Obiekt node::track

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Definiuje odcinek trajektorii ruchu: drogi, tory, rzeki... Każdy wpis node::track zaczyna się od tych samych parametrów, kolejne parametry zależą od typu trajektorii.

node range_max range_min name track type track_length track_width friction sound_distance quality_flag damage_flag environment visible
  ...
Opis parametrów
Nazwa Interpretacja Uwagi
typ Typ toru. Jedno ze słów kluczowych:

normal - tor

switch - zwrotnica

road - droga

cross - skrzyżowanie dróg

river - rzeka

tributary - skrzyżowanie rzek

turn - obrotnica (zobacz, jak zastosować)

table - obrotnica, przesuwnica, wywrotnica

dlugosc Długość odcinka [m]. Liczba Parametr nieużywany, edytor RSF w to miejsce wpisuje kilometraż punktu 1
szerokosc Rozstaw szyn lub szerokość drogi/rzeki [m] Liczba
tarcie Statyczny współczynnik tarcia. Liczba
stukot Co ile metrów odgrywany będzie dźwięk stukotu. Liczba
jakosc Ile ton/oś (?). Liczba
uszkodzenia Flaga bitowa uszkodzeń. Liczba
środowisko Środowisko, w jakim znajduje się tor. Słowo kluczowe Należy podać słowo kluczowe:

flat - tor na otwartym terenie.

mountains/mountain - tor w górach.

canyon - tor w wykopie.

tunnel - tor w tunelu.

bridge - tor na moście/wiadukcie.

bank - ?

W zależności od środowiska zmienia się echo dźwięków.

widocznosc Widoczność toru. Słowo kluczowe Należy podać słowo kluczowe:

unvis/novis - tor niewidoczny

vis - tor widoczny

track, road, river, turn, table

  node -1 0 none track typ dlugosc szerokosc tarcie stukot jakosc uszkodzenia srodowisko widocznosc
  tekstura1 powtarzanie_tekstury tekstura2 wysokosc_pods szerokosc_pods szerokosc_pochylenia
  p1x p1y p1z przechylka1
  cv1x cv1y cv1z
  cv2x cv2y cv2z
  p2x p2y p2z przechylka2
  promien
  parametry_opcjonalne
  endtrack
Opis parametrów
Nazwa parametru Znaczenie parametru Typ wartości Uwagi
tekstura1 Tekstura szyn, nawierzchni drogi lub rzeki Tekst
powtarzanie_tekstury Odległość powtarzania mapowania teksturą tekstura1 [m] Liczba
tekstura2 Tekstura podsypki, pobocza drogi lub brzegu rzeki Tekst
wysokosc_pods Wysokość podsypki, pobocza drogi lub brzegów rzeki [m]. Liczba W przypadku drogi wpisanie ujemnej wartości stworzy chodnik.
szerokosc_pods Odległość od szyny do początku obszaru pochylenia podsypki. W przypadku drogi szerokość pobocza [m]. Liczba
szerokosc_pochylenia Szerokość obszaru pochylenia podsypki, pobocza drogi lub brzegu rzeki [m]. Liczba
p1x, p1y, p1z Współrzędne punktu 1 toru. Liczby
przechylka1 Przechyłka w punkcie 1 toru [deg]. Liczba
cv1x, cv1y, cv1z, cv2x, cv2y, cv2z Współrzędne punktów kontrolnych Liczby Zobacz: krzywa Beziera
p2x, p2y, p2z Współrzędne punktu 2 toru. Liczby
przechylka2 Przechyłka w punkcie 2 toru [deg]. Liczba
promien Promień łuku [m]. Liczba Dla toru prostego = 0

switch

  node -1 0 none track switch dlugosc szerokosc tarcie stukot jakosc uszkodzenia srodowisko widocznosc
  tekstura1 powtarzanie_tekstury tekstura2 odstep_iglicy dlugosc_odbojnicy odleglosc_odbojnicy
  p1x p1y p1z przechylka1
  cv1x cv1y cv1z
  cv2x cv2y cv2z
  p2x p2y p2z przechylka2
  promien
  p3x p3y p3z przechylka3
  cv3x cv3y cv3z
  cv4x cv4y cv4z
  p4x p4y p4z przechylka4
  promien
  parametry_opcjonalne
  endtrack
Opis parametrów
Nazwa parametru Znaczenie parametru Typ wartości Uwagi
tekstura1 Tekstura szyn toru zasadniczego. Tekst
powtarzanie_tekstury Odległość powtarzania mapowania teksturą tekstura1 [m]. Liczba
tekstura2 Tekstura szyn toru zwrotnego. Tekst
odstep_iglicy Odstęp iglicy od szyny [m]. Liczba
dlugosc_odbojnicy Długość odbojnicy [m]. Liczba
odleglosc_odbojnicy Odległość środka odbojnicy od końca rozjazdu [m]. Liczba
p1x, p1y, p1z Współrzędne punktu 1 toru zasadniczego. Liczby
przechylka1 Przechyłka w punkcie 1 toru zasadniczego [deg]. Liczba
cv1x, cv1y, cv1z, cv2x, cv2y, cv2z Współrzędne punktów kontrolnych toru zasadniczego. Liczby Zobacz: krzywa Beziera
p2x, p2y, p2z Współrzędne punktu 2 toru zasadniczego. Liczby
przechylka2 Przechyłka w punkcie 2 toru zasadniczego [deg]. Liczba
promien Promień łuku toru zasadniczego[m]. Liczba Dla toru prostego = 0.
p3x, p3y, p3z Współrzędne punktu 3 (początek toru zwrotnego). Liczby
przechylka1 Przechyłka w punkcie 3 toru (na początku toru zwrotnego) [deg]. Liczba
cv3x, cv3y, cv3z, cv4x, cv4y, cv4z Współrzędne punktów kontrolnych toru zwrotnego. Liczby Zobacz: krzywa Beziera
p4x, p4y, p4z Współrzędne punktu 4 (końca toru zwrotnego). Liczby
przechylka2 Przechyłka w punkcie 4 (na końcu toru zwrotnego) [deg]. Liczba
promien Promień łuku toru zwrotnego [m]. Liczba

