Plik charakterystyki

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj


Plik charakterystyki (*.fiz, dawniej *.chk) zawiera parametry fizyczne pojazdu, które są wykorzystywane przez symulator do symulowania jego ruchu. Jest to plik tekstowy.

Spis treści

Wstęp

Poprawny wpis wygląda następująco:

Param. Category=train M=40000 Vmax=160 HeatingP=20 LightP=0.56

Wpisy są zapisane czytelniej poniżej. Należy stosować poprawny format przy pisaniu pliku fizyki. W przypadku podania tabelki jako przykładu, należy nie wpisywać literek na samej górę, one są tylko w celu lepszej ilustracji. Zostawienie literek może skutkować wysypaniem programu!

Wartości w [ ] są wartościami domyślnymi, a wartości w ( ) to są możliwe wartości

Wartości pól przekroju połączeń w pneumatyce dla uproszczenia fizyki stosowane są wartości w l/m (litr na metr), gdzie 1 l/m odpowiada polu przekroju 1000 mm^3^. Dla przekroju 1 l/m i prędkości przepływu powietrza 1 m/s otrzymuje się strumień objętości 1 l/s (litr na sekundę).

Wspólne wpisy dla wszystkich typów

Param. (Sekcja parametrów)


- - - !!! - - - Kropka na końcu, a nie dwukropek - - - !!! - - -


Category= (train / road / ship / airplane)
Type=[none] (none / pseudodiesel / ezt / sn61 / et22 / et40 / et41 / et42 / ep05 / 181 / 182 / dmu) - Typ pojazdu kolejowego:
dmu - szynobusy i spalinowe zespoły trakcyjne
M= - Masa służbowa, X masa w kG
Mred= - Masa zredukowana, X masa w kG
Vmax= - Prędkość maksymalna, X prędkość w km/h
PWR= - Moc własna pojazdu, X moc w kW - tylko jednostki z własnym napędem, tzn. lokomotywy oraz zestawy trakcyjne
SandCap= - Masa piasku, X masa w kG
HeatingP= - Moc użyta do ogrzewania, X moc w kW
LightP= - Moc użyta do oświetlenia, X moc w kW


Load: (Sekcja ładunków)

MaxLoad= Maksymalna ilość ładunku
LoadQ= (pieces, tonns) Sposób liczenia ładunku, jednostki czy tony ładunku
OverLoadFactor= Procentowa możliwość przeładowania pojazdu (całkowita ilość miejsc/ilość miejsc siedzących)
LoadAccepted= Typ ładunku (pantstate - na start z podniesionym pantografem na elektrowozie) Listę odseparujemy "," bez spacji.
LoadMinOffset= Przesunięcie, w metrach, modelu ładunku, przy minimalnym załadowaniu. Minus to przesunięcie w dół. Jeśli ładunków jest więcej niż wartości przesunięcia, ostatnia podana wartość będzie użyta dla pozostałych ładunków. Listę odseparujemy "," bez spacji.
LoadSpeed= Prędkość ładowania na sekundę
UnLoadSpeed= Prędkość rozładowania na sekundę


Dimensions: (Sekcja wymiarów)

L= Długość, w m
H= Wysokość, w m
W= Szerokość, w m
Cx= Współczynnik czołowego oporu aerodynamicznego
Floor= Wysokość podłogi nad główką szyny; do pozycjonowania uniwersalnych ładunków.


Wheels: (Sekcja kół)

D= Średnica kół napędowych, w m
Dl= Średnica kół tocznych, w m (gdy inna od napędowych; dla parowozów)
Dt= Średnica kół tocznych, w m (gdy inna od napędowych; dla parowozów)
AIM= Moment bezwładności kół, w kGm^2
Tw= Rozstaw szyn, w m
Axle= (2'2' / 3'3' / Bo'Bo' / Co'Co') Układ osi
Ad= Rozstaw osi na wózku
Bd= Rozstaw czopów, w m; Dla bezwózkowych, rozstaw osi
Rmin= Minimalny promień łuku po którym może się dany pojazd poruszać, w m
BearingType= (Roll / Slide) Typ łożysk używany w danym pojeździe


Brake: (Sekcja hamulcowa)

BrakeValve= ( / W / W_Lu_VI / W_Lu_L / W_Lu_XR / K / Kg / Kp / Kss / Kkg / Kkp / Kks / Hikg1 / Hikss / Hikp1 / KE / SW / EStED / NESt3 / ESt3 / LSt / ESt4 / ESt3AL2 / EP1 / EP2 / M483 / CV1_L_TR / CV1 / CV1_R / Other) - Podtyp hamulca zespolonego / typ zaworu hamulca
NBpA= (0 / 1 / 2 / 4) - Liczba elementów ciernych na oś
MBF= - Maksymalna siła hamowania (głównie dla hamulców uproszczonych)
Size= - Rozmiar zaworu rozrządczego z rodziny ESt
TBF= - Siła hamowania magnetycznego hamulca szynowego, X = siła w kN
MaxBP= - Maksymalne ciśnienie w cylindrze hamulcowym, X = ciśnienie w bar
MaxASBP= - Ciśnienie przyhamowania przeciwpoślizgowego, X = ciśnienie w bar
BCN= - Liczba cylindrów hamulcowych, X = liczba w sztukach
MaxLBP= - Maksymalne ciśnienie hamulca dodatkowego, X = ciśnienie w bar
TareMaxBP= - Maksymalne ciśnienie hamulca przy nastawie próżny, X = ciśnienie w bar
MedMaxBP= - Maksymalne ciśnienie hamulca w stanie średni (ładowny I), X = ciśnienie w bar
BCR= - Średnica cylindra hamulcowego, X = średnica w m
BCD= (brakecyldist) - Skok tłoka cylindra hamulcowego przy hamowaniu, X = skok tłoka w m
BCS= (brakecylspring) - Siła nacisku sprężyny powrotnej cylindra hamulcowego, X = siła w kN
BSA= (brakeslackadj) - Siła nacisku nastawiacza skoku tłoka, X = siła w kN
BRE= (brakerigeff) - Sprawność przekładni hamulcowego w czasie jazdy
BCM= - Przełożenie przekładni hamulcowej od cylindra do wszystkich obsługiwanych kół - gdy jest niezmienna
BCMlo= - Przełożenie przekładni hamulcowej w stanie próżnym
BCMHi= - Przełożenie przekładni hamulcowej w stanie ładownym
BVV= (brakevvolume) - Pojemność zbiornika pomocniczego, X = pojemność w l
BM= (brakemethod) (P10-Bg / P10-Bgu / FR513 / FR510 / Cosid / P10yBg / P10yBgu / Disk1 / Disk1+Mg / Disk2] - Rodzaj materiału pary ciernej hamulca
RM= (rapidmult) - Stosunek ciśnienia wysokiego do niskiego stopnia hamowania przy trybie Rapid
RV= - Prędkość przełączania wysokiego stopnia hamowania Rapid, X = prędkość w km/h
HiPP= - Maksymalne robocze ciśnienie w PG, X = ciśnienie w bar
LoPP= - Minimalne robocze ciśnienie w PG, X = ciśnienie w bar
Vv= - Pojemność zbiornika głównego pojazdu, X = pojemność zbiornika w m3
MinCP= - Ciśnienie załączania sprężarki, X = ciśnienie w bar:
Gdy sprężarka jest napędzana ze silnika spalinowego, po osiągnięciu MaxCP, powietrze jest upuszczane do tej wartości
MaxCP= - Ciśnienie wyłączania sprężarki, X = ciśnienie w bar:
Gdy sprężarka jest napędzana ze silnika spalinowego, osiąga to ciśnienie, a potem upuszcza do MinCP
MinCP_B= - Ciśnienie załączania sprężarki, gdy aktywna jest kabina nr 2; podanie tej wartości powoduje, że wartość podana jako "MinCP" odnosi się do aktywnej kabiny nr 1 X = ciśnienie w bar:
MaxCP_B= - Ciśnienie wyłączania sprężarki, gdy aktywna jest kabina nr 2; podanie tej wartości powoduje, że wartość podana jako "MaxCP" odnosi się do aktywnej kabiny nr 1 X = ciśnienie w bar:
CompressorSpeed= - Wydajność sprężarki, X = wydajność w m3/s
CompressorPower= - Zasilanie sprężarki:
Main - z obwodu WN - nie wymaga przetwornicy
Converter - automatycznie - po załączeniu przetwornicy
Engine - automatycznie - wraz z pracą silnika
Coupler1 - zasilane z przetwornicy w innym pojeździe od strony sprzęgu 1
Coupler2 - zasilane z przetwornicy w innym pojeździe od strony sprzęgu 2
CompressorTankValve= - Zachowanie przy przekroczeniu ciśnienia w zbiorniku głównym, gdy sprężarka napędzana jest ze silnika spalinowego:
No - sprężarka pompuje do atmosfery, zbiornik powoli sam się opróżnia, po osiągnięciu MinCP, sprężarka bije do zbiornika
Yes - sprężarka cały napełnia zbiornik, zawór spuszcza ciśnienie ze zbiornika przy osiągnięciu MaxCP
AirLeakRate= - Modyfikator prędkości wycieku powietrza z elementów układu hamulcowego; prędkość standardowa = 1.0
MaxEVP= - Ciśnienie otwarcia (wyższe) zaworu bezpieczeństwa zbiornika głównego, X = ciśnienie w bar
MinEVP= - Ciśnienie zamknięcia (niższe) zaworu bezpieczeństwa zbiornika głównego, X = ciśnienie w bar
EVArea= - Przekrój wylotowy zaworu bezpieczeństwa zbiornika głównego, X = przekrój w l/m
UBB1= (brak wpisu) - Istnienie uniwersalnego guzika hamulcowego 1:
1 - odluźniacz
2 - odblok PG / mostkowanie hamulca bezpieczeństwa
4 - impuls wysokiego ciśnienia
8 - przycisk asymilacji / kontrolowanego przeładowania
16 - przycisk przyhamowania przeciwpoślizgowego
UBB2= (brak wpisu) - Istnienie uniwersalnego guzika hamulcowego 2
UBB3= (brak wpisu) - Istnienie uniwersalnego guzika hamulcowego 3
LPOn=[-1] - Ciśnienie zablokowania przewodu głównego
LPOff=[-1] - Ciśnienie odblokowania przewodu głównego
HandlePipeUnlockPos=[-3] - Minimalna pozycja kranu odblokowująca przewód główny
ReleaserPowerPosLock= (Yes / No) - Uzależnienie możliwości popełnienia PG od pozycji nastawnika jazdy:
Yes (domyślnie dla pojazdów z napędem spalinowym lub spalinowo-elektrycznym!) - uzależnienie
No (domyślnie dla pozostałych pojazdów trakcyjnych!) - brak uzależnienia


