Python

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Uwaga. Zmienne eimp (electric induction motor parameters) są dostępne tylko w pojazdach z silnikami asynchronicznymi.

Parametry otoczenia

 • hours (int) - godzina
 • minutes (int) - minuta
 • seconds (int) - sekunda
 • scenario - Nazwa sceneri
 • air_temperature (float) - Temperatura otoczenia, w st. Celsjusza
 • light_level (?) - Aktualny poziom światła słonecznego
 • train_stationindex (int) - Numer aktualnej stacji z rozkładu jazdy
 • train_stationcount (int) - Ogólna liczba stacji w rozkładzie jazdy
 • train_stationfrom (string) - Nazwa stacji początkowej (dla danego rozkładu)
 • train_stationto (string) - Nazwa stacji końcowej (dla danego rozkładu)
 • train_stationX_name (string) - Nazwa stacji z pozycji X, gdzie X to liczba z zakresu 1- train_stationcount
 • train_stationX_fclt (string) - Wyposażenie stacji z pozycji X ... ^
 • train_stationX_lctn (float) - Kilometraż dla stacji z pozycji X ... ^^
 • train_stationX_vmax (int) - Dopuszczalna prędkość od stacji w pozycji X
 • train_stationX_tracks (int) - Ilość torów dla stacji z pozycji X
 • train_stationX_ah (int) - Godzina przyjazdu do stacji z pozycji X, lub -1 w przypadku przelotu
 • train_stationX_am (int) - Minuta przyjazdu do stacji z pozycji X, lub -1 w przypadku przelotu
 • train_stationX_dh (int) - Godzina odjazdu ze stacji w pozycji X
 • train_stationX_dm (int) - Minuta odjazdu ze stacji w pozycji X
 • train_brakingmassratio - Podany w rozkładzie procent wymaganej masy hamującej składu
 • train_enginetype - Podany w rozkładzie typ lokomotywy ciągnącej
 • train_engineload - Podane w rozkładzie obciążenie lokomotywy
 • train_atpassengerstop - Flaga ustawiana gdy skład znajduje się w peronie aktualnej stacji rozkładu jazdy

Parametry pojazdu

W słowniku umieszczone są zmienne dotyczące stanu pojazdu, w którym znajduje się ekran. Dostęp do nich odbywa się wg kluczy:

Dane

 • name (string) - nazwa node dynamic
 • trainnumber (string) - Nr pociągu (nazwa rozkładu jazdy)
 • train_length (float) - Długość pociągu, w metrach
 • train_stationstart (int) - Numer stacji wyświetlanej w danym momencie jako pierwsza w rozkładzie jazdy dla pojazdu

Stan podstawowych urządzeń

 • direction (int) - nastawiony kierunek jazdy,
  • 0 - neutralny,
  • 1 - naprzód,
  • -1 - w tył,
 • cab (int) - zajmowana kabina,
  • 1 - przednia
  • -1 - tylna
  • 0 - przedział maszynowy
 • battery (bool) - stan baterii w pojeździe kontrolowanym
 • cabactive (bool) - stan aktywacji kabiny
 • linebreaker (bool) - stan wyłącznika szybkiego
 • main_init (bool) - czy inicjalizacja obwodu głównego trwa.
 • main_ready (bool) - obwód główny jest gotowy do załączenia
 • converter (bool) - działanie przetwornicy
 • converter_overload (bool) - zadziałanie przekaźnika nadmiarowego przetwornicy
 • compress (bool) - działanie sprężarki
 • fuse (bool) - zadziałanie przekaźnika nadmiarowego
 • slipping_wheels (bool) - poślizg zestawów kołowych
 • sanding (bool) - praca piasecznicy
 • pantpress (float) - ciśnienie w zbiorniku pomocniczym
 • pant_compressor (bool) - stan pracy sprężarki pomocniczej
 • traction_voltage (float) - napięcie na pantografach
 • voltage (float) - napięcie w obwodzie głównym
 • im (float) - prąd płynący przez silnik trakcyjny
 • tractionforce (float) - siła trakcyjna realizowana (wszystkie typy fiz)
 • ca (bool) - czuwak aktywny
 • shp (bool) - SHP

