Plik multimediów (mmd)

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Plik MMD jest plikiem tekstowym definiującym multimedia pojazdu, np. dźwięki lub interaktywne elementy kabiny.

Funkcje czytające

Sekcje models i sounds oraz definicje kabin są czytane w TDynamicObject::LoadMMediaFile(AnsiString BaseDir, AnsiString TypeName,AnsiString ReplacableSkin)
Sekcja internaldata oprócz definicji kabin czytana jest w TTrain::LoadMMediaFile(AnsiString asFileName)
Definicja kabin czytana jst w TTrain::InitializeCab(int NewCabNo, AnsiString asFileName)

Sekcja models:

Kończy się słowem endmodels

Własność Parametry po typie Opis Uwagi
models string Nazwa pliku modelu *.t3d Jeśli na końcu nazwy znajduje się # to ma więcej wymiennych tekstur definiowanych we wpisie w scenerii
animations Spis kończy się wartością -1 po ostatniej definicji liczby animacji. Wartości w kolejności wpisanej do tabelki
int Liczba osi
int Liczba drzwi
int Liczba wahaczy (rot)
int Liczba zderzaków (mov)
int Liczba wózków
int Liczba pantografów
int Liczba wiązarów
int Liczba ruchomych schodków do drzwi
int Liczba ruchomych lusterek
lowpolyinterior: string Nazwa pliku modelu uproszczonej kabiny
loads: string Nazwa pliku/-ów modelu/i ładunku/-ów, w formacie: "typ: model_ładunku", np "passengers: en57_ludzie"
brakemode: string Gałka nastawy hamulca
loadmode: string Gałka nastawy ładowny / próżny
animwheelprefix: string Prefix dla wszystkich kręcących się kół Do nazwy będą dodawane kolejne cyfry w liczbie podanej w animations

Rotacja w osi -X

animpantprefix: string Porzucone
Animpantrd1prefix: string Nazwa ramienia dolnego pantografów 1 Do nazwy będą dodawane kolejne cyfry w liczbie podanej w animations
Animpantrd2prefix: string Nazwa ramienia dolnego pantografów 2 Do nazwy będą dodawane kolejne cyfry w liczbie podanej w animations
Animpantrg1prefix: string Nazwa ramienia górnego pantografów 1 Do nazwy będą dodawane kolejne cyfry w liczbie podanej w animations
Animpantrg2prefix: string Nazwa ramienia górnego pantografów 2 Do nazwy będą dodawane kolejne cyfry w liczbie podanej w animations
animpantslprefix: string Nazwa ślizgaczy Do nazwy będą dodawane kolejne cyfry w liczbie podanej w animations
pantfactors Float Pozycja w osi x pantografów 1
Float Pozycja w osi x pantografów 2
Float Wysokość ślizgacza pantografów 1
Float Wysokość ślizgacza pantografów 2
animpistonprefix: string Nazwa tłoków w cylindrach Nie używane
animconrodprefix: string Nazwa korbowodów Nie używane
pistonfactors: string Parametry napędu Nie używane
animreturnprefix: string Nazwa drążka mimośrodowego Nie używane
animexplinkprefix: string Nazwa jarzma Nie używane
animpendulumprefix: string Nazwa wahaczy
pendulumamplitude: float Amplituda drgań Wymagane jeśli animpendulumprefix
engineer: string Nazwa modelu mechanika Porzucone
animdoorprefix: string Nazwa drzwi Po lewej nieparzyste, po prawej parzyste; numeracja od 1.

Animacja dla:

Przesuwnych: +Z

Odskokowo przesuwnych: Odskok +X, przesuw +Z

animstepprefix: string Nazwa modelu ruchomych schodków do drzwi Po lewej nieparzyste, po prawej parzyste; numeracja od 1.

Animacja dla:

Przesuwnych: +X

animmirrorprefix: string Nazwa modelu ruchomych lusterek Po lewej nieparzyste, po prawej parzyste; numeracja od 1.

Rotacja w osi +Y.

coupleradapter: string Nazwa modelu półsprzęgu Odczytywana z pojazdu z Scharfenbergiem
float Wysunięcie półsprzęgu przed bounding box pojazdu Istotne dla pojazdu ze sprzęgiem śrubowym
float Wysokość sprzęgu automatycznego Istotne dla pojazdu z Scharfenbergiem
attachments: string Dodatkowe modele 3D, które zostaną "doczepione" do danego pojazdu Dla każdego modelu oprócz pojedynczej nazwy modelu można podać ich zestaw zamknięty w nawiasach [] co spowoduje wylosowanie jednej nazwy z tak zdefiniowanego zestawu.

Jeśli wykryje typ dt_EZT to automatycznie ładowany jest model z pliku przedsionki.t3d. Trzeba to zmienić na wpis żeby mógł sobie wybrać ten model sam, albo najlepiej usunąć i definiować w samym modelu.

Sekcja sounds:

Sekcja kończy się słowem endsounds.

Sposób wpisywania dźwięków posiada następującą składnie:

identyfikator: { atrybut1: wartość1 atrybut2: wartość2 atrybut3: [ wartość3a wartość3b] }

Lista dostępnych identyfikatorów poniżej sekcji atrybutów. Dostępne atrybuty są spisane w sekcji poniżej;

Istnieje możliwość zdefiniowania grupy kilku plików dźwiękowych dla danego string'a, zamiast tylko jednego, poprzez użycie formatu:

[ pierwszawersja.wav drugawersja.wav trzeciawersja.wav ]