SpringBrake: (Sekcja hamulca sprężynowego)

Volume= Objętość komór siłowników sprężynowych, l
MBF= Współczynnik siły nacisku, kN/bar
MaxSP= Maksymalne ciśnienie napełniania siłowników sprężynowych, bar
ResetP= Ciśnienie zazbrojenia siłowników sprężynowych, bar
MinFP= Ciśnienie pełnego zrównoważenia nacisku sprężyny, bar
PressOff= Ciśnienie przełączenia sygnalizacji hamulca w stan wyluzowania, bar
PressOn= Ciśnienie przełączenia sygnalizacji hamulca w stan zahamowania, bar
ValveOnArea= Przekrój zaworu opróżniającego siłownik, l/m
ValveOffArea= Przekrój zworu napełniającego siłownik, l/m
ValvePNBArea= Przekrój zaworu łączągo z hamulcem pneumatycznym, l/m
MTC= Flaga bitowa wymaganego sposobu łączenia sprzęgu, aby przesyłać sygnały sterujące hamulcem w trakcji wielokrotnej, np. 132 dla konieczności połączenia wózkiem Jacobsa - umożliwia to przesyłanie komend np. w obrębie jednostki (połączonej na stałe), ale nie przesyłania ich do kolejnych ukrotnionych jednostek


Blending: (Sekcja łączenia trybów hamowania)

MED_Vmax= Prędkość maksymalna dla obliczeń chwilowej siły hamowania EP w MED. Wartość wyrażona w km/h
MED_Vmin= Prędkość minimalna dla obliczeń chwilowej siły hamowania EP w MED. Wartość wyrażona w km/h
MED_Vref= Prędkość referencyjna dla obliczeń dostępnej siły hamowania EP w MED. Wartość wyrażona w km/h
MED_amax= Maksymalne opóźnienie hamowania służbowego w MED. Wartość wyrażona w m/s2
MED_EPVC= (Yes, No) Czy korekcja hamowania EP z uwzględnieniem prędkości jazdy gdy przestaje działać hamulec ED
MED_Ncor= (Yes, No) Czy korekcja hamowania EP z uwzględnieniem wpływu nacisku klocków na współczynnik tarcia
MED_MinBrakeReqED= Minimalna wartość żądania hamowania (z zakresu 0..1), przy której włącza się hamulec ED
MED_FrEDFactor=[1] Mnożnik siły hamowania ED w obliczeniach łączenia trybów hamowania EP+ED - zmienna jest liczbą rzeczywistą - float
MED_FirstDelayED=[0] Opóźnienie pomiędzy wdrożeniem hamowania a uruchomieniem hamowania ED. Wartość wyrażona w sekundach - zmienna jest liczbą rzeczywistą - float
MED_ScndDelayED=[0] Opóźnienie pomiędzy kolejnymi etapami zwiększania siły hamowania ED. Wartość wyrażona w sekundach - zmienna jest liczbą rzeczywistą - float


DCEMUED: (Sekcja konfiguracji hamulca EP+ED dla pojazdów z silnikami szeregowymi)

CouplerCheck= W których sprzęgach sprawdzać stan hamowania ED zespołu - suma bitowa z 1 (przód) i 2 (tył)
EP_min_Im= Prąd hamowania ED, przy którym już zostaje wyłączony z działania hamulec EP członu, w A - wartość polecana dla członów silnikowych
EP_max_Vel= Prędkość, poniżej której załącza się hamulec EP członu przy hamowaniu ED, w km/h - wartość polecana dla członów tocznych
EP_delay= Czas zwłoki ewentualnego zadziałania hamulca EP przy hamowaniu ED, w s


Doors: (Sekcja drzwi)

