Lampki w modelach

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

W pliku T3D modelu można zdefiniować tzw. "lampki", czyli submodele których widocznością można manipulować za pomocą wartości podanych po słowie kluczowym lights we wpisie node::model lub za pomocą eventu event::lights. Umożliwia to na przykład zmianę widoczności submodelu w zależności od pory dnia. Praktycznym wykorzystaniem tego mechanizmu jest wyświetlanie sygnałów na semaforach oraz automatycznie zapalane światła w budynkach, widoczne tylko po zapadnięciu zmroku.

Aby submodel był interpretowany jako lampka, należy nadać mu odpowiednią nazwę wg. wzoru light_on0X/light_off0X. X oznacza indeks lampki (numeracja od 0). Przykład:

    Name: light_on00 // Tak nazwany submodel będzie reprezentował "zapaloną" lampkę nr 0.
    Name: light_off00 // Tak nazwany submodel będzie reprezentował "zgaszoną" lampkę nr 0.

Możliwe jest zdefiniowane maksymalnie 8 lampek.

Ustawienie stanu dla n lampek za pomocą wpisu node::model. Po słowie kluczowym lights należy podać stany kolejnych lampek, zaczynając od lampki nr 0.

   node -1 0 none model 12 34 65 12 latarnia.t3d none lights stan_lampki_0 ... stan_lampki_n endmodel
Możliwe stany lampek
Stan Intepretacja
0 Zgaszone
0.01-0.99 Migotanie z pulsacją ułamka t<1s (f>1Hz), np. 0.1 => t=0.1 (f=10Hz)
1 Świecenie światłem ciągłym
1.01-1.99 Migotanie z wypełnieniem ułamkiem, np. 1.25 => zapalony przez 1/4 okresu
2 Migotanie (?)
2.01-2.99 Migotanie z częstotliwością ułamka f<1Hz (t>1s), np. 2.2 => f=0.2Hz (t=5s)
3 Zapalenie świateł zależne od oświetlenia scenerii
3.01-3.99 Zapalenie świateł zależne od oświetlenia scenerii, gdzie (p-3) jest naświetleniem sceny podawanym na ekranie diagnostycznym F3
4 Jak 3, ale światła gaszone sa w późnych godzinach nocnych (1:00 - 6:00)
4.01-4.99 Jak 3.01-3.99, ale światła gaszone sa w późnych godzinach nocnych (1:00 - 6:00)