cross, tributary

  node -1 0 none track typ dlugosc szerokosc tarcie stukot jakosc uszkodzenia srodowisko widocznosc
  tekstura1 powtarzanie_tekstury tekstura2 wysokosc_pods szerokosc_pods szerokosc_pochylenia
  p1x p1y p1z przechylka1
  cv1x cv1y cv1z
  cv2x cv2y cv2z
  p2x p2y p2z przechylka2
  promien
  p3x p3y p3z przechylka3
  cv3x cv3y cv3z
  cv4x cv4y cv4z
  p4x p4y p4z przechylka4
  promien
  parametry_opcjonalne
  endtrack
 • tekstura1 - tekstura drogi.
 • powtarzanie_tekstury - co ile metrów powtarzać mapowanie teksturą tekstura1.
 • tekstura2 - tekstura pobocza drogi.
 • wysokosc_pods - wysokość rysowanej drogi [m]. Wpisanie ujemnej wartości stworzy chodnik o takiej wysokości.
 • szerokosc_pods - ?
 • szerokosc_pochylenia - szerokość rysowanej podsypki, drogi, rzeki w obszarze pochylenia [m].
 • p1x, p1y, p1z - współrzędne punktu 1 skrzyżowania w przestrzeni 3D.
 • przechylka1 - przechyłka w punkcie 1 skrzyżowania [deg].
 • cv1x, cv1y, cv1z, cv2x, cv2y, cv2z - współrzędne punktów kontrolnych w przestrzeni 3D (zobacz: krzywa Beziera)
 • p2x, p2y, p2z - współrzędne punktu 2 skrzyżowania w przestrzeni 3D.
 • przechylka2 - przechyłka w punkcie 2 skrzyżowania [deg].
 • promien - promień łuku [m]. Dla drogi prostej = 0.
 • p3x, p3y, p3z - współrzędne punktu 3 skrzyżowania w przestrzeni 3D.
 • przechylka3 - przechyłka w punkcie 3 skrzyżowania [deg].
 • cv3x, cv3y, cv3z, cv4x, cv4y, cv4z - współrzędne punktów kontrolnych w przestrzeni 3D (zobacz: krzywa Beziera)
 • p4x, p4y, p4z - współrzędne punktu 4 skrzyżowania w przestrzeni 3D.
 • przechylka4 - przechyłka w punkcie 4 skrzyżowania [deg].
 • promien - promień łuku [m]. Dla drogi prostej = 0.

Skrzyżowanie może łączyć trzy drogi zamiast czterech (gdy punkt 3 == punkt 1). Uwaga! Skrzyżowania nie są jeszcze w pełni funkcjonalne - samochody mają problem z ich pokonywaniem.

Parametry opcjonalne

  velocity predkosc // Maksymalna prędkość, z jaką AI przejedzie po tym torze.
  event0 nazwa_eventu // Zdarzenie które zostanie uruchomione gdy obsadzony załogą dynamic stoi na torze.
  event1 nazwa_eventu // Zdarzenie które zostanie uruchomione gdy obsadzony załogą dynamic wjedzie na tor w kierunku punktu 1.
  event2 nazwa_eventu // Zdarzenie które zostanie uruchomione gdy obsadzony załogą dynamic wjedzie na tor w kierunku punktu 2.
  eventall0 nazwa_eventu // Zdarzenie które zostanie uruchomione gdy jakikolwiek dynamic stoi na torze.
  eventall1 nazwa_eventu // Zdarzenie które zostanie uruchomione gdy jakikolwiek dynamic wjedzie na tor w kierunku punktu 1.
  eventall2 nazwa_eventu // Zdarzenie które zostanie uruchomione gdy jakikolwiek dynamic wjedzie na tor w kierunku punktu 2.
  isolated nazwa_odcinka_izolowanego //
  overhead stan_jazdy_bezpradowej //0 - jazda bezprądowa; >0 opuszczenie pantografów i przejazd z zadanym ograniczeniem prędkości
  colides ? //
  angle1 kat1 //
  angle2 kat2 //
  fouling1 ukres1 //
  fouling2 ukres2 //
  railprofile odniesienie do pliku z definicją przekroju szyny //
  friction nazwakomorkipamieci //Modyfikator wartości tarcia zgodne ze wzorem: tarcie = wartosc bazowa * pierwsza wartosc liczbowa z komorki pamieci + druga wartosc bazowa z komorki pamieci