ID elementów dynamic

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Model dynamic może zawierać określoną ilość elementów animowanych przez exe. Mają one ściśle określone nazwy kluczowe, chyba że określone inaczej w mmd. Animowane są tylko pierwsze znalezione, zgodnie z ilością zadeklarowaną w sekcji animations pliku mmd.

Podstawowe elementy zamieszczone są na poniższej grafice.

Id elementów animowanych modelu dynamic
Id świateł modelu dynamic

Elementy od strony czoła A (coupler0) mają zawsze id zaczynające się od 1. Elementy od strony czoła B (coupler1) od 2.


Elementy modelu zewnętrznego pojazdu:

external_load - Handler geometrii uniwersalnego modelu ładunku.
buffer_left0 - Prefiks zderzaków lewych. Ugięcie w osi -X.
buffer_right0 - Prefiks zderzaków prawych. Ugięcie w osi -X.
bogie1/boogie01 - Wózek od strony czoła A. Rotacja w osi +Z.
bogie2/boogie02 - Wózek od strony czoła B. Rotacja w osi +Z.

Poniższe elementy są dwustanowe. Muszą być wymodelowane w stanach otwartym i zamkniętym, wyświetlane są alternatywnie. Dla stanu otwartego/włączonego należy dodać sufiks _On. Dla zamkniętego/wyłączonego _Off. Węże pneumatyczne mają dodatkowo stan połączenia na krzyż, gdy są połączone z pojazdem bez węża po danej stronie. Obowiązuje wtedy sufiks _xOn.

coupler1 - Sprzęg mechaniczny od strony czoła A
coupler2 - Sprzęg mechaniczny od strony czoła B
cpneumatic1 - Lewy przewód hamulcowy od strony czoła A
cpneumatic2 - Lewy przewód hamulcowy od strony czoła B
cpneumatic1r - Prawy przewód hamulcowy od strony czoła A
cpneumatic2r - Prawy przewód hamulcowy od strony czoła B
pneumatic1 - Lewy przewód zasilający od strony czoła A
pneumatic2 - Lewy przewód zasilający od strony czoła B
pneumatic1r - Prawy przewód zasilający od strony czoła A
pneumatic2r - Prawy przewód zasilający od strony czoła B
cctrl1 - Przewód ukrotnienia od strony czoła A
cctrl1 - Przewód ukrotnienia od strony czoła B
cpass1 - Mostek przejściowy od strony czoła A
cpass2 - Mostek przejściowy od strony czoła B
endsignal13 - Lewa końcówka na czole A
endsignal23 - Lewa końcówka na czole B
endsignal12 - Prawa końcówka na czole A
endsignal22 - Prawa końcówka na czole B
endsignals1 - Zespolone końcówki od strony czoła A. Element kompatybilności wstecznej; nie używać
endsignals2 - Zespolone końcówki od strony czoła B. Element kompatybilności wstecznej; nie używać
endtab1 - Tarczki SKP od strony czoła A
endtab2 - Tarczki SKP od strony czoła B
headlamp13 - Lewy reflektor na czole A
headlamp11 - Górny reflektor na czole A
headlamp12 - Prawy reflektor na czole A
headlamp23 - Lewy reflektor na czole B
headlamp21 - Górny reflektor na czole B
headlamp22 - Prawy reflektor na czole B
shutters1 - Żaluzje chłodnic wody obiegu głównego
shutters2 - Żaluzje chłodnic wody obiegu pomocniczego

Nazwy osi, drzwi, schodków, nastaw hamulca, elementów pantografu, lusterek i wahaczy są definiowane w pliku MMD.

Pantografy animują się w osi X ze znakiem dla kolejnych elementów;

pantrd1: -1
pantrd2: 1
pantrg1: 1
pantrg2: -1
slizg: -1

Oś Z obiektu musi być w pionie dla poprawnego pomiaru długości elementów.

Elementy wnętrza lowpolyinterior:

mechanik1 - Figurka maszynisty w kabinie A
mechanik2 - Figurka maszynisty w kabinie B
cab0 - Element będący maszynownią.
cab1 - Element będący kabiną A.
cab2 - Element będący kabiną B.
corridor/korytarz - Prefiks elementu będącego korytarzem. Zawsze załączone oświetlenie.
compartment/przedzial - Prefiks elementu będącego przedziałem. Losowo załączone oświetlenie.