Obiekt node::dynamic

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wstawia pojazd do scenerii.

Składnia

node range_max range_min name dynamic datafolder skinfile mmdfile pathname offset drivertype couplingdata Lx velocity loadcount loadtype destination destination enddynamic
Opis parametrów
Nazwa Interpretacja Uwagi
datafolder Ścieżka do folderu pojazdu. Ścieżka relatywna względem folderu dynamic
skinfile Ścieżka do tekstury wymiennej. Ścieżka relatywna względem folderu podanego w parametrze datafolder.

Można podać kilka tekstur wymiennych (jeśli zdefiniowano je w modelu) oddzielając ich nazwy znakiem "|" (pipe).

mmdfile Ścieżka do pliku MMD. Ścieżka relatywna względem folderu podanego w parametrze datafolder.
pathname Nazwa obiektu node::track na którym stoi pojazd w momencie startu symulacji. Tylko jeśli definicja pojazdu nie jest częścią dyrektywy trainset.
offset Odległość pojazdu od punktu 1 obiektu node::track na którym stoi pojazd w momencie startu symulacji. Jeśli definicja pojazdu jest częścią dyrektywy trainset, parametr jest wymagany, ale ignorowany.
drivertype Rodzaj obsady pojazdu.
  • headdriver - obsada w kabinie nr 1
  • reardriver - obsada w kabinie nr 2
  • passenger - jazda jako pasażer
  • nobody - brak obsady
couplingdata Definicja sprzęgu łączącego z następnym pojazdem. Tylko jeśli definicja pojazdu jest częścią dyrektywy trainset.
Lx Modyfikator domyślnej wartości MaxLoad pojazdu, gdzie x to liczba zastępująca wartość MaxLoad. Pozwala to np. na użycie wpisu L0 by na scenerii pojawił wagon, do którego nie będzie dozwolone wejście pasażerów.
loadcount Ilość ładunku.
loadtype Typ ładunku. Podawać tylko gdy loadcount > 0
destination Miejsce docelowe ładunku (?) Parametr opcjonalny.

Informacje dla programistów

Pojazdy reprezentowane są przez klasę TDynamicObject, której definicja znajduje się w pliku DynObj.h

Wpis jest parsowany przez metodę:

(simulation.cpp)
void state_manager::deserialize_dynamic(cParser &Input, scene::scratch_data &Scratchpad)