ilość silników w gałęzi

E Czy dana pozycja jest nastawiana ręcznie (domyś. brak wpisu) czy automatycznie

F Jeśli jest bocznik w nastawniku, to jaki bocznik, na tej pozycji


Pojazdy spalinowe

Należy też wpisać odpowiednie wpisy ze wspólnych sekcji, powyżej!

Engine: (Sekcja Napędowa - Kont.)

OilMinPressure= Minimalne ciśnienie oleju, żeby silnik się uruchomił
OilMaxPressure= Maksymalne ciśnienie oleju, na maksymalnych obrotach
Ftmax= Maksymalna siła trakcyjna, w kN
WaterMinTemperature= Minimalna temperatura wody do uruchomienia silnika, w st. Celsjusza
WaterMaxTemperature= Maksymalna dopuszczalna temperatura wody, w st. Celsjusza
WaterCoolingTemperature= Temperatura powyżej której woda jest aktywnie chłodzona (np przez chłodnice, lub otwarcie żaluzji), w st. Celsjusza
WaterFlowTemperature= Temperatura przy której uruchamiany jest obieg wody, w st. Celsjusza
WaterShutters= (Yes, No) Czy są żaluzje, w obiegu głównym
WaterAuxCircuit= (Yes, No) Czy jest pomocniczy obieg wodny
WaterAuxMinTemperature= Minimalna temperatura w obiegu pomocniczym, przy której można uruchomić silnik, w st. Celsjusza
WaterAuxMaxTemperature= Maksymalna temperatura w obiegu pomocniczym, przy której można chodzić silnik, w st. Celsjusza
WaterAuxCoolingTemperature= Temperatura powyżej której woda w obiegu pomocniczym jest aktywnie chłodzona (np przez chłodnice, lub otwarcie żaluzji), w st. Celsjusza
WaterAuxShutters= (Yes, No) Czy są żaluzje, w obiegu pomocniczym
HeaterMinTemperature= Temperatura poniżej której załącza się włączony podgrzewacz wody, w st. Celsjusza
HeaterMaxTemperature= Temperatura powyżej której wyłącza się włączony podgrzewacz wody, w st. Celsjusza
HeatKW= Modyfikator wpływu wentylatorów chłodzących na zmianę temperatury [0.35]
HeatKV= Modyfikator wpływu prędkości pojazdu na zmianę temperatury [0.6]
HeatKFE= Modyfikator wymiany ciepła miedzy silnikiem i otoczeniem [1.0]
HeatKFS= Modyfikator wymiany ciepła miedzy silnikiem i woda chłodząca [80.0]
HeatKFO= Modyfikator wymiany ciepła miedzy silnikiem i olejem [25.0]
HeatKFO2= Modyfikator wymiany ciepła miedzy olejem i wodą [25.0]
WaterCoolingFanSpeed= Prędkość obrotowa wentylatorów. Procent aktualnych obrotów silnika pojazdu lub, w przypadku wartości ujemnej, określona stała ilość obrotów/min. [0.075]

Zmienne przekładni elektrycznej

Engine: (Sekcja napędowa)

Należy też wpisać odpowiednie wpisy ze wspólnej sekcji, powyżej!

Flat= (yes, no) Czy jest ograniczenie napięcia prądnicy (ucięta charakterystyka)
Vhyp=
Vadd=
AIM= Prędkość zmiany obrotów silnika spalinowego (1.25 to wartość odpowiadająca dotychczasowemu zachowaniu)
Cr= PowerCorRatio - współczynnik korekcyjny charakterystyki
RelayType= flaga typu przekaźników bocznikowania: 0 - zależny od prądu; 1 - zależny od prędkości; 2 - zależny od prędkości i mocy; 41, 45, 46 - rozbudowane warianty dedykowane dla tych typów lokomotyw
ShuntMode= Czy jest tryb ręcznej regulacji wzbudzenia prądnicy
HeatingRPM= Minimalny poziom obrotów, przy załączonym ogrzewaniu

MotorParamTable:

MotorParamTable0:  
0 21.4 105 0.12 141.5 105 0.12
1 19.57 140 0.07 129.3 140 0.07
2 20.42 190 0.09 134.7 190 0.09
3 22.97 160 0.25 152.1 160 0.25
4 22.12 255 0.16 145.8 255 0.16
5 24.18 170 0.35 158.2 170 0.35
6 22.76 800 0.02 149 800 0.02
END-MPT 

fin= numer pozycji bocznikowania

mfi= dzielnik liniowy

mIsat= stała

fi= moment przejścia z charakterystyki paraboloidalnej na liniową

Isat= współczynnik podpierwiastkowy (I = osie * sqrt (Moment * Isat))

MPTRelay[k].Iup= próg zwiększenia stopnia bocznikowania

MPTRelay[k].Idown= próg zmniejszenia stopnia bocznikowania

if (abs(Mm) > MotorParam[ScndCtrlPos].fi)
Im = NPoweredAxles * abs(abs(Mm) / MotorParam[ScndCtrlPos].mfi + MotorParam[ScndCtrlPos].mIsat);
else
Im = NPoweredAxles * sqrt(abs(Mm * MotorParam[ScndCtrlPos].Isat));