OpenCtrl= (Passenger / AutomaticCtrl / DriverCtrl / Conductor / Mixed) - Sposób kontroli otwierania drzwi:
Passenger - typ domyślny przy braku definicji; drzwi są otwierane ręcznie, ignorują ewentualne zdalne komendy
AutomaticCtrl - drzwi działają automatycznie
DriverCtrl - drzwi kontrolowane są przez mechanika prowadzącego skład, i reagują tylko na zdalne komendy
Conductor - drzwi kontrolowane są przez kierownika pociągu, reagują tylko na zdalne komendy
Mixed - drzwi mogą być otwierane zarówno ręcznie, jak i zdalnie
CloseCtrl= (Passenger / AutomaticCtrl / DriverCtrl / Conductor / Mixed) - Sposób kontroli zamykania drzwi:
Passenger - typ domyślny przy braku definicji; drzwi są zamykane ręcznie, ignorują ewentualne zdalne komendy
AutomaticCtrl - drzwi działają automatycznie
DriverCtrl - drzwi kontrolowane są przez mechanika prowadzącego skład, i reagują tylko na zdalne komendy
Conductor - drzwi kontrolowane są przez kierownika pociągu, reagują tylko na zdalne komendy
Mixed - drzwi mogą być zamykane zarówno ręcznie, jak i zdalnie
DoorStayOpen= - Czas przez jaki drzwi automatyczne pozostają otwarte, w sekundach
OpenSpeed= - Prędkość animacji otwierania drzwi
CloseSpeed= - Prędkość animacji zamykania drzwi
DoorMaxShiftL= - Szerokość (lub kąt) pełnego otwarcia drzwi lewych
DoorMaxShiftR= - Szerokość (lub kąt) pełnego otwarcia drzwi prawych
DoorOpenMethod= (Shift / Rotate / Fold / Plug) - Typ drzwi:
Shift - przesuwne
Rotate - obrotowe domyślne
Fold - obrotowo-składane
Plug - odskokowo-przesuwne
DoorVoltage=[0] (0 / 12 / 110) - Napięcie obwodu NN wymagane do sterowania drzwiami:
0 = 0V / otwieranie mechaniczne
12 = 12V
110 = 110V
DoorClosureWarning=[No] (Yes / No) - Buczek przed zamknięciem drzwi
DoorClosureWarningAuto=[No] (Yes / No) - Przy wciśnięciu przycisku zamykania drzwi, załącza się buczek, po puszczeniu, następuje zamykanie drzwi
DoorCloseDelay= - Opóźnienie zamykania drzwi, w sekundach.
DoorBlocked= (Yes / No) - Czy jest blokada drzwi
DoorMaxShiftPlug= - Wielkość odskoku dla drzwi typu Plug (odskokowi-przesuwnych), w metrach
DoorPermitList= (konfiguracja|konfiguracja|konfiguracja|etc) - Konfiguracja programatora drzwi. Liczba w zakresie 0-3 gdzie 0=brak zezwoleń, 1=zezwolenie obsługi drzwi lewych, 2=prawych, 3=wszystkich
DoorPermitListDefault= - Domyślnie ustawiona pozycja pokrętła z zestawu zdefiniowanego przez wpis DoorPermitList, pozycje numerowane są od 1
DoorAutoCloseRemote=[No] (Yes / No) - Automatyczne zamykanie drzwi otwartych centralnie po upływie czasu
DoorAutoCloseVel=[-1] - Prędkość przy jakiej następuje automatyczne zamykanie drzwi, domyślnie ustawiona na -1, czyli brak automatycznego zamykania.
PlatformMaxSpeed= ?
PlatformMaxShift= - Wartość przesunięcia w metrach lub kąt obrotu dla całkowicie rozłożonego stopnia
PlatformSpeed= - Prędkość animacji stopnia, gdzie 1.0 odpowiada animacji trwającej jedna sekundę, wartość 0.5 dwom sekundom, itp.
PlatformOpenMethod= (Shift, Rot) - Typ animacji stopnia
MirrorMaxShift= - Kąt obrotu dla całkowicie rozłożonego lusterka
MirrorVelClose= - Prędkość pojazdu trakcyjnego przy której następuje automatyczne zamykanie luster zewnętrznych
DoorOpenDelay= - Opóźnienie otwarcia drzwi, X = opóźnienie w sekundach
DoorOpenWithPermit= - Otwarcie drzwi w pociągu poprzez przytrzymanie impulsowego przycisku zezwolenia otwarcia, X = sekund przytrzymania przycisku
DoorNeedPermit=[No] (Yes / No) - Otwieranie drzwi przez pasażerów wymaga udzielenia zgody przez maszynistę.
DoorsPermitLightBlinking=[0] - Miganie lampki podania zezwolenia otwarcia drzwi na stronę:
0 - światło ciągłe
1 - światło ciągłe, gdy otwarte którekolwiek drzwi lub wysunięty którykolwiek stopień; miganie tylko przy podanym zezwoleniu
2 - światło ciągłe, gdy otwarte którekolwiek drzwi; miganie przy podanym zezwoleniu; stan wysunięcia stopnii nie ma znaczenia
3 - miganie niezależnie od stanu otwarcia drzwi i wysunięcia stopnia


BuffCoupl. (Sekcja sprzęgów)


- - - !!! - - - Kropka na końcu, a nie dwukropek - - - !!! - - -


CType= - Typ sprzęgu:
Automatic - sprzęg automatyczny, np Schafenbega, BSI, SA3, AAR, itd.
Screw - sprzęg śrubowy
Chain - łańcuch
Bare - hak samochodowy (ignoruje wartości z .fiz)
Articulated - połączenie stałe (ignoruje wartości z .fiz)
kB= - Stała sprężystości zderzaka, X = % tłumienności (1.0)
DmaxB= - Tolerancja ścisku zderzaka (0.1)
FmaxB= - Tolerancja rozciągania zderzaka (1000.0)
kC= - Stała sprężystości sprzęgu, X = % tłumienności (1.0)
DmaxC= - Tolerancja ścisku sprzęgu (0.1)
FmaxC= - Tolerancja rozciągania sprzęgu (1000.0)
beta= - Tłumienie (0.0)
AllowedFlag= - Numer sprzęgowy, X = suma bitowa liczb odpowiadających aktywowanym sprzęgom:
1 - sprzęg mechaniczny
2 - przewód hamulcowy
4 - przewodu sterowania wielokrotnego
8 - przewody wysokiego napięcia
16 - przejście
32 - powietrze 8 bar
64 - ogrzewanie
128 - blokada rozprzęgnięcia/sprzęg stały
256 - (tylko wraz ze sprzęgiem stałym!) - przewód elektryczny 24V
512 - (tylko wraz ze sprzęgiem stałym!) - przewód elektryczny 110V
1024 - (tylko wraz ze sprzęgiem stałym!) - przewód elektryczny 3x400V Na razie brak obsługi tego sprzęgu
AutomaticFlag= - Numer sprzęgowy automatycznie łączony przy zatrzaśnięciu sprzęgu automatycznego
PowerFlag= - Napięcia przenoszone sprzęgiem stałym, X = suma bitowa następujących:
256 - 24V
512 - 110V
1024 - 3x400V
PowerCoupling=[128] - Numer sprzęgowy sprzęgu wymaganego by przekazać napięcia 24/110/3x400V do sąsiedniego pojazdu, X = flaga bitowa sprzęgu. Domyślnie jako sprzęg stały
ControlType= - Identyfikator tekstowy, będący abstrakcją rodzaju komunikacji i/lub połączenia używanego przy przesyłaniu sygnałów sterowania wielokrotnego. Przy sprzęganiu pojazdów zapięcie ukrotnienia możliwe jest tylko miedzy sprzęgami z tym samym identyfikatorem.


Light: (Sekcja Oświetlenia)

Light= (Generator) ?
LGeneratorEngine= (WheelsDriven) ?
LMaxVoltage= Maksymalne napięcie, w Woltach
AlterLight= (Accu) ?
AlterLMaxVoltage= (24) ?
AlterLCap= (495) ?
AlterLRS= (Generator) ?


Clima: (Sekcja Ogrzewania)

Heating= Źródło zasilania dla ogrzewania
Transducer - ??
Generator - Z prądnicy
Accumulator - ??
CurrentCollector - Bezpośrednio z pantografu (bez wł. wył. szyb.)
PowerCable - Z przewodu zasilania/ogrzewania
Heater - ??
Internal - ??
Main - Zasilanie gdy wył. szyb. jest zał. i pantograf podniesiony
Parametry dla Heating=Generator
HGeneratorEngine= (Main) Typ silnika napędzającego prądnice; na ten moment faktycznie obsługiwany jest tylko typ Main oznaczajacy spięcie z 'głownym' silnikiem pojazdu
HGeneratorMinRPM= Dolna wartość zakresu 'roboczego' prądnicy, w obrotach na minutę
HGeneratorMinVoltage= Napięcie generowane przy dolnej roboczej prędkosci obrotowej
HGeneratorMaxRPM= Górna wartość zakresu 'roboczego' prądnicy, w obrotach na minutę
HGeneratorMaxVoltage= Napięcie generowane przy górnej roboczej prędkości obrotowej
Parametry dla Heating=PowerCable
HPowerTrans= ( ElectricPower / SteamPower ) Postać dostarczanej energii, gdzie Electric...=Prąd, Steam...=Para wodna)
HMaxVoltage= Napięcie elektrycznego ogrzewania, w Woltach


Security: (Sekcja Systemu Bezpieczeństwa)

AwareSystem= - Definicja obecności systemów bezpieczeństwa w pojeździe trakcyjnym, (Active, CabSignal, SeparateAcknowledge)
AwareDelay= - Czas pomiędzy aktywacjami czuwaka w sekundach.
EmergencyBrakeDelay= - Czas od aktywacji sygnału dźwiękowego do aktywacji hamulca nagłego w sekundach.
EmergencyBrakeWarningSignal= - Definicja opcjonalnej, automatycznej aktywacji syreny pojazdu przy wdrożonym hamowaniu awaryjnym, suma bitowa liczb odpowiadających aktywowanym syrenom:
1: syrena niskotonowa
2: syrena wysokotonowa
4: gwizdawka
RadioStop= - Definicja działania sygnału Radio-Stop, (Yes, No)
SoundSignalDelay= Czas do aktywacji sygnału dźwiękowego w sekundach.
MagnetLocation= Odległość czujnika SHP od czoła pojazdu w metrach. Domyślnie połowa długości pojazdu.
MaxHoldTime= Czas przytrzymania przycisku CA, po którym włączają się lampki ostrzegawcze


