ID elementów dynamic

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Model dynamic może zawierać określoną ilość elementów animowanych przez exe. Mają one ściśle określone nazwy kluczowe, chyba że określone inaczej w mmd. Animowane są tylko pierwsze znalezione, zgodnie z ilością zadeklarowaną w sekcji animations pliku mmd.

UWAGA. Obiekty kończące się wyrażeniem "_on" są traktowane jako lampki i będą ukrywane niezależnie od posiadania nazwy kluczowej.

Podstawowe elementy zamieszczone są na poniższej grafice.

Id elementów animowanych modelu dynamic
Id świateł modelu dynamic

Elementy od strony czoła A (coupler0) mają zawsze id zaczynające się od 1. Elementy od strony czoła B (coupler1) od 2.


Elementy modelu zewnętrznego pojazdu:

external_load - Handler geometrii uniwersalnego modelu ładunku.
buffer_left0 - Prefiks zderzaków lewych. Ugięcie w osi -X.
buffer_right0 - Prefiks zderzaków prawych. Ugięcie w osi -X.
bogie1/boogie01 - Wózek od strony czoła A. Rotacja w osi +Z.
bogie2/boogie02 - Wózek od strony czoła B. Rotacja w osi +Z.

Poniższe elementy są dwustanowe. Muszą być wymodelowane w stanach otwartym i zamkniętym, wyświetlane są alternatywnie. Dla stanu otwartego/włączonego należy dodać sufiks _On. Dla zamkniętego/wyłączonego _Off.

Węże pneumatyczne mają dodatkowo stan połączenia na krzyż, gdy są połączone z pojazdem bez węża po danej stronie. Obowiązuje wtedy sufiks _xOn. Sufiks _xOn można również wykorzystać dla opcjonalnego stanu przyciemnionego reflektora/markera czołowego. W przypadku sprzęgu mechanicznego, wariant ten zostanie dla danego sprzęgu pokazany zamiast modelu _Off w przypadku gdy pojazd spięty jest z innym pojazdem wyświetlającym wariant modelu _On lub w przypadku nałożenia półsprzęgu.

coupler1 - Sprzęg mechaniczny od strony czoła A
coupler2 - Sprzęg mechaniczny od strony czoła B
cpneumatic1 - Lewy przewód hamulcowy od strony czoła A
cpneumatic2 - Lewy przewód hamulcowy od strony czoła B
cpneumatic1r - Prawy przewód hamulcowy od strony czoła A
cpneumatic2r - Prawy przewód hamulcowy od strony czoła B
pneumatic1 - Lewy przewód zasilający od strony czoła A
pneumatic2 - Lewy przewód zasilający od strony czoła B
pneumatic1r - Prawy przewód zasilający od strony czoła A
pneumatic2r - Prawy przewód zasilający od strony czoła B
cctrl1 - Przewód ukrotnienia od strony czoła A
cctrl1 - Przewód ukrotnienia od strony czoła B
cpass1 - Mostek przejściowy od strony czoła A
cpass2 - Mostek przejściowy od strony czoła B
endsignal13 - Lewa końcówka na czole A (+2)
endsignal23 - Lewa końcówka na czole B (+32)
endsignal12 - Prawa końcówka na czole A (+32)
endsignal22 - Prawa końcówka na czole B (+2)
endsignals1 - Zespolone końcówki od strony czoła A. Element kompatybilności wstecznej; nie używać
endsignals2 - Zespolone końcówki od strony czoła B. Element kompatybilności wstecznej; nie używać
endtab1 - Tarczki SKP od strony czoła A (+64)
endtab2 - Tarczki SKP od strony czoła B (+64)
headlamp13 - Lewy reflektor na czole A (+1)
headlamp11 - Górny reflektor na czole A (+4)
headlamp12 - Prawy reflektor na czole A (+32)
headlamp23 - Lewy reflektor na czole B (+32)
headlamp21 - Górny reflektor na czole B (+4)
headlamp22 - Prawy reflektor na czole B (+2)
headsignal13 - Lewy reflektor sygnałowy na czole A (+128)
headsignal12 - Prawy reflektor sygnałowy na czole A (+256)
headsignal23 - Lewy reflektor sygnałowy na czole B (+256)
headsignal22 - Prawy reflektor sygnałowy na czole B (+128)
shutters1 - Żaluzje chłodnic wody obiegu głównego
shutters2 - Żaluzje chłodnic wody obiegu pomocniczego

Nazwy osi, drzwi, schodków, nastaw hamulca, elementów pantografu, lusterek i wahaczy są definiowane w pliku MMD.

Osie animują się w osi X.

Drzwi animują się:

przesuwne w osi +Z
obrotowe w osi +Y
łamane
skrzydło większe +Z
Skrzydło mniejsze +Z
podnóżek +Y
odskokowo-przesuwne
przesunięcie +Z
odskok +X

Stopień animuje się

przesuwny w osi +X
obrotowy w osi +Y

Lusterka animują się w osi +Y

Pantografy animują się w osi X ze znakiem dla kolejnych elementów;

pantrd1: -1
pantrd2: 1
pantrg1: 1
pantrg2: -1
slizg: -1

Oś Z obiektu musi być w pionie dla poprawnego pomiaru długości elementów.

Elementy wnętrza lowpolyinterior:

mechanik1 - Figurka maszynisty w kabinie A
mechanik2 - Figurka maszynisty w kabinie B
cab0 - Element będący maszynownią.
cab1 - Element będący kabiną A.
cab2 - Element będący kabiną B.

Elementy cab0, cab1, cab2 muszą mieć "Parent: none". W przeciwnym razie nie działa ukrywanie elementu w momencie siedzenia w kabinie i są zdublowane modele.

corridor/korytarz - Prefiks elementu będącego korytarzem. Zawsze załączone oświetlenie.
compartment/przedzial - Prefiks elementu będącego przedziałem. Losowo załączone oświetlenie.