Tablice

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Struktura modelu

Tablicą relacyjną jest obiekt w modelu pudła pojazdu ze zdefiniowaną czwartą teksturą wymienną Map: -4. W przypadku kilku tablic należy je połączyć w jeden model i używać różnych fragmentów tekstury tablicy. Jeśli tablica jest wyświetlaczem led, należy jej ustawić stałą emisyjność w modelu.

Warunkowanie tablic relacyjnych

Warunkowanie tablic relacyjnych w pojazdach trakcyjnych obecnych w symulatorze MaSzyna odbywa się kolejno w trzech etapach:

1) poprzez tablice relacyjne na podstawie przygotowanych wcześniej plików tekstur (256x128px 32 bpp lub 512x256px 32 bpp - bez kanału alfa) umieszczonych w katalogu dynamic/[typ_danego_pojazdu]:

Tekstury tablicy relacyjnej dla danego rozkładu szukane są w kolejności, według nadanej nazwy (wyższa pozycja = wyższy priorytet; typ_pojazdu = nazwa typu pojazdu identyczna z nazwą pliku .fiz lub .mmd danego pojazdu):
nr_pociagu@typ_pojazdu,
nr_pociagu,
stacja_docelowa@typ_pojazdu,
stacja docelowa.
Nazwa tekstury tablicy relacyjnej może wyglądać tak: mps52124.dds, mpe15133.tga, turow.tga.
Jeśli żadna z nich nie zostanie znaleziona w katalogu dynamic/[typ_danego_pojazdu], sprawdzony zostanie warunek 2).
Numer pociągu określany jest na podstawie rozkładu jazdy dla danego trainset lub nadawanego przez event do danego pociągu w trakcie trwania symulacji.

2) poprzez wywołanie zdefiniowanego skryptu Pythona w pliku .mmd:

Zdefiniowany w pliku .mmd pojazdu skrypt zostanie uruchomiony w sytuacji, gdy wyżej wymieniona metoda wyszukiwania tablicy nie znajdzie żadnego pasującego pliku tekstury w katalogu dynamic/[typ_danego_pojazdu].
Definicja w pliku .mmd umieszczana jest w sekcji internaldata: i wyglada nastepujaco:
pydestinationsign: { skrypt instance: X parameters: Y }
gdzie:
skrypt - nazwa skryptu generującego teksturę/tablicę relacyjną, z opcjonalną ścieżką dostępu. Przy braku wskazanej ścieżki skrypt wyszukiwany będzie w folderze danego pojazdu;
instance: X - opcjonalny parametr pozwalający generować odrębne tekstury dla pojazdów w danym składzie, używających tego samego skryptu. Na chwile obecną X może być jedna z dwóch wartości:
name - nazwa danego pojazdu;
type - typ danego pojazdu;
parameters: Y - opcjonalne dodatkowe parametry jakie otrzyma wywołany skrypt, gdzie Y to ciąg w postaci parametr=wartosc&parametr=wartosc&parametr=wartosc itd.

3) poprzez wyświetlenie domyślnej, pustej tekstury nowhere.