Cntrl. (Sekcja sterowania)


- - - !!! - - - Kropka na końcu, a nie dwukropek - - - !!! - - -


FuelStart=[Manual] (Automatic / Manual) - Sposób uruchomienia pompy paliwowej
OilStart=[Manual] (Automatic / Manual / Mixed) - Sposób uruchomienia pompy oleju
WaterStart= (Manual / Battery) - Metoda uruchomienia pompy wodnej, z przełącznika, czy wraz z baterią
MainInitTime= - Czas od otrzymania wysokiego napięcia do możliwości uruchomienia wyłącznika szybkiego/głównego obwodu, X - czas w sekundach
BrakeSystem=[Individual] (Pneumatic / ElectroPneumatic / Individual) - Rodzaj zastosowanego hamulca zespolonego
BCPN= - (brakectrlposno) - ?
BrakeDelays= - Możliwe nastawy opóźnienia hamulca:
GPR
GPR+Mg
GP
G
PR
PR+Mg
P
R
BrakeDelay1= - ?
BrakeDelay2= - ?
BrakeDelay3= - ?
BrakeDelay4= - ?
BrakeOpModes= - Tryb pracy hamulca:
PN - Tylko kontrola pneumatyczna i próba szczelności
PNEPMED - Kontrola pneumatyczna, elektropnumatyczna, elektrodynamiczna, i próba szczelności
BrakeHandle= (FV4a / D2 / MHZ_EN57 / MHZ_K5P / MHZ_K8P / MHZ_6P / M394 / Knorr / Westinghouse / FVel6 / St113 / FVE408) - Typ kranu na hamulcu pociągowym
HAO=[N/A] - asymilacja się automatycznie włącza na pozycji FS
HMO=[N/A] - napełnianie uderzeniowe na przycisk
OMP=[N/A] - maksymalny wzrost ciśnienia w przewodzie głównym podczas asymilacji hamulca, X [bar]
OPD=[N/A] - prędkość spadku ciśnienia w przewodzie głównym po asymilacji hamulca, X [bar/s]
HGDP1=[N/A] - Handle_GenericDoubleParameter1 - parametr ogólny, dla MHZ to wielkość impulsu wysokiego ciśnienia
HGDP2=[N/A] - Handle_GenericDoubleParameter2 - współczynnik zwiększenia napełniania. Dla wartości domyślnej przekrój w impulsowych zaworach maszynisty 5-cio i 6-cio pozycyjnych wynosi 1+HGDP2 przekroju nominalnego
MaxBPMass= - ?
ASB= (Manual / Automatic / Yes) ?
LocalBrake= (ManualBrake / PneumaticBrake / HydraulicBrake) - Sposób przenoszenia siły na hamulcu pomocniczym
LocBrakeHandle= (FD1 / Knorr / Westinghouse) - Typ kranu na hamulcu pomocniczym
ManualBrake=[No] (Yes / No) - Definicja obecności ręcznego hamulca postojowego
DynamicBrake= (Passive / Switch / Reversal / Automatic) ?
DBAM= - Liczba amperomierzy wskazujących prąd hamowania elektrodynamicznego
MCPN= - Liczba pozycji nastawnika jazdy, nie licząc pozycji początkowej, tzn. 0
SCPN= - Liczba pozycji nastawnika bocznikowania, nie licząc pozycji początkowej, tzn. 0
SCIM=[N/A] (1) - Bocznik jako pozycje nastawnika jazdy
DirChangeMaxPos=[N/A] - Maksymalna pozycja nastawnika jazdy, dla której dozwolona jest zmiana kierunku
EIMCtrlAddZeros=[No] (Yes / No) - Czy nastawnik ma dzielone pozycje neutralne, na 0 Jazdy i 0 Hamowania
EIMCtrlEmergency=[No] (Yes / No) - Definiowanie możliwości aktywacji hamowania nagłego głównym nastawnikiem pojazdu trakcyjnego
EIMCtrlType=[0] (0 / 1 / 2 / 3) - Typ zadajnika jazdy
AutoRelay=[No] (Optional / Yes / No) - Przekaźnik samoczynnego rozruchu
CoupledCtrl=[No] (Yes / No) - Czy boczniki traktowane są jako pozycje nastawnika głównego
Camshaft=[No] (Yes / No) - Czy pojazd ma wał kułakowy:
Yes (domyślnie dla elektrycznych zespołów trakcyjnych!) - tak
No - nie
LocalBrakeTraxx=[N/A] (Yes) - Traxxowy hamulec pomocniczy
ScndS=[No] (Yes / No) - Bocznikowanie na pozycji szeregowej przy pracy PSR
IniCDelay= - Opóźnienie pomiędzy załączeniem pozycji 1 nastawnika a kolejnymi, bądź pomiędzy 1% mocy a resztą, X = czas w sekundach
SCDelay= (ctrldelay) - Zwiększenie pozycji nastawnika w ciągu sekundy lub opóźnienie zamknięcia dalszych styczników rozruchowych, X = czas w sekundach
SCDDelay= (ctrldowndelay) - Opóźnienie otwarcia styczników rozruchowych, X = czas w sekundach
FSCircuit=[No] (Yes / No) - Szybkie wejście na pozycję szeregową (Tylko dla 303E)
SBD= (stopbrakedecc) - ?
BatteryStart=[N/A] (N/A / Disabled) - Sposób załączenia baterii:
N/A - bateria znajduje się w pojeździe
Disabled - brak baterii w pojeździe (zasilanie z innego wagonu, danym sprzęgiem elektrycznym)
ConverterStart=[Manual] - Sposób załączenia przetwornicy:
Manual - przyciskiem
Automatic - wraz z wyłącznikiem głównym
Direction - po nastawieniu nawrotnika
Disabled - brak przetwornicy w pojeździe (zasilanie z innego wagonu, danym sprzęgiem elektrycznym)
ConverterStartDelay= - W przypadku automatycznego załączania przetwornicy czas opóźnienia załączenia, X = czas w sekundach
ConverterOverloadRelayStart= (Converter / Manual) - Reset przekaźnika nadmiarowego przetwornicy:
Converter (domyślnie w elektrycznych zespołach trakcyjnych!) - wyłączeniem przetwornicy
Manual (domyślnie w lokomotywach! - osobnym przełącznikiem
ConverterOverloadWhenMainIsOff= (Yes / No) Czy reset przekaźnika nadmiarowego przetwornicy wymaga załączenia wyłącznika szybkiego:
Yes (domyślnie w elektrycznych zespołach trakcyjnych!) - tak
No (domyślnie w pozostałych!) - nie
PantCompressorStart=[Manual] (Manual / Automatic / Mixed) - Sposób załączenia sprężarki pantografów
PantAutoValve= (Yes / No) - Czy zawór sprężarki pantografów jest automatyczny:
Yes (domyślnie w elektrycznych zespołach trakcyjnych!) - tak
No (domyślnie w pozostałych!) - nie
MotorBlowersStart= - Sposób uruchomienia wentylatorów silników trakcyjnych:
Manual - start z przełącznika
Automatic - start wraz z silnikiem
Mixed - start albo z przełącznika, albo wraz z silnikiem
Battery - start wraz z załączeniem baterii
Converter - start wraz z załączeniem przetwornicy
PantEPValveStart=[Automatic] (Automatic / Manual / Mixed) - Metoda kontroli zaworu elektropneumatycznego pantografów. Domyślnie automatyczna - pozostałe metody pozwalają na sterowanie zaworem poprzez urządzenia pantselected_sw: oraz pantselectedoff_sw:
PantEPValveSpring=[Yes] (Yes / No) - Typ zaworu elektropneumatycznego pantografów. Domyślnie monostabilny - w pozostałych przypadkach bistabilny
PantValveStart=[Manual] (Automatic / Manual / Mixed) - Metoda kontroli zaworu indywidualnego pantografu. Domyślnie ręczna - sterowanie zaworem poprzez urządzenia pantfront_sw: pantfrontoff_sw: (pantograf przedni) oraz pantrear_sw: pantrearoff_sw: (pantograf tylny) lub alternatywnie urządzeniem pantselect_sw:
PantValveSpring=[Yes] (Yes / No) - Typ zaworu indywidualnego pantografu. Domyślnie monostabilny - w pozostałych przypadkach bistabilny
PantValveSolenoid=[Yes] (Yes / No) - Źródło zasilania zaworu. Domyślnie prądem elektrycznym - w pozostałych przypadkach mechanicznie czyli niezależnie od stanu obwodu NN pojazdu
CompartmentLightsStart=[N/A] (Manual) - Kontrola oświetlenia w przedziałach pasażerskich przez maszynistę
GroundRelayStart= - Reset przekaźnika ziemnozwarciowego po odłączeniu baterii:
Manual (domyślnie dla Electricseriesmotor i Dieselelctric!) - ręcznie z przełącznika
Automatic (domyślnie dla elektrycznych zespołów trakcyjnych!) - automatycznie
MainStart= - Metoda zamknięcia wyłącznika szybkiego
Automatic - automatycznie po otrzymaniu wysokiego napięcia
ReleaseParkingBySpringBrake=[No] (Yes / No) - Luzowanie hamulca postojowego przy aktywacji hamulca sprężynowego
ReleaseParkingBySpringBrakeWhenDoorIsOpen= - Luzowanie hamulca postojowego przy aktywacji hamulca sprężynowego, kiedy drzwi są otwarte
SpringBrakeCutsOffDrive= (Yes / No) - Aktywacja hamulca sprężynowego wyłącza układ napędowy
SpringBrakeDriveEmergencyVel=- Maksymalna prędkość jazdy z zaciągniętym hamulcem sprężynowym, po przekroczeniu której następuje nagłe hamowanie pojazdu
AutomaticCabActivation=[Yes] (Yes / No) - automatyczna aktywacja kabiny po wejściu do niej (tzw. zmostkowany rozrząd)
InactiveCabFlag=[0] - Definicja automatycznych akcji powiązanych z aktywacją i dezaktywacją kabiny, suma bitowa liczb odpowiadających aktywowanym funkcjom:
1: wdrożenie hamowania nagłego przy dezaktywacji
2: automatyczne schowanie i rozłożenie lusterek (obecnie nie działa)
4: automatyczne podniesienie drugiego pantografu przy dezaktywacji kabiny (docelowo również wdrożenie stanu przełącznika pantografu po aktywacji)
8: automatyczne załączenie świateł końca pociągu (sygnał Pc5 - dwa czerwone) na obu czołach po dezaktywacji kabiny; zastosowanie stanu przełącznika świateł przy aktywacji kabiny
16: automatyczne nadanie uprawnień na obie strony przy przy dezaktywacji kabiny (docelowo również wdrożenie stanu przełącznika zezwolenia na drzwi po aktywacji
32: załączenie hamulca sprężynowego przy dezaktywacji kabiny
64: wyluzowanie hamulca sprężynowego przy aktywacji kabiny
128: wyzerowanie kierunku ruchu przy dezaktywacji kabiny