Symulator wtedy wybiera na chybił trafił jeden z wpisanych plików.Lista atrybutów

soundset: (zestaw dźwięków, atrybut ten docelowo zastępuje soundbegin, soundmain oraz soundend, w sytuacjach kiedy chcemy wylosować cały zestaw dźwięków, np kilka różnych sygnałów dźwiękowych. Można użyć spacji, lub | do separacji wartości, oraz używamy [] do wstawienia kilku plików, oraz używamy 'wartości_grupa1' do separacji grup, wewnątrz [], czyli przykład: (wpis dostępny od wersji 171208 wzwyż)
soundset: [ rp1_start.wav|rp1_main.wav|rp1_end.wav, husarz_niski_start.wav|husarz_niski_main.wav|husarz_niski_end.wav ]
soundbegin: (dźwięk początkowy. wartość to nazwa pliku dźwiękowego, lub zbiór plików zamknięty w nawiasach [ ] dla dźwięku wybieranego losowo)
soundmain: (dźwięk główny. wartość j.w.)
soundend: (dźwięk końcowy. wartość j.w)
placement: (pomieszczenie, w którym znajduje się dźwięk. parametr ten decyduje kiedy siła dźwięku jest tłumiona. dopuszczalne wartości to:
internal (dźwięk umieszczony jest w kabinie pojazdu)
engine (dźwięk umieszczony jest w przedziale silnikowym)
external (dźwięk umieszczony jest 'na zewnątrz', np. syrena lub przetwornica w EN57)
general (dźwięk słyszalny jest tak samo w kabinie i na zewnątrz, zazwyczaj są to drzwi itp)
custom
offset: ( położenie dźwięku względem punktu centralnego pojazdu lub scenerii. wartość to lokacja 3d podana w postaci [ X, Y, Z ] Dla pojazdów +X położona jest po ich lewej stronie, +Y wskazuje gore, a +Z przód pojazdu)
range: (nominalny zasięg dźwięku, w metrach - wartość -1 wyłącza pozycjonowanie przestrzenne, przez co dźwięk brzmi tak samo w każdym punkcie, w każdym kanale jednakowo)
amplitudefactor: (mnożnik amplitudy, wartość j.w.)
amplitudeoffset: (dodawana do częstotliwości, wartość j.w.)
frequencyfactor: (mnożnik częstotliwości, wartość to liczba zmiennoprzecinkowa)
frequencyoffset: (dodawana do częstotliwości, wartość j.w.)
soundX: dźwięk.wav - Dźwięk do odtwarzania po przekroczeniu X procent wartości, lub po przekroczeniu wartości X, np rpm silnika
pitchX: wartość_liczbowa - Względna częstotliwość dźwięku na wartości X, lub na procencie X
pitchvariation: wartość określa zakres, z jakiego losowana jest częstotliwość dźwięku
0 Oznacza brak zmian w częstotliwości
crossfade: wartość_między_1_a_100 //100- miksowanie od samego początku, 50- po przekroczeniu 50% różnicy

Wpis który będzie odgrywany gdy wartość zmiennej powiązanej z dźwiękiem przekroczy X% wartości maksymalnej dla tej zmiennej. (zarówno frequencymoddifier i frequencyoffset dalej modyfikują dźwięk) Tzn:

outernoise: { sound10: ep09_outernoise_16kmh.wav sound50: ep09_outernoise_80kmh.wav sound100: ep09_outernoise_160kmh.wav }

!!! Jeśli są zdefiniowane zarówno dźwięki składane, jak i soundmain, to używany jest tylko soundmain

ALE można łączyć soundbegin i soundend z dźwiękami składanymi


Lista identyfikatorów

announcements: - Komunikaty systemu informacji pasażerskiej - podawane w formacie: announcements: {near_stop: sip/*.wav; stop: sip/*.wav; next_stop: sip/*.wav; destination: sip/*.wav; chime: sip/*.wav}
near_stop: sip/nazwa_pliku.wav - plik dźwiękowy komunikatu informującego o zbliżaniu się do stacji
stop: sip/nazwa_pliku.wav - plik dźwiękowy komunikatu odtwarzanego po zatrzymaniu się na stacji
next_stop: sip/nazwa_pliku.wav - plik dźwiękowy komunikatu informującego o następnej stacji w rozkładzie
destination: sip/nazwa_pliku.wav - plik dźwiękowy komunikatu informującego o stacji docelowej
chime: sip/nazwa_pliku.wav - plik dźwiękowy jingla odtwarzanego przed komunikatem
battery: - Akumulatory
brake: - Pisk podczas hamowania
brakeacc: - Wdrażanie hamowania na zaworze rozrządczym
brakecylinderinc: - Dźwięk towarzyszący zwiększeniu ciśnienia w cylindrze hamulcowym
brakecylinderdec: - Dźwięk towarzyszący zmniejszeniu ciśnienia w cylindrze hamulcowym
brakehoseattach: - Podpięcie przewodu głównego hamulca
brakehosedetach: - Rozpięcie przewodu głównego hamulca
compressor: - Sprężarki
controlattach: - Podpięcie przewodów sterowania wielokrotnego
controldetach: - Rozpięcie przewodów sterowania wielokrotnego
converter: - Przetwornica
curve: - Pisk kół na łukach
departuresignal: - Buczek zamykania drzwi
derail: - Wykolejenie
dieselinc: - Wchodzenie na obroty silnika spalinowego
doorclose: - Zamykanie drzwi
dooropen: - Otwieranie drzwi
doorlock: - Aktywacja blokady drzwi
doorstepopen: - Rozkładanie stopnia drzwi
doorstepclose: - Składanie stopnia drzwi
doorunlock: - Zwolnienie blokady drzwi
doorpermit: - Otrzymanie zezwolenia na otwarcie drzwi
emergencybrake: - Otwarte zawory od CA/SHP
engine: - Silnik spalinowy
epbrakeinc: - Zwiększenie ciśnienia dla pracy ep-compactów
epbrakedec: - Zmniejszenie ciśnienia dla pracy ep-compactów
epctrlvalue: - Stycznik hamulca EP
fuelpump: - Pompa paliwowa
gangwayattach: - Podłączenie przejścia międzywagonowego/opuszczenie mostka
gangwaydetach: - Odłączenie przejścia międzywagonowego/podniesienie mostka
heater: - Ogrzewanie
heatingattach: - Podpięcie ogrzewania
heatingdetach: - Odpięcie ogrzewania
horn1: - Syrena niskotonowa
horn2: - Syrena wysokotonowa
horn3: - Obie syreny, lub gwizdek
inverter: - Falownik
loading: - Ładowanie ładunkiem
mainhoseattach: - Dźwięk podpięcia przewodu zasilającego
mainhosedetach: - Dźwięk rozpięcia przewodu zasilającego
motorblower - Wentylator silników trakcyjnych
outernoise: - Hałas podczas jazdy z zewnątrz
pantographup: - Podnoszenie pantografu
pantographdown: - Opuszczanie pantografu
sand: - Piaskowanie
small-compressor: - Sprężarka pomocnicza
startjolt: - Szarpnięcie na rozruchu
tractionmotor: - Silniki trakcyjne
tractionacmotor: - Silnik trakcyjne dla falowników umieszczonych na wózkach
transmission: - Przekładnia
turbo: - Turbo
ventilator: - Wentylatory
unbrake: - Luzowanie hamulców
unloading: - Rozładunek
wheelflat: - Podkucie koła
wheel_clatter: - Stukot kół - podawany w formacie: wheel_clatter: range offset_Y_osi_n sampel_osi_n [...] end
waterpump: - Pompa wodna
waterheater: - Podgrzewacz wody
compressoridle: - Dźwięk sprężarki pracującej z załączonym bezpiecznikiem ciśnieniowym


