Obiekt node::triangles

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Definiuje siatkę terenu, rozpiętą na podanych wierzchołkach.

node range_max range_min name triangles material ambient: ambient diffuse: diffuse specular: specular endmaterial tekstura
v1.x v1.y v1.z v1.i v1.j v1.k v1.u v1.v end //definicja pojedynczego wierzchołka
...
vX.x vX.y vX.z vX.i vX.j vX.k vX.u vX.v //przy definicji ostatniego wierzchołka nie wpisujemy "end"
endtri


Opis parametrów
Nazwa Interpretacja Uwagi
range_max Maksymalna odległość, z jakiej obiekt jest widoczny [m].

Wartość -1 oznacza brak ograniczenia widoczności.

range_min Minimalna odległość, z jakiej obiekt jest widoczny [m].
name Nazwa obiektu.
ambient  ? 3 liczby z zakresu <0;255> (RGB)
diffuse  ? 3 liczby z zakresu <0;255> (RGB)
specular Kolor błyszczenia powierzchni. 3 liczby z zakresu <0;255> (RGB). Im wyższa wartość, tym silniejsze odbicia.
vX.x vX.y vX.z Współrzędne wierzchołka XYZ. Symulator korzysta z prawoskrętnego układu współrzędnych!
vX.i vX.j vX.k Współrzędne wektora normalnego IJK (wyznacza kierunek płaszczyzny) Symulator korzysta z prawoskrętnego układu współrzędnych!
vX.u vX.v Współrzędne wierzchołka w układzie UV (mapowanie) Symulator korzysta z prawoskrętnego układu współrzędnych!