Obiekt node::traction

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Definiuje odcinek drutu sieci trakcyjnej.

Składnia

node range_max range_min name traction power_supply_name nominal_voltage max_current resistivity material wire_thickness damage_flag
p1.x p1.y p1.z
p2.x p2.y p2.z
p3.x p3.y p3.z
p4.x p4.y p4.z
min_height segment_length wires wire_offset visible
parallel parallel
endtraction
Opis parametrów
Nazwa Interpretacja Uwagi
range_max Maksymalna odległość, z jakiej obiekt jest widoczny [m].

Wartość -1 oznacza brak ograniczenia widoczności.

range_min Minimalna odległość, z jakiej obiekt jest widoczny [m].
name Nazwa obiektu.
power_supply_name Nazwa obiektu node::tractionpowersource który zasila ten odcinek sieci.
nominal_voltage Napięcie sieci trakcyjnej bez obciążenia [V].
max_current Prąd przy którym napięcie w sieci spadłoby o połowę [V].
resistivity Rezystancja styku ślizgacz-przewód [Ω].
material Materiał, z jakiego wykonany jest drut.
 • Cu - miedź
 • Al - aluminium
wire_thickness Grubość drutu [mm].
damage_flag Flaga bitowa uszkodzeń.
 • 1 - patyna
 • 128 - zerwanie
 • (Czy są jakieś inne?)
p1.x p1.y p1.z p2.x p2.y p2.z Współrzędne początku i końca przewodu jezdnego. Symulator korzysta z prawoskrętnego układu współrzędnych!
p3.x p3.y p3.z p4.x p4.y p4.z Współrzędne początku i końca przewodu nośnego. Symulator korzysta z prawoskrętnego układu współrzędnych!
min_height Najniższa wysokość górnego przewodu nad dolnym [m].
segment_length Odstęp pomiędzy kolejnymi wieszakami [m].
wires Ilość przewodów.
 • 0 - jezdny
 • 1 - jezdny + nośny,
 • 2 - 2 jezdne + nośny,
 • 3 - 2 jezdne + 2 nośne
wire_offset Odstęp pomiędzy przewodami jezdnymi [m]. Wpisać tylko gdy ilosc_przewodow > 1.
visible Widoczność drutu.
 • vis - widoczny
 • unvis/novis - niewidoczny
parallel Nazwa obiektu node::traction, na które może przestawić się pantograf. Wartość none lub * wymusza dynamiczne poszukiwanie przęsła równoległego.