Nastawnik jazdy, prędkość, tempomat

 • mainctrl_pos (int) - Zadana pozycja rozruchowa realizowana przez układ sterowania (styczniki, wał kułakowy)
 • main_ctrl_actual_pos (int) - aktualna pozycja rozruchowa realizowana przez układ sterowania (styczniki, wał kułakowy)
 • scndctrl_pos - zadana pozycja bocznikowania realizowana przez układ sterowania (styczniki, wał kułakowy)
 • scnd_ctrl_actual_pos (int) - aktualna pozycja bocznikowania realizowana przez układ sterowania (styczniki, wał kułakowy)
 • brakectrl_pos (float) - pozycja rękojeści manipulatora/zaworu hamulca zasadniczego
 • localbrake_pos (float) - pozycja rękojeści manipulatora/zaworu hamulca dodatkowego
  • dla pojazdów z napędem asynchronicznym jest to prędkość zadana na tempomacie
 • velocity (float) - prędkość ruchu pojazdu wzdłuż toru
 • velocity_desired (float) - prędkość zadana dla AI
 • velnext (float) - prędkość przy najbliższym ograniczeniu
 • velsignalnext (float) - prędkość przy kolejnym semaforze
 • actualproximitydist (float) - dystans do najbliższego ograniczenia
 • velsignallast (float) - prędkość przy ostatnio mijanym semaforze
 • vellimitlast (float) - aktualne ograniczenie z komendy SectionVelocity
 • velroad (float) - prędkość drogowa ustawiona komendą RoadVelocity
 • new_speed (float) - prędkość zadana tempomatu (aktualnie wybierana/ustawiana w traxxie)
 • speedctrl (float) - prędkość zadana tempomatu (obowiązująca)
 • speedctrlpower (float) - maksymalny procent siły pociągowej dozwolony do wykorzystania przez tempomat
 • speedctrlactive (bool)- włączony tempomat
 • speedctrlstandby (bool) - tempomat w trybie oczekiwania (manualnie zadane hamowanie)
 • distance_counter (float) - aktualny stan miernika przejechania długości składu (- oznacza wył., + dystans przebyty)

Stan hamulców

 • dir_brake (bool) - hamowanie hamulcem bezpośrednim ep+ed
 • indir_brake (bool) - hamowanie hamulcem pośrednim pn
 • manual_brake (bool) - aktywny hamulec ręczny pojazdu
 • emergency_brake (bool) - hamowanie hamulcem bezpieczeństwa (grzyb lub klapa Ackermana)
 • epfuse (bool) - stan załącznika hamulca elektro-pneumatycznego
 • brake_delay_flag (int) - nastawiony sposób pracy hamulca (G, P, R, R+Mg)
 • brake_op_mode_flag (int) - nastawiony tryb pracy manipulatora hamulca zespolonego jako wartość bitowa (PS [1], PN [2], EP [4], MED [8]).

