Obiekt node::memcell

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Definiuje komórkę pamięci.

Składnia

node range_max range_min name memcell area.center text value1 value2 track_name endmemcell
Opis parametrów
Nazwa Interpretacja Uwagi
range_max Maksymalna odległość, z jakiej obiekt jest widoczny [m].

Wartość -1 oznacza brak ograniczenia widoczności.

range_min Minimalna odległość, z jakiej obiekt jest widoczny [m].
name Nazwa obiektu.
area.center Współrzędne XYZ komórki. Symulator korzysta z prawoskrętnego układu współrzędnych!
text Pierwsza wartość komórki. Wartość tekstowa.
value1 Druga wartość komórki. Wartość liczbowa.
value2 Trzecia wartość komórki. Wartość liczbowa.
track_name Nazwa toru powiązanego z tą komórką pamięci. Jeśli komórka nie ma powiązań, nalezy podać none.

Komórki stanu scenariusza

Dla scenariusza automatycznie generowanych jest kilka komórek pamięci, zawierających podstawowe informacje o jego bieżącym stanie:

Opis parametrów
Nazwa komórki text value1 value2
__simulation.weather Tekst opisujący bieżącą pogodę Poziom zachmurzenia w przedziale 0-2 Odległość mgły w metrach
__simulation.date Tekst opisujący bieżącą porę roku Dzień roku w przedziale 0-365
__simulation.time Tekst opisujący bieżącą porę dnia Bieżąca godzina w przedziale 0-23 Minuta w przedziale 0-59

Informacje te mogą być wykorzystane dla wyzwalania eventów warunkowych. Oprócz tego, zmiana parametrów liczbowych komórki weather zdarzeniem UpdateValues wpływa na aktualny stan pogody w symulacji, co pozwala na modyfikacje opadów i/lub mgły z wykorzystaniem eventów.