Tabelka hamulcowa na nowej linii, bezpośrednio poniżej sekcji Cntrl.

A  B  C    D  E
-1 0.7 	-1	15 Pneumatic
 0 0.5	-1	9 Pneumatic
 1 0.46 -1	9 Pneumatic
 2 0.42 -1	9 Pneumatic
 3 0.38	-1	9 Pneumatic
 4 0.34	-1	9 Pneumatic
 5 0.29	-1	9 Pneumatic
 6 0	-1	15 Pneumatic

A - Nr pozycji kranu

B - Ciśnienie w PG, w MPa

C - Ciśnienie w cylindrze hamulcowym (-1 - nie dotyczy) ??

D - Szybkość napełnienia ??

E - [Pneumatic / ElectroPneumatic] Typ ??Circuit: (Sekcja elektrycznego obwodu napędowego)

Do użycia tylko w pojazdach elektrycznych i spalinowych z przekładnią elektryczną.

CircuitRes= Rezystancje silnika i obwodu, w Omach
ImaxLo= Maksymalne natężenie prądu na "niskim rozruchu", w Amperach
ImaxHi= Maksymalne natężenie prądu na "wysokim rozruchu", w Amperach
IminLo= Prąd przełącznika automatycznego rozruchu, oraz używane przez AI
IminHi= Prąd przełącznika automatycznego rozruchu, oraz używane przez AI
TUHEX_Sum= Nastawiona suma prądu wzbudzenia i prądu wirnika przy hamowaniu ED
TUHEX_Diff= Próg (dokładność) regulacji TUHEX_Sum
TUHEX_MaxIw= Maksymalny prąd wzbudzenia, jaki może nastawić regulator (wpływa na ograniczenie siły hamowania ED przy małych prędkościach)
TUHEX_MinIw= Minimalny prąd wzbudzenia wynikający z charakterystyki magnesowanie silnika trakcyjnego (fi0)
TUHEX_Stages= Liczba różnych stopni hamowania ED; gdy wartość jest większa od 0 należy zdefiniować poszczególne poziomy TUHEX_Sum1, TUHEX_Sum2 i TUHEX_Sum3


Engine: (Sekcja Napędowa)

EngineType= - Typ przekładni mocy z silnika na koła
DieselElectric - Pojazd spalinowy z przekładnią elektryczną
DieselEngine - Pojazd spalinowy z przekładnią mechaniczną
ElectricInductionMotor - Pojazd elektryczny z silnikiem asynchroniczny, z napędem z falownika
ElectricSeriesMotor - Pojazd elektryczny, z rozruchem oporowym
Trans= - Stosunek przekładni w formacie [X:Y]
TransEff= - Wydajność przekładni
Ftmax= - Maksymalna siła trakcyjna, w kN
MotorBlowersSpeed= - +X to mnożnik względem obrotów silnika głównego, a -X to stała wartość
PressureSwitch= (Yes, No) - Obecność ciśnieniowego wyłącznika styczników
RPMDecRate=[2.0] - Stosunek prędkości zmniejszania obrotów silnika w stosunku do ich zwiększania
InvNo= (X) - określenie liczby falowników sterujących pracą pojazdu trakcyjnego, X - liczba falowników
MotorBlowersSustainTime= - Czas podtrzymania pracy wentylatorów silników trakcyjnych
MotorBlowersStartVelocity= - Prędkość rozruchu wentylatorów silników trakcyjnych
InvCtrCplFlag=[0] (X) - określenie zasięgu przełączników od falowników w trakcji wielokrotnej na podstawie sprzęgu, X - suma bitowa jak przy AllowedFlag we wpisie sprzęgu


SpeedControl: (Sekcja konfiguracji tempomatu)