WWList:

A    B    C    D

WWList: Size=14
696	0	0	0
696	0	0	0
629	96	78	273
763	192	147	547
830	288	221	820
897	384	295	1094
964	480	369	1367
1031	576	442	1641
1098	672	516	1914
1165	768	590	2187
1232	864	664	2461
1299	960	737	2734
1366	1056	811	3007
1433	1152	885	3281
1500	1245	960	3560
END-WWL

WWList: Size= Ilość pozycji nastawnika, minus pozycja 0

fin=

DEList[k].rpm= (A) obroty silnika, w obr/min

DEList[k].genpower= (B) moc prądnicy, kW

DEList[k].Umax= (C) napięcie prądnicy, V

DEList[k].Imax= (D) prąd prądnicy, V

Dla shuntmode dodatkowo:

SST[k].Umin= napięcie przy minimalnym wzbudzeniu V

SST[k].Umax= napięcie przy maksymalnym wzbudzeniu V

SST[k].Pmax= moc przy maksymalnym wzbudzeniu kW

Zmienne przekładni mechanicznej

Engine: (Sekcja napędowa - Kont.)

Należy też wpisać odpowiednie wpisy ze wspólnej sekcji, powyżej!

nmin= Obroty minimalne, w obr/min
nmax= Obroty maksymalne, w obr/min
nmax_cutoff= Obroty odcięcia paliwa, w obr/min
AIM= Bezwładność silnika/wału
EUS= Prędkość załączenia sprzęgła w skrzyni biegów w 1/s
EDS= Prędkość puszczenia sprzęgła w skrzyni biegów w 1/s
IsTC= (Yes, No) Czy jest przetwornik momentu
TC_TMMax= Maksymalne wzmocnienie przetwornika momentu
TC_CP= Prędkość względna sprężenia przetwornika momentu (przejście w tryb pracy sprzęgła hydraulicznego)
TC_LT= Moment maksymalny sprzęgła blokującego przetwornik, w Nm
TC_LR= Szybkość załączania sprzęgła blokującego, w 1/s
TC_ULR= Szybkość puszczania sprzęgła blokującego, w 1/s
TC_FRI= Szybkość napełniania przetwornika momentu, w 1/s
TC_FRD= Szybkość opróżniania przetwornika momentu, w 1/s
TC_TII= Stała sprzęgła wejście^2, w Nm/(obr/s)^2
TC_TIO= Stała sprzęgła: wejście-wyjśćie, w Nm/(obr/s)
TC_TOO= Stała sprzęgła: wyjście^2, w Nm/(obr/s)^2
TC_LS= Prędkość załączania sprzęgła blokującego, w 1/s
TC_ULS= Prędkość luzowania sprzęgła blokującego, w 1/s
IsRetarder= (Yes, No) Czy jest retarder
R_Place= Umiejscowienie retardera (0 - za skrzynią biegów, 1 - między skrzynią biegów a przetwornikiem momentu, 2 - między przetwornikiem momentu a silnikiem
R_TII= Stała retardera, Nm/rps^2
R_MT= Moment maksymalny retardera, Nm
R_MP= Moc maksymalna retardera, kW
R_FRI= Szybkość napełnienia retardera, w 1/s
R_FRD= Szybkość opróżnienia retardera, w 1/s
R_MinVel= Minimalna prędkość pracy retardera, w km/h

MotorParamTable:

minVelfullengage= Prędkość pełnego sprzęgła
engageDia= Średnica tarczy sprzęgła
engageMaxForce= Maksymalny docisk sprzęgła
engagefriction= Tarcie sprzęgła
A B   C  D

MotorParamTable:    
0	0	0	-1
1	6.93	-1	8
2	4.03	4	13
3	2.36	9	23
4	1.40	18	40
5	1.00	33	100
END-MPT 

A: Nr biegu.
B: Przełożenie na danym biegu.
C: Prędkość redukcji na niższy bieg.
D: Prędkość przy obrotach maksymalnych na danym biegu. Przy skrzyni manualnej, wrzucenie wyższego biegu 0.75 tej wartości.

DList:

Size= Rozmiar tablicy pozycji przepustnicy
Mmax= Moment maksymalny, w kN
nMmax= Obroty momentu maksymalnego, w obr/SEK
Mnmax= Moment obrotów maksymalnych, w kN
nmax= Obroty maksymalne, w obr/SEK
nominalfill= Względna znamionowa dawka paliwa, w litrach
Mstand= Moment oporów własnych, w kN
DList:    
//A B C
END-DL 

A Numer pozycji przepustnicy (od zera)
B Procentowa dawka paliwa
C Zachowanie sprzęgła i regulatora
0 - Brak sprzęgła
1 - Pół sprzęgła i obroty min
2 - Pełne sprzęgło i obroty max
3 - Do minvelfullengage półsprzęgło. Potem pełne sprzęgło.
4 - Do minvelfullengage 2/3 sprzęgła, obroty = 2/3 * min + 1/3 max.