Universale, radiotelefon, drzwi, światła, falowniki

 • universalX (bool) - obsługa universala X, gdzie to liczba naturalna od 1-16
 • universal3 (bool) - załączenie universala3 (podświetlenie mierników)
 • radio (bool) - stan załączenia radiotelefonu
 • radio_channel (int) - kanał radiowy
 • radio_volume (float) - głośność radia
 • door_lock (bool) - stan załącznika blokady drzwi
 • door_step (bool) - stan zezwolenia użycia stopnia
 • door_permit_left (bool) - stan zezwolenia na otwarcie drzwi lewych
 • door_permit_right (bool) - stan zezwolenia na otwarcie drzwi prawych
 • lights_front (int) - stan świateł na czole A (suma bitowa)
 • lights_rear (int) - stan świateł na czole B (suma bitowa)
 • lights_train_front (bool) - stan świateł na czole A (suma bitowa) - uzależnienie od nast. kierunkowego
 • lights_train_rer (bool) - stan świateł na czole B (suma bitowa) - uzależnienie od nast. kierunkowego
 • lights_compartments (bool) - stan oświetlenia przedziałów pasażerskich
 • inverterenableX (bool) - włączenie falownika X
 • inverterdisableX (bool) - wyłączenie falownika X
 • invertertoggleX (bool) - przełączenie stanu falownika X

Parametry pociągu

W słowniku umieszczone są zmienne dotyczące całego pociągu. Dostęp do parametrów pociągu odbywa się wg klucza:

 • car_no (int) - liczba wszystkich członów pociągu
 • power_no (int) - liczba członów silnikowych pociągu
 • unit_no (int) - liczba zespołów trakcyjnych/lokomotyw
 • distance_counter (float) - miernik przejechanej odległości.Wartość ujemna sygnalizuje ze miernik jest wyłączony, wartość dodatnia to przejechana od momentu uruchomienia miernika odległość w metrach.
 • train_length (float) - rzeczywista długość składu

Dodatkowo można uzyskać dostęp do parametrów napędu pociągu (silniki indukcyjne z falownikami) wg klucza:
eimp_t_ + (parametr)
gdzie (parametr) przyjmuje wartości:

 • fd - siła zadana liczona wg pierwszego członu (wartość dodatnia dla jazdy, a ujemna dla hamowania)
 • fdt - siła zadana jazdy liczona wg pierwszego członu
 • fdb - siła zadana hamowania liczona wg pierwszego członu
 • pd - procent siły zadany (wartość dodatnia dla jazdy, a ujemna dla hamowania)
 • pdt - procent siły zadany jazdy)
 • pdb - procent siły zadany hamowania
 • itothv - sumaryczny prąd pobierany z sieci trakcyjnej przez wszystkie człony

Wartości pd, pdt i pdb są w zakresie od -1 do 1. Wszystkie zmienne są typu float.

Parametry hamulca

W słowniku umieszczone są zmienne dotyczące ciśnień hamulców dla pierwszych 20 członów pociągu. Dostęp do parametrów hamulca odbywa się wg klucza:
eimp_pn + (nr członu) + _ + (parametr)
gdzie:

 • (nr członu) to liczba z zakresu od 1 do 20,
 • (parametr) przyjmuje wartości:
  • bc - cylinder hamulcowy
  • bp - przewód główny hamulcowy
  • sp - przewód zasilający
  • cp - ciśnienie rozrządu/pantografów
  • rp - ciśnienie zbiornika pomocniczego w bar
  • mass - masa pojazdu w tonach

Przykład:

 • eimp_pn3_bp - ciśnienie w przewodzie głównym hamulcowym w trzecim członie,
 • eimp_pn18_bc - ciśnienie w cylindrach hamulcowych w osiemnastym członie.

Wszystkie zmienne są typu float.

Dodatkowo w słowniku umieszczone są zmienne dotyczące stanu działania hamulca dla pierwszych 20 członów pociągu. Dostęp do parametrów hamulca odbywa się wg klucza:
brakes_ + (nr członu) + _ + (parametr)
gdzie:

 • (nr członu) to liczba z zakresu od 1 do 20,
 • (parametr) przyjmuje wartości:
  • spring_active - zaciągnięty hamulec sprężynowy
  • spring_shutoff - hamulec sprężynowy wyłączony z działania

Przykład:

 • brakes_8_spring_active - zaciągnięty hamulec sprężynowy w ósmym członie.

Wszystkie zmienne są typu bool.