SpeedCtrl= (Yes / No) - Wpis potwierdzający działanie tempomatu
SpeedCtrlDelay= Zwłoka wprowadzenia zadanej prędkości do realizacji.
SpeedCtrlType= (Time) Dźwignia impulsowa. Dla braku wpisu dźwignia liniowa.
SpeedCtrlATOF= (Yes / No) Czy ruch zadajnikiem jazdy wyłącza tempomat.
SpeedButtons=prędkość1|prędkość2|prędkość3|...|prędkość10 - Predefiniowane prędkości dostępne pod klawiszami (max 10 wartości), prędkość1|...|prędkość10 = prędkość w km/h
OverrideManual= (Yes / No) - Czy tempomat ingeruje w ustawienia ręczne mocy
InitPwr= - Początkowy procent mocy, w zakresie 0..1
MaxPwrVel= - Prędkość zakończenie fazy początkowej i przejścia na pełną moc, X = prędkość w km/h
StartVel= - Prędkość, do której należy potwierdzać fakt ruszenia pojazdem (nastawnik na ostatniej pozycji), X = prędkość w km/h
VelStep= - Krok zmiany prędkości przyciskami + i -, w km/h
PwrStep= - Krok zmiany zadanej mocy przyciskami + i -, w zakresie 0..1
MinPwr= - Minimalna zadana moc tempomatu, w zakresie 0..1
MaxPwr= - Maksymalna zadana moc tempomatu, w zakresie 0..1
MinVel= - Minimalna prędkość zadana do ustawienia, X = prędkość w km/h
MaxVel= - Maksymalna prędkość zadana do ustawienia, X = prędkość w km/h
Offset= - Docelowy błąd ustawienia prędkości, X = prędkość w km/h
kPpos= - Współczynnik proporcjonalności ustawionej mocy napędu przy niedoborze prędkości 1 km/h
kPneg= - Współczynnik proporcjonalności ustawionej mocy hamowania przy nadmiarze prędkości 1 km/h
kIpos= - Współczynnik (stała czasowa) całkowania błędu niedoboru prędkości, X współczynnik w km/h/s
kIneg= - Współczynnik (stała czasowa) całkowania błędu nadmiaru prędkości, X współczynnik w km/h/s
BrakeIntervention= (Yes / No) - Czy tempomat może wspomagać się hamulcem pneumatycznym samoczynnym, gdy inne środki zmniejszenia prędkości zawiodą
BrakeIntMaxVel=[30] - Maksymalna prędkość, przy której tempomat może użyć hamowania pneumatycznego, X = prędkość w km/h
PowerUpSpeed=[1000] - Współczynnik przyrostu mocy, X = współczynnik w 100%/s
PowerDownSpeed=[1000] - Współczynnik spadku mocy, X = współczynnik w 100%/s

UWAGA: Aktualnie współczynnik kIneg nie jest wykorzystywany - zamiast tego tymczasowo w obliczeniach używany jest kIpos!LightsList: (Sekcja programatora reflektorów)

Size= Ilość pozycji tabelki
Wrap= (yes/no) Czy pokrętło obraca się w pełnym zakresie
Default= Startowe położenie pokrętła (id z tabelki)
A B

A - suma bitowa zapalonych reflektorów na czole A dla danej pozycji

B - suma bitowa zapalonych reflektorów na czole B dla danej pozycji

Wartości:

-1 Domyślna wartość
0 Brak zapalonych świateł
1 Lewy reflektor
2 Lewe światło czerwone
4 Górny reflektor
16 Prawy reflektor
32 Prawe światło czerwone
64 Tabliczki końca składu
128 Lewe białe światło sygnałowe
256 Prawe białe światło sygnałowe
endL Wpis końcowy tabelki

Przykład:

//Przełącznik na 2 pozycje, może się obracać o 360', domyślna pozycja nr 2
LightsList: Size=2 Wrap=Yes Default=2 
21	34	//3 białe na czole A, 2 czerwone na czole B
34	0	//2 czerwone na czole A, nic na czole B
endLUCList: (Zadajnik jazdy i hamowania)

Działa tylko na pojazdach typu: DieselElectric i ElectricInductionMotor

Size: Ilość pozycji, nie licząc 0

IntegratedBrakePN= [n/a=yes] (yes, no) Czy hamulec pneumatyczny (pociągowy) jest obsługiwany na tym zadajniku

IntegratedBrake= [n/a=yes] (yes, no) Czy hamulec ED/HD/pneumatyczny pomocniczy jest obsługiwany na tym zadajniku

Przykład: (218md.fiz)

UCList: Size=5
//A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
0	3	0	0	0	0.15	0.15	0	1	0
1	2	0	0	0	0.15	0.15	1	3	0
2	1	-1	0	-1	0.15	0.15	3	3	1
3	1	-1	1	0	0.00	0.15	3	4	1
4	0	-1	1	0	0.15	0.00	4	5	3
5	0	0	1	1	0.15	0.15	4	5	3
END-UCL 

A Numer Pozycji

B Numer pozycji hamulca pneumatycznego powiązanego z tym zadajnikiem (z tabelki hamulcowej)

C Minimalna wartość procentów

D Maksymalna wartość procentów

E Wartość docelowa

F Szybkość wzrostu

G Szybkość spadku

H Pozycja do której odskakuje (Nie zaimplementowane w exe190909)

J Najbliższa pozycja stablina w dół

K Najbliższa pozycja stablina w górę

END-UCL Wpis końcowy tabelkiAI: (Podpowiedzi dla AI)

Pantstate= Jazda na wybranym pantografie
1 Jazda na pantografie A
2 Jazda na pantografie B
3 Jazda na obu pantografach
IdlePantUp= (Yes/No) Czy podnosić drugi pantograf na postoju
LocalBrakeAccFactor= Mnożnik siły hamowania


Switches: (Konfiguracja przełączników)

Pantograph= (impulse) - Przyciski zmiany stanu pantografów. Dla braku wpisu bistabilny.
Converter= (impulse) - Przycisk zmiany stanu przetwornicy. Dla braku wpisu bistabilny.
MotorConnectors= (toggle) - Przycisk zmiany stanu wylącznika styczników liniowych. Dla braku wpisu impulsowy.
RelayResetButtonX= - Gdzie X to cyfra z zakresu 1-3. Przycisk odblokowania przekaźników zgodnie z podaną sumą bitową:
1, przekaznik roznicowy obwodu glownego
2, przekaznik roznicowy obwodu pomocniczego
4, przekaznik nadmiarowy motorow trakcyjnych
8, przekaznik nadmiarowy przetwornicy glownej
16, przekaznik nadmiarowy przetwornicy dodatkowej
32, przekaznik nadmiarowy wentylatorow
64, przekaznik nadmiarowy ogrzewania
128, przekaznik nadmiarowy hamowania ED
PantographPresets=X - Zestaw pozycji wybieraka odbieraka prądu rozdzielonych znakiem | a poszczególne pozycje to sumy bitowe dla odbieraka prądu nad daną kabiną (1) oraz nad kabiną przeciwną (2) - domyślna postać wpisu to 0|1|3|2.


Pojazdy elektryczne

Należy też wpisać odpowiednie wpisy ze wspólnych sekcji, powyżej!


Power: (Sekcja zasilania)

EnginePower= [CurrentCollector] (CurrentCollector) Źródło zasilania to pantograf
CollectorsNo= Ilość pantografów
MaxVoltage= Maksymalne napięcie, w Voltach
MaxCurrent= Maksymalne natężenie prądu, w Amperach
MinH= Minimalne podniesienie pantografu, od pozycji złożonej, w m
MaxH= Maksymalne podniesienie pantografu, w m
CSW= Szerokość robocza ślizgu pantografu, w m
MinV= Minimalne napięcie do zamknięcia WS, w Woltach
MinPress= Minimalne ciśnienie w Zbiorniku Pantografów (ZP) do podniesienia pantografu, w MPa
MaxPress= Maksymalne ciśnienie w ZP, w MPa
PhysicalLayout= Maska bitowa istniejących pantografów. &1 - przedni, &2 - tylni

Zmienne silnika asynchronicznego z falownikiem

Engine: (Sekcja Napędowa - Kont.)

dfic= Stosunek prądu silnika do różnicy prędkości pola i silnika
dfmax= Maksymalny poślizg silnika
p= liczba par biegunów silnika
cfu= znamionowy stosunek U/f silnika
cim= przełożenie prądu na moment silnika
icif= przełożenie prądu silnika na trzy fazy
Uzmax= maksymalne napięcie zasilania
Uzh= maksymalne napięcie zasilania w trybie hamowania ED
DU= spadek napięcia na falowniku
I0= prąd jałowy
fcfu= nastawa U/f falownika
fcfuH= nastawa U/f falownika w trybie hamowania ED
F0= siła początkowa
a1= spadek siły w kN/km/h
Pmax= moc maksymalna
Fh= maksymalna siła hamowania ED
Ph= maksymalna moc hamowania ED
Vh0= prędkość zaniku ED
Vh1= prędkość początku zaniku ED (minimalna prędkość pełnej siły hamowania)
Imax= nastawa maksymalnego prądu członu

Zmienne dla pojazdów elektrycznych z rozruchem oporowym

Engine: (Sekcja Napędowa - Kont.)

Należy też wpisać odpowiednie wpisy ze wspólnej sekcji, powyżej!

Volt= Napięcie znamionowe silnika, w Woltach
WindingRes= Rezystencja uzwojenia silnika, w Omach
nmax= ?