Stary sposób

Stara metoda pisania dźwięków

Sekcja locations:

x to dystans od środka pojazdu, w metrach, - kierunek do przodu, + kierunek do tyłu

doors x y x y end Pozycja i kierunek drzwi
y (left, right, both) to strona drzwi
tractionmotors -x x end Silniki trakcyjne, zaleca się stosować jedno źródło na wózek, zamiast wpisywać każdy silnik osobno.
bogies -x x end Wózki, jeden x m do przodu, drugi x m do tyłu
endlocations Wpis zamykający tą sekcje.

Sekcja internaldata:

Musi koniecznie być na końcu pliku, gdyż nie ma słowa zakończenia

Własność Parametry po typie Opis Uwagi
pydestinationsign: Pełny wpis: pydestinationsign: { skrypt instance: X parameters: Y }
String Nazwa skryptu (skrypt) Jeśli podana jest tylko nazwa, bez ścieżki, skrypt jest szukany tylko w folderze pojazdu
String (instance: x) Opcjonalny parametr pozwalający generować odrębne tekstury dla pojazdów w danym składzie, używających tego samego skryptu. Na chwilę obecną X może być jedną z dwóch wartości: name (nazwa danego pojazdu) lub type (typ danego pojazdu)
String (parameters: Y) Opcjonalne dodatkowe parametry jakie otrzyma wywołany skrypt; Y to ciąg w postaci parametr=wartosc&parametr=wartosc&parametr=wartosc (itd)
destinationsignbackground: String Nazwa pliku tekstury pustych tablic - stary plik "nowhere.tga"
brakesound String Nazwa pliku Dźwięk Odgłos hamulca
Float Mnożnik amplitudy Normalizacja: am/mbf
Float Offset amplitudy
Float Mnożnik częstotliwości Normalizacja: fm/Vmax
Float Offset częstotliwości
slipperysound String Nazwa pliku Dźwięk Poślizg
Float Mnożnik amplitudy Normalizacja: am/Vmax
Float Offset amplitudy
airsound String Nazwa pliku Dźwięk Syk kranu
Float Mnożnik amplitudy
Float Offset amplitudy
Airsound2 String Nazwa pliku Dźwięk Syk kranu
Float Mnożnik amplitudy
Float Offset amplitudy
Airsound3 String Nazwa pliku Dźwięk Syk kranu
Float Mnożnik amplitudy
Float Offset amplitudy
Airsound4 String Nazwa pliku Dźwięk Syk kranu
Float Mnożnik amplitudy
Float Offset amplitudy
Airsound5 String Nazwa pliku Dźwięk Syk kranu
Float Mnożnik amplitudy
Float Offset amplitudy
fadesound String Nazwa pliku Dźwięk tła
localbrakesound String Nazwa pliku Dźwięk luzowania kranu pomocniczego
Float Mnożnik amplitudy
Float Offset amplitudy
localbrakesound2 String Nazwa pliku Dźwięk zaciągania kranu pomocniczego
Float Mnożnik amplitudy
Float Offset amplitudy
runningnoise String Nazwa pliku Dźwięk Stukot podczas jazdy
Float Mnożnik amplitudy Normalizacja: AM/Vmax
Float Offset amplitudy
Float Mnożnik częstotliwości Normalizacja: FM/Vmax
Float Offset częstotliwości
rainsound: String Nazwa pliku Dźwięk deszczu w kabinie. Brak wpisu wywołuje domyślny dźwięk z pliku rainsound_default
engageslippery String Nazwa pliku Dźwięk Tarcie sprzęgła
Float Mnożnik amplitudy Normalizacja: fm/nmax
Float Offset amplitudy
Float Mnożnik częstotliwości
Float Offset częstotliwości

Jeśli wykryje wpis relay to ładuje bez pytania pliki wejscie_na_bezoporow.wav i wejscie_na_drugi_uklad.wav możliwe do nadpisania.
Dźwięki couplerattach_default.wav, couplerstretch_default.wav, couplerdetach_default.wav, bufferclamp_default.wav są ładowane jako domyślne przy braku deklaracji.