Parametry drzwi

W słowniku umieszczone są zmienne dotyczące stanu otwarcia którychkolwiek drzwi dla pierwszych 20 członów pociągu. Dostęp do parametrów drzwi odbywa się wg klucza:
doors_ + (nr członu)
gdzie:

 • nr członu to liczba z zakresu od 1 do 20.

Przykład:

 • doors_17 - otwarcie którychkolwiek drzwi w siedemnastym członie.

Dla sprawdzenia otwarcia którychkolwiek drzwi prawych lub lewych można skorzystać odpowiednio z kluczy: doors_r_ + (nr członu)
doors_l_ + (nr członu)
gdzie:

 • nr członu to liczba z zakresu od 1 do 20.

Przykład:

 • doors_r_4 - otwarcie którychkolwiek prawych drzwi w czwartym członie.
 • doors_l_3 - otwarcie którychkolwiek lewych drzwi w trzecim członie.

Dodatkowo istnieje możliwość odczytu liczby drzwi dla członu. Dostęp do liczby drzwi odbywa się wg klucza: doors_no_ + (nr członu)
gdzie:

 • nr członu to liczba z zakresu od 1 do 20.

Przykład:

 • doors_no_5 - liczba drzwi w piątym członie.

Wszystkie zmienne są typu bool.

 • doorstep_l_X i doorstep_r_X gdzie X to numer członu, a l i r to odpowiednio lewa i prawa strona, odpowidają stanowi wysunięcia schodka do drzwi

Inne parametry członów

W słowniku umieszczone są zmienne dotyczące oznaczeń poszczególnych członów. Dostęp odbywa się do nich wg klucza:

 • code_ + (nr członu) - oznaczenie kodu członu, które składa się z dwóch znaków: pierwszy to cyfra oznaczająca, do którego z kolei zespołu trakcyjnego należy pojazd, a drugi to ostatnia litera nazwy pliku .fiz (typu) pojazdu
 • car_name + (nr członu) - nazwa członu, jaka została mu nadana we wpisie do scenerii (bez podkreślnika przed id!)
 • slip_X - gdzie X to numer członu w zakresie 1-20, sygnalizacja poślizgu dla członu X

Wszystkie zmienne są typu string.

Parametry napędu i członów silnikowych

W słowniku umieszczone są zmienne dotyczące napędu (silniki indukcyjne z falownikami) dla pierwszych 8 członów silnikowych pociągu. Dostęp do parametrów napędu członów odbywa się wg klucza:
eimp_c + (nr członu) + _ + (parametr)
gdzie:

 • (nr członu) to liczba z zakresu od 1 do 8,
 • (parametr) przyjmuje wartości:
  • fr - siła realizowana (wartość dodatnia dla jazdy, a ujemna dla hamowania)
  • frt - siła realizowana jazdy
  • frb - siła realizowana hamowania
  • pr - procent siły realizowany (wartość dodatnia dla jazdy, a ujemna dla hamowania)
  • prt - procent siły realizowany jazdy
  • prb - procent siły realizowany hamowania
  • im - wartość skuteczna prądu jednej fazy silnika
  • vm - napięcie na zaciskach (wyjściu) z falownika
  • ihv - prąd pobierany z sieci trakcyjnej/szyny wysokiego napięcia
  • uhv - napięcie w sieci trakcyjnej/szynie wysokiego napięcia
  • invno (int) - liczba falowników w danym członie

Przykład:

 • eimp_c3_fr - siła realizowana (w kN) przez napęd trzeciego członu
 • eimp_c1_vm - napięcie na wyjściu z falowników pierwszego członu

Wartości pr, prt i prb są w zakresie od -1 do 1. Jeśli nie wskazano inaczej, zmienne są typu float.