MotorParamTable:

Przykład:

/A B   C  D  E   F  G
MotorParamTable0:    
0 21.4 105 0.12 141.5 105 0.12
1 19.57 140 0.07 129.3 140 0.07
2 20.42 190 0.09 134.7 190 0.09
3 22.97 160 0.25 152.1 160 0.25
4 22.12 255 0.16 145.8 255 0.16
5 24.18 170 0.35 158.2 170 0.35
6 22.76 800 0.02 149  800 0.02
END-MPT 

A=fin ?

B=bl ?

C=mfi= ?

D=mIsat ?

E=fi ?

F=Isat ?

MPTRelay[k].Iup= ?

MPTRelay[k].Idown= ?

END-MPT Wpis końcowy tabelki

RList:

Size= Ilość pozycji, nie wliczając pozycji 0
RVent=(Automatic, Yes, No) Napędzanie wentylatorów chłodzenia rezystorów
RVentnmax= Maksymalne obroty wentylatorów chłodzących w obr/min
RVentCutOff= Wartość oporów poniżej której wentylatory nie pracują, w
RVentMinI= Minimalny prąd przy którym się załączają wentylatory, w Amperach
RVentSpeed= [0.5] (0 - 1) Zmiana prędkości obrotowej wentylatorów
DynBrakeRes= Rezystancja przy hamowaniu ED w przeliczeniu na dwa silniki, w Ω - w przypadku, gdy na trzeciej nastawie pojazd ma dwa poziomy rezystancji, należy użyć wpisów DynBrakeRes1 (podstawowy) i DynBrakeRes2 (dla małych prędkości przy trzecim stopniu)

END-RL Wpis końcowy tabelki

Przykład:

RList: Size=4
//A   B        C    D     E   F
 0	0		0	0		0
 1   24.891		1	4		0
 2   16.821		1	4		0
 3   12.301		1	4		0
 4    9.771		1	4		0
END-RL

A Numer pozycji rozruchu samoczynnego

B Opory rozruchowe na danej pozycji, w Omach

'C Ilość gałęzi

D Ilość silników w gałęzi

E Czy dana pozycja jest nastawiana ręcznie (domyś. brak wpisu) czy automatycznie

F Jeśli jest bocznik w nastawniku, to jaki bocznik, na tej pozycji


Pojazdy spalinowe

Należy też wpisać odpowiednie wpisy ze wspólnych sekcji, powyżej!

Engine: (Sekcja Napędowa - Kont.)

OilMinPressure= Minimalne ciśnienie oleju, żeby silnik się uruchomił
OilMaxPressure= Maksymalne ciśnienie oleju, na maksymalnych obrotach
Ftmax= Maksymalna siła trakcyjna, w kN
WaterMinTemperature= Minimalna temperatura wody do uruchomienia silnika, w st. Celsjusza
WaterMaxTemperature= Maksymalna dopuszczalna temperatura wody, w st. Celsjusza
WaterCoolingTemperature= Temperatura powyżej której woda jest aktywnie chłodzona (np przez chłodnice, lub otwarcie żaluzji), w st. Celsjusza
WaterFlowTemperature= Temperatura przy której uruchamiany jest obieg wody, w st. Celsjusza
WaterShutters= (Yes, No) Czy są żaluzje, w obiegu głównym
WaterAuxCircuit= (Yes, No) Czy jest pomocniczy obieg wodny
WaterAuxMinTemperature= Minimalna temperatura w obiegu pomocniczym, przy której można uruchomić silnik, w st. Celsjusza
WaterAuxMaxTemperature= Maksymalna temperatura w obiegu pomocniczym, przy której można chodzić silnik, w st. Celsjusza
WaterAuxCoolingTemperature= Temperatura powyżej której woda w obiegu pomocniczym jest aktywnie chłodzona (np przez chłodnice, lub otwarcie żaluzji), w st. Celsjusza
WaterAuxShutters= (Yes, No) Czy są żaluzje, w obiegu pomocniczym
HeaterMinTemperature= Temperatura poniżej której załącza się włączony podgrzewacz wody, w st. Celsjusza
HeaterMaxTemperature= Temperatura powyżej której wyłącza się włączony podgrzewacz wody, w st. Celsjusza
HeatKW= Modyfikator wpływu wentylatorów chłodzących na zmianę temperatury [0.35]
HeatKV= Modyfikator wpływu prędkości pojazdu na zmianę temperatury [0.6]
HeatKFE= Modyfikator wymiany ciepła miedzy silnikiem i otoczeniem [1.0]
HeatKFS= Modyfikator wymiany ciepła miedzy silnikiem i woda chłodząca [80.0]
HeatKFO= Modyfikator wymiany ciepła miedzy silnikiem i olejem [25.0]
HeatKFO2= Modyfikator wymiany ciepła miedzy olejem i wodą [25.0]
WaterCoolingFanSpeed= Prędkość obrotowa wentylatorów. Procent aktualnych obrotów silnika pojazdu lub, w przypadku wartości ujemnej, określona stała ilość obrotów/min. [0.075]

Zmienne przekładni elektrycznej

Engine: (Sekcja napędowa)

Należy też wpisać odpowiednie wpisy ze wspólnej sekcji, powyżej!

Flat= (yes, no) Czy jest ograniczenie napięcia prądnicy (ucięta charakterystyka)
Vhyp=
Vadd=
AIM= Prędkość zmiany obrotów silnika spalinowego (1.25 to wartość odpowiadająca dotychczasowemu zachowaniu)
Cr= PowerCorRatio - współczynnik korekcyjny charakterystyki
RelayType= flaga typu przekaźników bocznikowania: 0 - zależny od prądu; 1 - zależny od prędkości; 2 - zależny od prędkości i mocy; 41, 45, 46 - rozbudowane warianty dedykowane dla tych typów lokomotyw
ShuntMode= Czy jest tryb ręcznej regulacji wzbudzenia prądnicy
HeatingRPM= Minimalny poziom obrotów, przy załączonym ogrzewaniu

MotorParamTable:

MotorParamTable0:  
0 21.4 105 0.12 141.5 105 0.12
1 19.57 140 0.07 129.3 140 0.07
2 20.42 190 0.09 134.7 190 0.09
3 22.97 160 0.25 152.1 160 0.25
4 22.12 255 0.16 145.8 255 0.16
5 24.18 170 0.35 158.2 170 0.35
6 22.76 800 0.02 149 800 0.02
END-MPT 

fin= numer pozycji bocznikowania

mfi= dzielnik liniowy

mIsat= stała

fi= moment przejścia z charakterystyki paraboloidalnej na liniową

Isat= współczynnik podpierwiastkowy (I = osie * sqrt (Moment * Isat))

MPTRelay[k].Iup= próg zwiększenia stopnia bocznikowania

MPTRelay[k].Idown= próg zmniejszenia stopnia bocznikowania

if (abs(Mm) > MotorParam[ScndCtrlPos].fi)
Im = NPoweredAxles * abs(abs(Mm) / MotorParam[ScndCtrlPos].mfi + MotorParam[ScndCtrlPos].mIsat);
else
Im = NPoweredAxles * sqrt(abs(Mm * MotorParam[ScndCtrlPos].Isat));


WWList:

A    B    C    D

WWList: Size=14
696	0	0	0
696	0	0	0
629	96	78	273
763	192	147	547
830	288	221	820
897	384	295	1094
964	480	369	1367
1031	576	442	1641
1098	672	516	1914
1165	768	590	2187
1232	864	664	2461
1299	960	737	2734
1366	1056	811	3007
1433	1152	885	3281
1500	1245	960	3560
END-WWL

WWList: Size= Ilość pozycji nastawnika, minus pozycja 0

fin=

DEList[k].rpm= (A) obroty silnika, w obr/min

DEList[k].genpower= (B) moc prądnicy, kW

DEList[k].Umax= (C) napięcie prądnicy, V

DEList[k].Imax= (D) prąd prądnicy, V

Dla shuntmode dodatkowo:

SST[k].Umin= napięcie przy minimalnym wzbudzeniu V

SST[k].Umax= napięcie przy maksymalnym wzbudzeniu V

SST[k].Pmax= moc przy maksymalnym wzbudzeniu kW

Zmienne przekładni mechanicznej

Engine: (Sekcja napędowa - Kont.)