[**] Oznacza że można zdefiniować osobne dźwięki dla poszczególnych pozycji, tzn, można użyć "nowego sposobu", powyżej.

ctrl: - Dźwięk nastawnika
ctrlscnd: - Dźwięk bocznika
reverserkey: - Dźwięk nawrotnika
buzzer: - Dźwięk buczka CA/SHP
slipalarm: - Dźwięk wykrycia poślizgu
tachoclock: - Dźwięk tykania Haslera
switch: - Dźwięk przełącznika
pneumaticswitch: - Dźwięk przełącznika elektropneumatycznego
wejscie_na_bezoporow: - Dźwięk wejścia na pozycję bezoporową
wejscie_na_drugi_uklad: - Dźwięk wejścia na drugi układ
relay: - Dźwięk stycznika [**]
shuntfield: - Dźwięk stycznika bocznikowania [**]
pneumaticrelay: - Dźwięk stycznika pneumatycznego
couplerattach: - Dźwięk podłączenia sprzęgu
couplerdetach: - Dźwięk rozłączenia sprzęgu
brakehoseattach: - Dźwięk podłączenia przewodu głównego
brakehosedetach: - Dźwięk rozłączenia przewodu głównego
mainhoseattach: - Dźwięk podłączenia przewodu zasilającego
mainhosedetach: - Dźwięk rozłączenia przewodu zasilającego
controlattach: - Dźwięk podłączenia przewodu sterowania wielokrotnego
controldetach: - Dźwięk rozłączenia przewodu sterowania wieloktornego
gangwayattach: - Dźwięk rozkładania mostka przejściowego
gangwaydetach: - Dźwięk składania mostka przejściowego
heatingattach: - Dźwięk podłączenia przewodu ogrzewania 3kV
heatingdetach: - Dźwięk rozłączenia przewodu ogrzewania 3kV
coupleradapterattach: - Dźwięk odtwarzany przy zakładaniu półsprzęgu
coupleradapterremove: - Dźwięk odtwarzany przy zdejmowaniu półsprzęgu
ignition: - Dźwięk zapłonu, w pojazdach z silnikiem spalinowym; zamknięcia WS w innych
shutdown: - Dźwięk zgaszenia silnika w pojazdach spalinowych
radiostop: - Dźwięk radiostopu
pantographup: - Dźwięk podnoszenia pantografu
pantographdown: - Dźwięk opuszczania pantografu
oilpump: - Dźwięk pompy paliwowej
doorclose: - Dźwięk zamykania drzwi
dooropen: - Dźwięk otwierania drzwi
couplerstretch: - Dźwięk naciągania sprzęgu
bufferclamp: - Dźwięk odbijania się buforów
couplerstretch_loud: - Dźwięk silnego naciągania sprzęgu
bufferclamp_loud: - Dźwięk silnego uderzenia buforów
huntingnoise: - Dźwięk wężykowania, odgrywany w kabinie
linebreakerclose: - Dźwięk odgrywany przy zamykaniu wyłącznika szybkiego
linebreakeropen: - Dźwięk odgrywany przy otwieraniu wyłącznika szybkiego
distancecounter: - Dźwięk odgrywany po przejechaniu długości składu
retarder: - Dźwięk zwalniacza/retardera
mechspring: - Bujanie kamerą w kabinie (Wszystkie poniższe wartości są jako float:
Spring constant - Sprężystość
Spring damping - Tłumienie
Spring x - Bujanie na boki
Spring y - Bujanie góra/dół
Spring z - Bujanie przód/tył
Max spring
Roll - Przechył na boki
Pitch - Przechył przód/tył
soundproofing: - Parametry tłumienia dźwięków:
 A  B  C  D  E  F
1.00 0.20 1.00 0.65 0.20 0.20 // internal
0.20 1.00 0.20 0.65 0.65 0.65 // engine
0.20 0.20 0.20 0.65 0.65 1.00 // external
0.01 0.01 0.01 0.20 0.20 1.00 // external ambient (external o ujemnym zasięgu)
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 // custom
 
 • kolumny definiują wartości tłumienia dla słuchacza zlokalizowanego w:
A - tylnej kabinie rear cab
B - przedziale silnikowym engine
C - przedniej kabinie front cab
D - wychylonego przez okno window
E - kamery przyczepionej do pojazdu ;;attached camera
F - kamery luzem free camera
 • wartości tłumienia podawane są jako modyfikator głośności w zakresie 0-1 gdzie 1 to brak zmiany głośności, a 0 to pełne wyciszenie dźwięku. Podanie wartości -1 oznacza ze dla danej kombinacji powinna zostać użyta wartość domyślna.
 • podane powyżej parametry są wartościami domyślnymi.
enginespring:[2.0 1.5 0.3 10.0 0.5] - Parametry rzucania kamerą w pojazdach spalinowych, spowodowanych wibracją silnika spalinowego:
Modyfikator siły rzucania
Początek efektu rzucania pojazdem, w obr/min
Prędkość narastania siły rzucania
Początek zaniku rzucania, w obr/min
Prędkość wygasania efektu
huntingspring: - Parametry wężykowania (na razie tylko rzuca kamerą):
Mnożnik siły - mnożnik domyślnej siły z jaka rzucana jest kamera (nie należny tutaj specjalnie przesadzać, wartości na poziomie 5-6 to górna rozsądna granica)
Mnożnik częstotliwości - mnożnik domyślnej częstotliwości z jaka rzucana jest kamera (częstotliwość do pewnego stopnia zależny od kształtu i stopnia zużycia zestawów kołowych)
Prędkość początkowa, w km/h. Przy tej prędkości, wężykowanie zaczyna działać.
Prędkość pełna, w km/h. Przy tej prędkości, wężykowanie następuje z pełną siłą
jointcabs: [N/A] (yes, no) - Jeśli jest tylko jedna kabina na oba kierunki (Jak np w SM42, SM31, EM10 itp) to dajemy yes
pyscreenupdatetime: (X) - Czas odświeżenia oskryptowanych ekranów w danym pojeździe, X - czas w ms

Opis kabin

Cabdefinition

Po słowie kluczowym cab<x>definition gdzie <x> oznacza numer opisywanej kabiny:

Własność Parametry po typie Opis Uwagi
cabXdefinition float X W kodzie opisane jako CabPos1, w plikach jako wymiar kabin
float Y Uwaga. Liczona wartość y1+0.5m
float Z
float X W kodzie opisane jako CabPos2, w plikach jako wymiar kabin
float Y Uwaga. Liczona wartość y2+1.8m
float Z
cablight float Ciemny R Parametr cablitght jest opcjonalny ale koniecznie musi być jako pierwszy parametr po cab(x)definition, inaczej będziemy mieli crash-a
float Ciemny G
float Ciemny B
float Jasny R
float Jasny G
float Jasny B
float Przyciemniony R
float Przyciemniony G
float Przyciemniony B
driverXangle float Kąt poziomy Domyślny kąt kamery w danej kabinie; parametr opcjonalny
float Kąt pionowy Domyślny kąt kamery w danej kabinie; parametr opcjonalny
driverXpos float X Pozycja początkowa maszynisty
float Y
float Z
driverXsitpos float X Pozycja siedząca maszynisty. Jeśli nie ma wpisu to przyjmowany jest driverXpos
float Y
float Z
cabXmodel string Nazwa pliku Model kabiny, może być none

Gałki, mierniki, krany

Następnie definicja wszelakich gałek, kranów, mierników. Wszystkie elementy mają takie same parametry:

Parametry po typie Opis Uwagi
string Nazwa submodelu
string Rodzaj animacji rot, mov, wip, dgt, rotvar, movvar
float Scale Mnożnik przesunięcia [m] lub obrotu [%] na jednostkę miary
float Offset Offset zera
float Friction Hamowanie przy zbliżaniu się do wartości zadanej
float Endvalue Wartość drugiego punktu kontrolnego animacji interpolowanej (var)
float Endscale Mnożnik przesunięcia [m] lub obrotu [%] na jednostkę miary dla drugiego punktu kontrolnego (var)

Dostępne są:

klucz opis
mainctrl Główny nastawnik
mainctrlact Ząbek pozycji aktualnej
jointctrl Główny nastawnik i hamulec w jednej dźwigni
scndctrl Bocznik
dirkey Nastawnik kierunku
dirforward_bt Przycisk kierunku naprzód
dirneutral_bt Przycisk kierunku neutralny
dirbackward_bt Przycisk kierunku wstecz
tempomat_sw Przycisk tempomatu
brakectrl Kran główny
localbrake Kran pomocniczy
manualbrake Hamulec ręczny
alarmchain Klapa Ackermana (0 wył 1 zał)
universalbrake1_bt Uniwersalny przycisk hamowania 1
universalbrake2_bt Uniwersalny przycisk hamowania 2
universalbrake3_bt Uniwersalny przycisk hamowania 3
springbraketoggle_bt Przełącznik hamulca sprężynowego
springbrakeon_bt Włącznik hamulca sprężynowego
springbrakeoff_bt Wyłącznik hamulca sprężynowego
epbrake_bt Przycisk zmiany stanu aktywacji hamulca elektropneumatycznego
shuntmodepower Pokrętło wzbudzenia prądnicy/mocy/prędkości w jeździe manewrowej
brakeprofile_sw Przełącznik tow/osob/posp
brakeprofileg_sw Przełącznik tow/osob
brakeprofiler_sw Przełącznik osob/posp
oilpump_sw Przełącznik stanu pompy olejowej
waterpump_sw Przełącznik stanu pompy obiegu wodnego
waterpumpbreakerpump_sw Wyłącznik samoczynny pompy wody w szafie NN
waterheater_sw Przełącznik stanu podgrzewacza wody
waterheaterbreaker_sw Wyłącznik samoczynny podgrzewacza wody w szafie NN
watercircuitslink_sw Zawór łączący obiegi wody
maxcurrent_sw Rozruch wysoki / niski lub tryb manewrowy w lokomotywach spalinowych
relayreset1_bt Programowalny przełącznik odblokowania przekaźników nr 1 (Konfiguracja w .fiz - RelayResetButton1=)
relayreset2_bt Programowalny przełącznik odblokowania przekaźników nr 2 (Konfiguracja w .fiz - RelayResetButton2=)
relayreset3_bt Programowalny przełącznik odblokowania przekaźników nr 3 (Konfiguracja w .fiz - RelayResetButton3=)
main_sw Wyłącznik szybki
main_off_bt Wyłączenie wyłącznika szybkiego(jeśli dwa rożne przyciski)
main_on_bt Włączenie (j.w.)
fuelpump_sw Pompa paliwowa
security_reset_bt Przycisk kasowania CA / SHP
shp_reset_bt Przycisk kasowania SHP
releaser_bt Odluźniacz
antislip_bt Hamulec przeciwpoślizgowy
sand_bt Piasecznica
autosandallow_sw Wł/Wył automatycznej operacji piasecznicy
horn_bt Syrena dwutonowa
hornlow_bt Syrena ton niski
hornhigh_bt Syrena ton wysoki
whistle_bt Gwizdawka
distancecounter_sw Przycisk miernika przejechania długości składu
fuse_bt Przekaźnik nadmiarowy silników trakcyjnych
converterfuse_bt Przekaźnik nadmiarowy przetwornicy i ogrzewania
stlinoff_bt Styczniki liniowe
door_left_sw Drzwi lewe
door_right_sw Drzwi prawe
doorlefton_sw Otwarcie lewych drzwi (impulsowy przycisk)
doorrighton_sw Otwarcie prawych drzwi (impulsowy przycisk)
doorleftoff_sw Zamknięcie lewych drzwi (impulsowy przycisk)
doorrightoff_sw Zamknięcie prawych drzwi (impulsowy przycisk)
doorallon_sw Otwarcie drzwi po obu stronach(impulsowy przycisk)
dooralloff_sw Zamknięcie drzwi po obu stronach(impulsowy przycisk)
doorleftpermit_sw Zgoda na otworzenie przez pasażerów drzwi lewych
doorrightpermit_sw Zgoda na otworzenie przez pasażerów drzwi prawych
doorpermitpreset_sw Programator zgody otwarcia drzwi. Konfigurowany z sekcji doors pliku fiz.
doormode_sw Przełącznik stanu sterowania drzwiami, pomiędzy trybem indywidualnym i centralnym.
doorstep_sw Przełącznik stanu stopnia drzwi.
departure_signal_bt Sygnał odjazdu
lights_sw Programator reflektorów
upperlight_sw Światło białe przednie górne
leftlight_sw Światło białe przednie lewe
rightlight_sw Światło białe przednie prawe
leftend_sw Światło czerwone przednie lewe
rightend_sw Światło czerwone przednie prawe
rearupperlight_sw Światło białe tylne górne
rearleftlight_sw Światło białe tylne lewe
rearrightlight_sw Światło białe tylne prawe
rearleftend_sw Światło czerwone tylne lewe
rearrightend_sw Światło czerwone tylne prawe
dimheadlights_sw Przyciemnienie reflektorów
compressor_sw Sprężarka
compressorlist_sw Programator sprężarek
compressorlocal_sw Wyłącznik sprężarki w danym członie (ET42 itp)
converter_sw Przetwornica
converterlocal_sw Wyłącznik przetwornicy w danym członie (ET42 itp)
converteroff_sw Wyłącznik przetwornicy
radio_sw Radio: Włącznik/wyłącznik
radiochannel_sw Radio: 10-cio pozycyjne pokrętło wyboru kanału
radiochannelprev_sw Radio: Przycisk poprzedniego kanału
radiochannelnext_sw Radio: Przycisk następnego kanału
radiotest_sw Radio: Przycisk testowania Radiostopu Działa tylko kiedy radiochannel_sw jest na kanale 10
radiostop_sw Radio: Przycisk aktywacji Radiostopu
radiocall3_sw Radio: Przycisk ZEW3
radiovolume_sw: Radio: pokrętło wyboru głośności
radiovolumeprev_sw: Radio: przycisk zmniejszenia głośności
radiovolumenext_sw: Radio: przycisk zwiększenia głośności
pantfront_sw Pantograf przedni
pantrear_sw Pantograf tylni
pantfrontoff_sw Pantograf przedni w dół
pantrearoff_sw Pantograf tylni w dół
pantalloff_sw Oba pantografy w dół
pantselect_sw Programator wyboru pantografu/-ów Wybory: żaden, tylny, oba, przedni. Odpowiednio do danej kabiny.
pantselected_sw Pantograf wybrany selektorem
pantselectedoff_sw Pantograf wybrany selektorem, w dół
pantcompressor_sw Sprężarka zbiornika pantografów
pantcompressorvalve_sw Kurek trójdrogowy pantografów (Łączenie zbiornika pantografów ze zbiornikiem głównym)
pantvalves_sw Impulsowy aktywator wybranej konfiguracji pantografów
trainheating_sw Ogrzewanie składu
signalling_sw Sygnalizacja hamowania
door_signalling_sw Sygnalizacja blokady drzwi
nextcurrent_sw Prądy drugiego członu
cablight_sw Oświetlenie kabiny pełne
cablightdim_sw Oświetlenie kabiny przyciemnione
battery_sw Bateria
batteryon_sw Włącznik baterii
batteryoff_sw Wyłącznik baterii
cabactivation_sw Przełącznik aktywacji kabiny
instrumentlight_sw Podświetlenie mierników
dashboardlight_sw Podświetlenie pulpitu
timetablelight_sw Podświetlenie rozkładu jazdy
compartmentlightson_sw Załączenie oświetlenia klasy
compartmentlightsoff_sw Wyłączenie oświetlenia klasy
compartmentlights_sw Przełączenie stanu oświetlenia klasy, zależnie od swojej konfiguracji bistabilny lub impulsowy
brakeopmode_sw Urządzenie kabinowe do wyboru trybu działania hamulca
motorblowersfront_sw Przełącznik stanu przednich wentylatorów
motorblowersrear_sw Przełącznik stanu tylnych wentylatorów
motorblowersalloff_sw Wyłącznik wszystkich wentylatorów
coolingfans_sw Przełącznik wymuszający pracę wentylatorów oporów rozruchowych
speedinc_bt Zwiększenie prędkości utrzymywanej przez tempomat
speeddec_bt Zmniejszenie prędkości utrzymywanej przez tempomat
speedctrlpowerinc_bt Zwiększenie maksymalnego poziomu mocy dostępnej dla tempomatu
speedctrlpowerdec_bt Zmniejszenie maksymalnego poziomu mocy dostępnej dla tempomatu
speedbuttonX Ustalenie dla tempomatu zdefiniowanej prędkości nr X, gdzie X to wartość w przedziale 0-9 ( w .fiz, sekcja SpeedControl:, parametr SpeedButtons=)
inverterenableX_bt Włączenie falownika X, gdzie X to wartość w przedziale 1-12
inverterdisableX_bt Wyłączenie falownika X, gdzie X to wartość w przedziale 1-12
invertertoggleX_bt Przełączenie stanu falownika X, gdzie X to wartość w przedziale 1-12
couplingdisconnect_sw Przycisk rozpięcia sprzęgu automatycznego od strony aktywnej kabiny.
couplingdisconnectback_sw Przycisk rozpięcia sprzęgu automatycznego od strony przeciwnej do aktywnej kabiny. Wpis dotyczy danego pojazdu/członu opisanego pojedynczym wpisem "node ... dynamic", toteż ma sens wyłącznie dla pojazdów jednoczłonowych.
universal0
universal1
universal2
universal3
universal4
universal5
universal6
universal7
universal8
universal9
tachometer
tachometerb Prędkościomierz z szarpaniem
tachometern Prędkościomierz bez szarpania
tachometerd Prędkościomierz cyfrowy
hvcurrent1
hvcurrent1b Amperomierz 1
hvcurrent2
hvcurrent2b Amperomierz 2
hvcurrent3b
hvcurrent3b Amperomierz 3
hvcurrent
hvcurrentb Amperomierz sumujący
brakepress Manometr cylindrów
brakepressb Manometr cylindrów B
springbrakepress Manometr hamulca sprężynowego
pipepress Manometr przewodu głównego
pipepressb Manometr przewodu głównego B
pantpress Manometr zbiornika pantografów
limpipepress Manometr zbiornika sterującego zaworu maszynisty
cntrlpress Manometr zbiornika rozrządu (ta sama wartość co pantografu)
scndpress Manometr przewodu zasilającego
oilpress Manometr ciśnienia oleju
oilpressb Manometr ciśnienia oleju, w pojeździe ukrotnionym
oiltemp Manometr temperatury oleju
water1temp Wskaźnik temperatury wody w obiegu głównym
water1tempb Wskaźnik temperatury wody w obiegu głównym pojazdu ukrotnionego
water2temp Wskaźnik temperatury wody w obiegu pomocniczym
compressor Manometr sprężarki / zbiornika głównego
compressorb Manometr sprężarki / zbiornika głównego B
hvbcurrent1 Amperomierz 1 drugiego członu
hvbcurrent2 Amperomierz 2 drugiego członu
hvbcurrent3 Amperomierz 3 drugiego członu
hvbcurrent Amperomierz sumujący drugiego członu
clock4 Opcjonalnie słowo "analog" Zegarek
evoltage Woltomierz silników
hvoltage Woltomierz napięcia w sieci
lvoltage Woltomierz napięcia za przetwornicą
enrot1m Obrotomierz 1 [obr/s]
enrot2m Obrotomierz 2 [obr/s]
enrot3m Obrotomierz 3 [obr/s]
engageratio Ciśnienie sterownika sprzęgła [część docisku maksymalnego 0-1]
maingearstatus Ciśnienie sterownika skrzyni biegów [część docisku maksymalnego 0-1]
ignitionkey Włącznik zapłonu
distcounter Licznik kilometrów
heatingvoltage Woltomierz prądnicy grzewczej
heatingcurrent Amperomierz prądnicy grzewczej
epctrlvalue Wskaźnik stanu żądanego poziomu zahamowania hamulca