Dodatkowo są zmienne dotyczące statusu falowników w każdym członie. Dostęp do parametrów odbywa się wg klucza:
eimp_c + (nr członu) + _inv + (numer falownika) + _ + (parametr)
gdzie:

 • (nr członu) to liczba z zakresu od 1 do 8
 • (numer falownika) to liczba z zakresu od 1 do invno (liczba falowników w danym członie, wyjaśnione powyżej)
 • (parametr) przyjmuje wartości:
  • act - aktywność falownika, możliwość generowania siły hamującej lub pociągowej
  • error - stan awaryjny falownika, brak możliwości generowania siły hamującej lub pociągowej
  • allow - zezwolenie na pracę falownika przez maszynistę

Parametry napędu silników spalinowych

W słowniku umieszczone są zmienne dotyczące napędu dla pierwszych 8 członów z silnikami diesla. Dostęp do parametrów odbywa się wg klucza:
diesel_param_ + (nr członu) + _ + (parametr)
gdzie:

 • (nr członu) to liczba z zakresu od 1 do 8,
 • (parametr) przyjmuje wartości:
  • enrot - prędkość obrotowa silnika w obr/min
  • nrot - prędkość obrotowa zestawów kołowych w obr/s
  • fill_des - żądane dawkowanie paliwa
  • fill_real - rzeczywiste dawkowanie paliwa
  • clutch_des - żądany docisk sprzęgła (zasprzęglenie)
  • clutch_real - rzeczywisty docisk sprzęgła
  • water_temp - temperatura płynu chłodzącego w °C
  • engine_temp - temperatura silnika w °C
  • oil_press - ciśnienie oleju silnikowego
  • retarder_fill - aktualne napełnienie retardera

Przykład:

 • diesel_param_4_enrot - prędkość obrotowa silnika czwartego członu.

Wszystkie zmienne są typu float.

Uniwersalne parametry napędu

W słowniku umieszczone są zmienne dotyczące napędu dla pierwszych 8 członów silnikowych pociągu. Obecnie typy eim, diesel, diesel-electric. Dostęp do parametrów napędu członów odbywa się wg klucza:
eimp_c + (nr członu) + _ + (parametr)
gdzie:

 • (nr członu) to liczba z zakresu od 1 do 8,
 • (parametr) przyjmuje wartości:
  • ms (bool) - załączony wyłącznik szybki
  • cv - napięcie rozrządu (obwodów nn)
  • fuse (bool) - zadziałanie przekaźnika nadmiarowego silników trakcyjnych
  • batt (bool) - załączenie stycznika baterii akumulatorów
  • conv (bool) - działanie przetwornicy głównej
  • heat (bool) - załączenie ogrzewania

Parametry zespołów trakcyjnych

W słowniku umieszczone są zmienne dotyczące napędu (silniki indukcyjne z falownikami) dla pierwszych 8 członów silnikowych pociągu. Dostęp do parametrów napędu członów odbywa się wg klucza:
eimp_u + (nr zespołu) + _ + (parametr)
gdzie:

 • (nr zespołu) to liczba z zakresu od 1 do 8,
 • (parametr) przyjmuje wartości:
  • pf - podniesiony przedni pantograf
  • pr - podniesiony tylny pantograf
  • comp_a - zezwolenie na pracę sprężarki
  • comp_w - praca sprężarki

Wszystkie zmienne są typu bool.

Parametry sprężarek

W słowniku umieszczone są zmienne dotyczące stanu pracy sprężarek w pierwszych 20 członach pociągu (silnikowych i tocznych). Dostęp do parametrów sprężarek odbywa się wg klucza:
compressors_ + (nr sprężarki) + _ + (parametr)
gdzie:

 • (nr sprężarki) to kolejny numer sprężarki od czoła w kierunku jazdy,
 • (parametr) przyjmuje wartości:
  • allow (bool) - zezwolenie na pracę sprężarki
  • work (bool) - praca sprężarki
  • car_no (int) - numer kolejny członu, w którym sprężarka jest zamontowana

Liczba wszystkich wykrytych sprężarek jest dostępna pod kluczem: compressors_no.

Plany