Należy też wpisać odpowiednie wpisy ze wspólnej sekcji, powyżej!

nmin= Obroty minimalne, w obr/min
nmax= Obroty maksymalne, w obr/min
nmax_cutoff= Obroty odcięcia paliwa, w obr/min
AIM= Bezwładność silnika/wału
EUS= Prędkość załączenia sprzęgła w skrzyni biegów w 1/s
EDS= Prędkość puszczenia sprzęgła w skrzyni biegów w 1/s
IsTC= (Yes, No) Czy jest przetwornik momentu
TC_TMMax= Maksymalne wzmocnienie przetwornika momentu
TC_CP= Prędkość względna sprężenia przetwornika momentu (przejście w tryb pracy sprzęgła hydraulicznego)
TC_LT= Moment maksymalny sprzęgła blokującego przetwornik, w Nm
TC_LR= Szybkość załączania sprzęgła blokującego, w 1/s
TC_ULR= Szybkość puszczania sprzęgła blokującego, w 1/s
TC_FRI= Szybkość napełniania przetwornika momentu, w 1/s
TC_FRD= Szybkość opróżniania przetwornika momentu, w 1/s
TC_TII= Stała sprzęgła wejście^2, w Nm/(obr/s)^2
TC_TIO= Stała sprzęgła: wejście-wyjśćie, w Nm/(obr/s)
TC_TOO= Stała sprzęgła: wyjście^2, w Nm/(obr/s)^2
TC_LS= Prędkość załączania sprzęgła blokującego, w 1/s
TC_ULS= Prędkość luzowania sprzęgła blokującego, w 1/s
IsRetarder= (Yes, No) Czy jest retarder
R_Place= Umiejscowienie retardera (0 - za skrzynią biegów, 1 - między skrzynią biegów a przetwornikiem momentu, 2 - między przetwornikiem momentu a silnikiem
R_TII= Stała retardera, Nm/rps^2
R_MT= Moment maksymalny retardera, Nm
R_MP= Moc maksymalna retardera, kW
R_FRI= Szybkość napełnienia retardera, w 1/s
R_FRD= Szybkość opróżnienia retardera, w 1/s
R_MinVel= Minimalna prędkość pracy retardera, w km/h

MotorParamTable:

minVelfullengage= Prędkość pełnego sprzęgła
engageDia= Średnica tarczy sprzęgła
engageMaxForce= Maksymalny docisk sprzęgła
engagefriction= Tarcie sprzęgła

Docisk sprzęgła liczony jest jako iloczyn engageDia * engageMaxForce * engagefriction, stąd też można dwa parametry przyjąć równe 1, a sterować tylko trzecim (np. engageMaxForce).

A B   C  D

MotorParamTable:    
0	0	0	-1
1	6.93	-1	8
2	4.03	4	13
3	2.36	9	23
4	1.40	18	40
5	1.00	33	100
END-MPT 

A: Nr biegu.
B: Przełożenie na danym biegu.
C: Prędkość redukcji na niższy bieg.
D: Prędkość zmiany na wyższy.

MotorParamTable0:

Rozszerzony model pracy skrzyni biegów z dodatkowymi parametrami. W pierwszej linijce przyjmuje parametry jak MotorParamTable, tj.

minVelfullengage= Prędkość pełnego sprzęgła
engageDia= Średnica tarczy sprzęgła
engageMaxForce= Maksymalny docisk sprzęgła
engagefriction= Tarcie sprzęgła

Docisk sprzęgła liczony jest jako iloczyn engageDia * engageMaxForce * engagefriction, stąd też można dwa parametry przyjąć równe 1, a sterować tylko trzecim (np. engageMaxForce).

A    B    C    D    E    F    G    H
MotorParamTable0: minVelfullengage=3.0 engageDia=1 engageMaxForce=3300 engagefriction=1
0	0	0	0	-1	-1	0	1
1	2.81	-1	-1	31.3	33.7	0.15	1
2	1.84	17.4	29.9	47.9	51.5	0.15	1
3	1.36	26.6	45.0	64.8	69.7	0	1
4	1.00	61.1	61.1	88.2	94.8	0	1
5	0.80	80.2	80.2	200	200	0	1
END-MPT

A: numer kolejny biegu
B: przełożenie przekładni (rozumiane jako stosunek obrotów wejściowych do wyjściowych)
C: prędkość redukcji biegu, gdy zadane jest 0% mocy lub pojazd hamuje, km/h
D: prędkość redukcji biegu, gdy zadana jest moc, km/h
E: prędkość awansowania biegu, gdy zadane jest 0% mocy, km/h
F: prędkość awansowania biegu, gdy zadane jest 100% mocy, km/h
G: współczynnik ograniczenia mocy na danym biegu (ograniczenie maksymalnej dawki paliwa)
H: informacja, czy jest automatyczna zmiana biegu

Przy redukcji biegów skrzynia wybiera jeden z progów:

 • B, gdy pojazd nie wytwarza siły pociągowej (0% mocy)
 • C, gdy pojazd wytwarza siłę pociągową (1..100% mocy)

Przy awansowaniu biegów skrzynia dobiera próg przełączania liniowo w zakresie od E (0%) do F (100%) w zależności od zadanego procenta mocy.

Na wybranych biegach istnieje możliwość ograniczenia maksymalnej dawki paliwa, np. dla przedstawionego wpisu maksymalna dawka paliwa na 1. i 2. biegu będzie ograniczona o 0,15 (15%), czyli maksymalna dawka zamiast 1,00 będzie wynosić 0,85. W ten sposób maksymalny moment obrotowy silnika zostanie również proporcjonalnie obniżony. Dla zadanego procentu mocy w zakresie 0..85% nie będzie ograniczona i będzie zmieniać się liniowo. Dla procentów mocy w zakresie 85..100% dawka paliwa będzie wynosić 85%.


DList:

Size= Rozmiar tablicy pozycji przepustnicy
Mmax= Moment maksymalny, w Nm
nMmax= Obroty momentu maksymalnego, w obr/SEK
Mnmax= Moment obrotów maksymalnych, w Nm
nmax= Obroty maksymalne, w obr/SEK
nominalfill= Względna znamionowa dawka paliwa, bezwymiarowe (0..1)
Mstand= Moment oporów własnych, w Nm
NomFuelConsRate= [250] Znamionowe zużycie paliwa przy pełnej mocy, w g/kWh
DList:    
//A B C
END-DL 

A Numer pozycji przepustnicy (od zera)
B Procentowa dawka paliwa
C Zachowanie sprzęgła i regulatora
0 - Brak sprzęgła
1 - Pół sprzęgła i obroty min
2 - Pełne sprzęgło i obroty max
3 - Do minvelfullengage półsprzęgło. Potem pełne sprzęgło.
4 - Do minvelfullengage 2/3 sprzęgła, obroty = 2/3 * min + 1/3 max.DMList:

Jest to tabelka z której są liniowo interpolowane wartości momentu obrotowego silnika spalinowego

//A   B
DMList:
0	0
850	1450
1100	2700
1400	2700
2000	2174
END-DML

A to obroty silnika w obr/min
B to moment obrotowy na danych obrotach, w Nm

HTCList:

Jest to tabelka z której są liniowo interpolowane wartości współczynnika konwersji momentu, ze stosunku obr. wyj. do obr. wej. przetwornika. Zalecane do stosowania, gdy znany jest przebieg współczynnika konwersji i nie da się go odwzorować przy pomocy podstawowego wzoru zastosowanego w maszynie.

//A   B
HTCList:
0.000	4.89
0.061	4.44
0.159	3.63
0.236	3.12
0.293	2.81
0.354	2.46
0.427	2.14
0.492	1.87
0.565	1.62
0.642	1.39
0.720	1.23
0.800	1.00
1.000	0.00
END-HTCL

A to stosunek obrotów wyjściowych do obrotów wejściowych
B to współczynnik wzmocnienia momentu

Punkt 0.800 1.00 stanowi punkt sprzęgnięcia, w którym przetwornik momentu zaczyna działać jak sprzęgło hydrauliczne, a przenoszony moment jest proporcjonalny do różnicy prędkości obrotowych silników.