Od niedawna, na wersji eksperymentalnej EXE od @Tmj, można przypisać więcej dźwięków do przełączników oraz kontrolek. Nowa składnia wygląda następująco:

mainctrl: { nastawnikpodst rot -0.02 0.0 0.15 soundinc: nastawnikdoprzodu.wav, sounddec: nastawnikdotylu.wav, sound17: nastawnikpozycja17.wav }

parametry dźwięku podawane sa w formacie klucz: nazwadzwieku.wav
rozpoznawane klucze to:
- soundinc: dźwięk odgrywany gdy urządzenie przestawiane jest na pozycje 'nastepna' czyli np przestawienie nastawnika do przodu, załączenie przycisku, otwarcie szafki, załączenie kontrolki itp
- sounddec: dźwięk odgrywany gdy urządzenie przestawiane jest na pozycje 'poprzednia' czyli np przestawienie nastawnika do tylu, puszczenie grzyba, zamkniecie okna, wyłączenie kontrolki itp.
- soundX: dźwięk odgrywany gdy urządzenie ustawione jest na konkretna pozycje X większość przycisków ma tylko dwie pozycje, "0" i "1" ale np nastawniki maja tyle pozycji, ile pozycji ma nastawnik. Ilość wpisów soundX dla danego elementu jest w zasadzie dowolna. NIE działa dla kontrolek, tylko dla przełączników!!!

Klucze typu animacji type:
- push
- impulse
- return
- delayed
- pushtoggle
- toggle

Oprócz tego istnieje specjalny klucz dla manometrów w składach ukrotnionych. Składnia jest następująca:

brakes: X Y Nazwa_submodelu Sposób_animacji Par_animacji_1 Par_animacji_2 Par_animacji_3

gdzie:

 • X - numer członu, którego dotyczy manometr w zakresie od 1 do 20
 • Y - przedstawiane dane: 0 - ciśnienie w cylindrach hamulcowych, 1 - ciśnienie w przewodzie głównym, 2 - ciśnienie w przewodzie zasilającym.

