Format SBT

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Plik SBT (Scenery Binary Terrain) jest plikiem binarnym zawierającym dane terenu. Dane te są partycjonowane geograficznie, co w zamyśle ma umożliwić szybsze wczytywanie scenerii i jej dynamiczne ładowanie bez potrzeby wczytywania całej scenerii do pamięci, jak to ma miejsce w przypadku plików tekstowych.

Plik tworzony jest podczas wczytywania scenariusza. Wszystkie trójkąty terenu oraz linie z plików tekstowych (SCN, SCM, INC) są w ramach sekcji i komórek łączone w większe grupy siatek i w tej formie zapisywane do pliku SBT. Późniejsze ładowanie tego samego scenariusza będzie już używało danych z pliku SBT, a co za tym idzie, wczytywanie będzie dużo szybsze z powodu braku konieczności kosztownego łączenia siatek i umieszczania ich w sektorach.

Ponieważ nie istnieje sposób na rozpoznanie, które scenariusze korzystają z takiego samego terenu i otoczenia, plik SBT tworzony jest osobno dla każdego scenariusza.

Generowanie plików SBT można wyłączyć wpisem w eu07.ini

file.binary.terrain no

Format pliku

Na początku pliku znajduje się nagłówek pliku.

Rozmiar i typ danych Opis
4 (4x char) Nagłówek pliku - ciąg znaków "EU07"

Region

W obecnej wersji formatu występuje tylko jeden region. Region grupuje sekcje. W ramach jednego regionu mieści się 500x500 sekcji.

Rozmiar i typ danych Opis
3 (3x char) Nagłówek regionu - ciąg znaków "SBT"
4 (1x unsigned int) Numer wersji formatu (wersji pliku?). Aktualnie exe na stałe wpisuje liczbę 1.
4 (1x unsigned int) Liczba sekcji w regionie
Zależny od ilości i rozmiaru sekcji Dane sekcji

Sekcja (section)

Sekcje są podstawową jednostką podziału scenerii na fragmenty. Sekcja jest kwadratem o długości boku równej 1000m i jest podzielna na komórki.

Rozmiar i typ danych Opis
4 (1x unsigned int) Indeks sekcji
4 (1x unsigned int) Rozmiar sekcji w bajtach
12 (3x float) Środek bounding boxa
4 (1x float) Promień bounding boxa
4 (1x unsigned int) Ilość danych geometrycznych w sekcji
Zależny od rozmiaru danych geometrii Dane geometryczne (shape node)
Zależny od rozmiaru danych komórek Dane komórek

Komórka (cell)

Komórka jest kwadratowym obszarem o długości boku równej 250m, dzielącym sekcję na 16 mniejszych elementów.

Rozmiar i typ danych Opis
12 (3x float) Środek bounding boxa
4 (1x float) Promień bounding boxa
4 (1x unsigned int) Ilość nieprzezroczystych geometrii w komórce
Zależny od rozmiaru danych geometrii Dane geometryczne (shape node)
4 (1x unsigned int) Ilość przezroczystych geometrii w komórce
Zależny od rozmiaru danych geometrii Dane geometryczne (shape node)
4 (1x unsigned int) Ilość geometrii linii w komórce
Zależny od rozmiaru danych geometrii Dane geometryczne (lines node)

Dane geometryczne

Shape node

Geometria w postaci trójkątów terenu.

Rozmiar i typ danych Opis
zmienny (null-terminated string) Nazwa obiektu
12 (3x float) Środek bounding boxa
4 (1x float) Promień bounding boxa
8 (1x double) Minimalna odległość renderowania
8 (1x double) Maksymalna odległość renderowania
4 (1x bool) Stan widoczności obiektu
4 (1x bool) Określa czy geometria jest przezroczysta.
zmienny (null-terminated string) Nazwa materiału
16 (4x float) Składowa światła diffuse
16 (4x float) Składowa światła ambient
16 (4x float) Składowa światła specular
12 (3x float) Origin geometrii
4 (1x unsigned int) Ilość wierzchołków w geometrii
44 (3x double, 5x float) * ilość wierzchołków Dane wierzchołków. Kolejno pozycja, normal, mapowanie

Lines node

Geometria w postaci linii.

Rozmiar i typ danych Opis
zmienny (null-terminated string) Nazwa obiektu
12 (3x float) Środek bounding boxa
4 (1x float) Promień bounding boxa
8 (1x double) Minimalna odległość renderowania
8 (1x double) Maksymalna odległość renderowania
4 (1x bool) Stan widoczności obiektu
4 (1x float) Grubość linii
16 (4x float) Składowa światła diffuse
16 (4x float) Składowa światła ambient
16 (4x float) Składowa światła specular
12 (3x float) Origin linii
4 (1x unsigned int) Ilość wierzchołków w linii
44 (3x double, 5x float) * ilość wierzchołków Dane wierzchołków, kolejno pozycja, normal, mapowanie (znaczenie ma tylko pozycja)