Plik scenerii

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Plik scenerii jest plikiem tekstowym, zawierającym definicje obiektów, zdarzeń, pojazdów znajdujących się w scenerii. Aby plik scenerii mógł zostać uruchomiony przez symulator, należy umieścić go bezpośrednio w folderze scenery. Scenerię można uruchomić za pomocą startera, wiersza poleceń lub bezpośrednio przez plik wykonywalny symulatora.

 • Komenda wiersza poleceń, uruchamiająca scenerię scene.scn:
  eu07.exe –s scenery/scene.scn
 • Wpis w eu07.ini, powodujący uruchomienie scene.scn przez plik wykonywalny
  sceneryfile scene.scn 

Uwaga: Układ osi w symulatorze jest następujący:

Swspol.png

Rodzaje plików składowych scenerii

Poniższe rodzaje plików nie różnią się składnią, a jedynie pomagają zachować ład w plikach wchodzących w skład scenerii.

 • SCN - główny plik scenerii, zawiera zazwyczaj definicje składów i polecenia include, dołączające obiekty z innego pliku do scenerii.
 • SCM - plik z elementami składowymi scenerii. Zazwyczaj używa się tych plików do podziału obiektów scenerii na tory, drogi, drzewa, wskaźniki...
 • CTR - plik ze zdarzeniami tworzącymi scenariusz
 • INC - plik pozwalający na wstawienie parametryzowanego obiektu (tekstura wymienna, rotacja w 3 osiach)

Składnia

Scenerię konfiguruje się za pomocą dyrektyw:

 • atmo - ustawienia mgły.
 • camera - ustawienia predefiniowanych pozycji kamer w trybie freefly.
 • config - ustawienia aplikacji specyficzne dla scenerii.
 • description - opis scenerii na potrzeby starterów.
 • event - zdarzenie, np. polecenie zmiany sygnału na semaforze.
 • FirstInit - polecenie inicjalizacji wczytanych obiektów.
 • include - dołączanie zawartości innych plików do pliku scenerii.
 • light - ustawienie źródła oświetlenia scenerii.
 • lua - dołączenie skryptu sterującego scenariuszem w języku LUA.
 • node - definicja obiektów widocznych: tory, rzeki, modele.
 • origin - polecenie przesunięcia obiektów o wektor.
 • rotate - polecenie obrotu obiektów o kąty.
 • sky - ustawienie modelu nieba.
 • test - testowanie poprawności dyrektyw.
 • time - ustawienie czasu symulacji.
 • trainset - definicja składu.

Parametry obiektów w scenerii mogą być oddzielane

 • spacjami,
 • przecinkami,
 • średnikami,
 • tabulatorami
 • końcami linii.

Jednak dla lepszej czytelności dla człowieka zaleca się oddzielanie ich wyłącznie spacją.

Można używać komentarzy liniowych:

  // komentarz liniowy

a także komentarzy blokowych:

  
  /* to jest
  komentarz który
  zajmuje dużo
  linii */