Lampki

string Nazwa submodelu lampki

 • i-battery: Stan baterii
 • i-distancecounter: Miernik przejechania długości skłądu pracuje
 • i-maxft5: Maksymalna siła pociągowa
 • i-maxftt: Przekroczenie maksymalnej siły pociągowej
 • i-malfunction: Kontrolka awarii
 • i-malfunctionb: Kontrolka awarii dla lokomotywy sterowanej, w ukrotnieniu
 • i-radio: Radio: włączone
 • i-radiomessage: Radio: odbieranie komunikatu radiowego na wybranym kanale
 • i-radiostop: Radio: Otrzymanie sygnału Radiostop
 • i-manual_brake: Działanie hamulca ręcznego
 • i-doors: Otwarte drzwi w składzie (jakiekolwiek)
 • i-door_blocked: Blokada drzwi włączona
 • i-door_blockedoff: Blokada drzwi wyłączona
 • i-door_left: Otwarte drzwi lewe
 • i-door_right: Otwarte drzwi prawe
 • i-doorpermit_left: Stan zezwolenia otwarcia drzwi lewych
 • i-doorpermit_right: Stan zezwolenia otwarcia drzwi prawych
 • i-doorpermit_any: Stan zezwolenia otwarcia drzwi po dowolnej stronie
 • i-doorstep: Stan stopnia drzwi
 • i-slippery: Sygnalizacja poślizgu
 • i-contactors: Działanie styczników liniowych
 • i-conv_ovld: Zadziałanie przekaźnika nadmiarowego przetwornicy
 • i-converter: Przetwornica załączona
 • i-converteroff: Przetwornica wyłączona
 • i-converterboff: (odpowiednik i-converteroff: w członie B)
 • i-diff_relay: Zadziałanie przekaźnika różnicowo-prądowego
 • i-diff_relay2: Zadziałanie przekaźnika różnicowo-prądowego pomocniczego
 • i-motor_ovld: Zadziałanie przekaźnika nadmiarowego silników
 • i-motorblowers: Kontrolka pracy wentylatorów motorów trakcyjnych
 • i-train_controll: Tabor w ukrotnieniu
 • i-brake_delay_r: Hamulec ustawiony na pospieszny
 • i-mainpipelock: Przewód główny zablokowany
 • i-mainbreaker: Wyłącznik szybki załączony
 • i-mainbreakeroff: Wyłącznik szybki wyłączony (Ignoruje gotowość do załączenia)
 • i-mainbreakerready: Wyłącznik szybki wyłączony, ale gotowy do załączenia
 • i-mainbreakerblinking: Wyłącznik szybki załączony. Migający gdy gotowy do załączenia.
 • i-mainbreakerboff: (odpowiednik i-mainbreakeroff: w czlonie B)
 • i-vent_ovld: Zadziałanie przekaźnika nadmiarowego wentylatorów
 • i-comp_ovld: Przekaźnik nadmiarowy sprężarki
 • i-resistors: Jazda na oporach
 • i-no_resistors: Jazda bez oporów
 • i-no_resistors_b: Jazda bez oporów B
 • i-highcurrent: Ustawiony wysoki rozruch
 • i-vent_trim: Żaluzje silników
 • i-trainheating: Ogrzewanie składu
 • i-tempomat: Załączenie tempomatu
 • i-security_aware: Lampka czuwaka
 • i-security_cabsignal: Lampka SHP
 • i-security_aware_cabsignal: Zespolona lampka czuwaka i SHP
 • i-departure_signal: Działanie sygnału odjazdu
 • i-reserve: Rezerwa
 • i-scnd: Lampka działania boczników
 • i-scnd1: Bocznik 1
 • i-scnd2: Bocznik 2
 • i-scnd3: Bocznik 3
 • i-scnd4: Bocznik 4
 • i-braking: Hamowanie aktywne
 • i-brakingoff: Hamowanie nie aktywne (ciśnienie hamulca pojazdu jest poniżej 10 kPa)
 • i-springbrakeactive: Hamulec sprężynowy załączony
 • i-springbrakeinactive: Hamulec sprężynowy wyłączony
 • i-braking-ezt: Hamowanie zespolone
 • i-braking-ezt2: Hamowanie zespolone 2
 • i-brakeprofileg: Nastawa hamowania towarowego
 • i-brakeprofilep: Nastawa hamowania pasażerska
 • i-brakeprofiler: Nastawa hamowania pospieszna, "Rapid"
 • i-compressor: Sprężarka główna pracuje
 • i-compressorb: Sprężarka pomocnicza pracuje
 • i-compressoroff: Sprężarka nie pracuje
 • i-compressorboff: Sprężarka w członie B nie pracuje
 • i-voltbrake: Lampka napięcia nastawy hamulca
 • i-mainbreakerb: Wyłącznik szybki B
 • i-resistorsb: Jazda na oporach B
 • i-contactorsb: Styczniki liniowe B
 • i-conv_ovldb: Przekaźnik nadmiarowy przetwornicy B
 • i-converterb: Przetwornica B
 • i-forward: Jazda do przodu
 • i-backward: Jazda do tyłu
 • i-cablight: Oświetlenie kabiny
 • i-dynamicbrake: Działanie hamulca elektrodynamicznego
 • i-instrumentlight: Podświetlenie mierników uzależnione od baterii lub przetwornicy
 • i-instrumentlight_a: Podświetlenie mierników razem z baterią, bez hebelka (przyszłościowo po aktywacji kabiny)
 • i-instrumentlight_M: Podświetlenie mierników uzależnione od wyłącznika szybkiego
 • i-instrumentlight_C: Podświetlenie mierników uzależnione od przetwornicy
 • i-instrumentlight_l: Podświetlenie mierników uzależnione od załączonych reflektorów pojazdu
 • i-upperlight: Reflektor górny, przy kabinie A
 • i-leftlight: Reflektor lewy biały, przy kabinie A
 • i-rightlight: Reflektor prawy biały, przy kabinie A
 • i-leftend: Reflektor lewy czerwony, przy kabinie A
 • i-rightend: Reflektor prawy czerwony, przy kabinie A
 • i-rearupperlight: Reflektor tylny górny, przy kabinie B
 • i-rearleftlight: Reflektor tylny lewy biały, przy kabinie B
 • i-rearrightlight: Reflektor tylny prawy biały, przy kabinie B
 • i-rearleftend: Reflektor tylny czerwony lewy, przy kabinie B
 • i-rearrightend: Reflektor tylny czerwony prawy, przy kabinie B
 • i-fuelpumpoff: Pompa paliwa wyłączona
 • i-hvoltageb: Wysokie napięcie w członie B
 • i-dashboardlight: Oświetlenie pulpitu
 • i-timetablelight: Oświetlenie rozkładu jazdy

1. cab1definition tak naprawdę jest cab(x)definition wraz z wszystkimi potomnymi. Kabiny dostępne od 0 do 2, przy czym 0 jest korytarzem a 1 i 2 kabinami odpowiednio A (headdriver) i B (reardriver). 2. od mainctrl do distcounter wszystkie pozostałe parametry są te same. Podane tylko w mainctrl a w reszcie tylko jako odnośniki do poszczególnych gałek 3. Rodzaje animacji: rot (domyślny), mov, wip, dgt, rotvar, movvar 4. Po słowie kluczowym analog są ładowane submodele z modelu kabiny o nazwach: ClockShand ClockMhand ClockHhand odpowiednio dla ramion sekund, minut i godzin 5. Dla lampek do nazwy submodelu dodawane są słowa "_on" i "_off" dla stanu zapalonego i zgaszonego.

Uwagi

W specyfikacji znajdują się wszystkie jawnie zdefiniowane przełączniki, przyciski i lampki. Nie ma tutaj żadnych danych na podstawie, których można robić ekrany LCD. Te dane znajdują się w osobnym pliku.