Informacje zwrotne

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

W związku z powstającymi pulpitami do MaSzyny, podłączanymi do klawiatury, wprowadzone zostało zwrotne przekazywanie informacji o stanie symulacji.

Na dzień dzisiejszy dostępne są cztery tryby informacji zwrotnych. Kolejne mogą zostać dodane po zgłoszeniu zapotrzebowania przez twórców pulpitów.

feedbackmode 0

Żadne informacje nie są zwracane.

feedbackmode 1

Symulator steruje kontrolkami klawiatury. Załącznie czuwaka albo SHP powoduje zapalenie trybu Caps Lock. Kasowanie wymaga naciśnięcia spacji, w związku z tym wysyłanie wielkich liter nie jest dużym problemem. Jazda na oporach powoduje przełącznie trybu Scroll Lock.

Tryb przeznaczony do korzystania z Symulatora np. w ciemnym pomieszczeniu. Działa od wersji 113.

feedbackmode 2

Symulator steruje kontrolkami klawiatury. Załącznie czuwaka powoduje zapalenie trybu Caps Lock, natomiast SHP przełącza tryb Scroll Lock.

Tryb przeznaczony do podłączenia kontrolek czuwaka i SHP. Działa od wersji 145.

feedbackmode 3

Tryb sterowania portem LPT. Jako parametr feedbackport należy podać adres portu, np. 0x378. Sterowanie działa od wersji 383. Niezbędna jest obecność pliku INPOUT32.DLL w katalogu systemowym albo lokalnym. W niektórych systemach biblioteka ta musi być zainstalowana w trybie administratora.

Pin Nazwa Zastosowanie
2 D0 Lampka SHP
3 D1 Lampka CA (czuwaka aktywnego)
4 D2 Lampka jazdy na oporach rozruchowych
5 D3 Lampka WS (wyłącznika szybkiego)
6 D4 Lampka przekaźnika nadmiarowego silników trakcyjnych
7 D5 Lampka styczników liniowych
8 D6 Lampka poślizgu
9 D7 Lampka przekaźnika nadmiarowego przetwornicy/ogrzewania

Uwaga! Dla komputerów nie posiadających złącza LPT można dokupić dostępne w handlu przejściówki z USB na LPT (ok. 25zł). Przejściówki te nie będą obsługiwane w wyżej wymieniony sposób!

Aby przetestować działanie urządzenia podłączonego do LPT, użyj programu LPT Port Test Utility. Program ten zainstaluje w systemie bibliotekę INPOUT32.DLL.

feedbackmode 4

Połączenie z pulpitem za pomocą urządzenia PoKeys55 (przez USB). Opis przeznaczenia pinów jest na osobnej stronie. Pokazywanie stanu kontrolek uruchomione na wersji 351. Od wersji 394 zmienione przeznaczenie pinów.